Kasım 26, 2017 - Bedeva Pdf Kitap İndir
Beyin Gücü Sayı:4 Haziran 2008 Bedava Pdf İndir
Beyin Gücü / Kasım 26, 2017

Beyin Gücü Sayı:4 Haziran 2008Akıl Diyeti ile Beyninizi Coşturun!Yaşam koşuşturması içinde öyle günler, öyle olaylar yaşıyor veya şahit oluyoruz ki! Bu yazı “Allah’ım, aklımı koru” demekten kendini alıkoyamayanlar için… Beyin Gücü’nden Tartışılan Bir Araştırma:Erkekler mi Daha Zeki Kadınlar mı? Beynin Kapasitesi Nasıl Arttırılır? Sigara İçmek IQ Seviyesini Düşürür mü? Hafızanızı Güçlendirecek Muhteşem Yöntem: Bağlama Tekniği nedir? İkinci Dil Öğrenmek Beyni Geliştirir mi? Zeka Parlatan Sorular ve Çözümleri…

Gençlerde Kronik Yorgunluk ve Üstesinden Gelmek Bedava Pdf İndir
Rehber / Kasım 26, 2017

Gençlerde Kronik Yorgunluk ve Üstesinden GelmekGençlerde Kronik Yorgunluk ve Üstesinden Gelmek; kronik yorgunlukla başa çıkmak ve alt etmek için işe yarar, kanıta dayalı, adım adım ilerleyen bir rehber sağlıyor. Alanında tecrübeli uzmanlar: KatharineRimes ve TrudieChalder, gençleri hedefleyen kolay anlaşılır ve pratik bir rehber sunuyorlar. Bu kitap da ayrıca ebeveynlere yardımcı olacak bir rehber de bulunuyor. Kitap, kronik yorgunlukla mücadele eden gençlere, ebeveynlere ve profesyonellere önerilmektedir.Bu yenilikçi kitap, yorgunluktan kurtulma programı oluşturma önerisini içermekte ve sağlık uzmanına da bunun nasıl yapılacağını göstermektedir. İçerdiği başlıklar arasında: “Uyku, egzersiz, stresle baş etme ve okul” yer almaktadır. KatharineRimes ve TrudieChalder bu kitabı araştırma sonuçlarından temellenen bilişsel davranışçı terapiye dayanarak; yıllarca Kronik Yorgunluk Sendromu (KYS) ve MiyaljikEnsefalomiyelit (ME) konularında kullanmış ve hem hastalar, hem de ebeveynlerden olumlu sonuçlar almışlardır.

Tarih ve Uygarlık – İstanbul Dergisi Sayı:3 2013 Bedava Pdf İndir

Tarih ve Uygarlık – İstanbul Dergisi Sayı:3 2013İçindekiler’den -Ertan Eğribel-Ufuk Özcan Taksim Komününe Selam: Küre-Muhazakar Otoriterliğe Karşı yeni Dünyanın İlk Zaferi-Ertan Eğribel-Ufuk Özcan Batı Yayılmacılığı ve Tarih Çarpıtıcılığı: Türk Kimliği Tartışmalarında Çarpık Tarih Anlayışının Etkisi-Ertan Eğribel 1000 Yıllık Mesele: Anadolu’nun Türkleşmesi ve Günümüz Tartışmaları Üzerine-Birsel Küçüksipahioğlu Türklerle Haçlıların İlk Karşılaşması: Drakon Savaşı-Seydi Vakkas Toprak Bir Osmanlı Vakanüvisi ve Mezartaşı Kitabesi-Zeynep Biçer Türkiye’de Arkeolojiyi Başlatan Politik Düzlem ve İlgili Kurumlar Garbiyat-Batı Uygarlığının Çöküşü: Slavoj Zizek ve Peter Sloterdijk’le Diyalog (Çev. Can Semercioğlu) Dünya Tarihini Belirleyen Olaylar-Aleksandr Aleksandroviç “Konstantinopolis’in Kuruluşu” Vasiliev (Çev. Tolga Ersoy)-Tolga Ersoy Kritovulos Tarihi’nin Ari Çokona Tarafından Yapılan Çevirisine Dair Bir Değerlendirme Tarihten Güncelliğe-Mert Ağaoğlu Gelenek ve Batıcılaşma Siyaseti Arasında İstanbul’un Kaybolan Değerleri: Yalı Köşkü

Kimlik Bataklığı Bedava Pdf İndir
Türkiye / Kasım 26, 2017

Kimlik BataklığıOsmanlı İmparatorluğu’nun ardından modern bir ulus devlet anlayışı içinde yapılandırılan Türkiye Cumhuriyeti, Lozan Antlaşması ile modern ulus arasında katılmıştır. 1923 yılından itibaren başlayan uluslaşma süreci, çok çetrefilli ve bir daha bozulmayacak bir forma dönüşerek günümüze gelmiştir. Cumhuriyeti yoktan var eden büyük Atatürk, kendisine inanan arkadaşları ile Misak-ı Milli sınırları içinde bir ulus devlet yaratmanın yanı sıra, bütün farklılıkları bir yana bırakan ve binlerce yılda oluşmuş ortak Türk kültürünü yeniden yeşertmiş ve Türk kimliğinin büyüleyici güzelliği altında bütün toplumu bir araya getirmeyi başarmışlardır. Dünya çeşitli dönemlerde önemli kırılma noktaları ile karşılaşmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrası bunların ilkidir. Ulus devletler ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında dekolonizasyon süreci yaşanmış ve bağımsız kalan birçok toplum, ulus devlete dönüşme sürecine girmiştir. Bu da ikincisidir. SSCB sonrası ise üçüncü kırılma noktasıdır. Yeni devletler ortaya çıkarken bir kısım topluluklar da mikromilliyetçilik hareketlerine girişmişlerdir. Günümüzde de bunun sancıları bütün devletler tarafından çekilmektedir ve belirsiz bir geleceğe kadar da çekilmeye devam edecek gibi gözükmektedir. Fakat şunu unutmamak lazımdır ki, BM verilerine göre 1990 sonrası dahil dünya yüzeyinde 300’den biraz daha az ulus devlet vardır ve yenileri eklenmemektedir.

Fenner’in Hastalıkları Tedavi Formülleri Bedava Pdf İndir
Genel / Kasım 26, 2017

Fenner’in Hastalıkları Tedavi FormülleriEczacı olan FENNER SWHEN 1874 yılında elinizdeki kitabın ilk formüllerini yazmağa başlamıştır. Daha sonraki yıllarda bu kitap geliştirilmiştir. Geliştirilmiş ve genişletilmiş bu çalışma eczacılığın gelişmesinde de büyük katkılar sağlamıştır. Günümüze kadar bu kitabın bir çok baskısı yapılmış ve halen de kitap özelliğini korumaktadır. Kitap eczacı, kimya, imalat, parfümeri gibi farklı alanları kapsamaktadır. Ancak çok geniş kapsamlı olan bu çalışmanın biz sadece sağlıkla ilgili bölümünü yani hastalıkların tedavisi bölümünü Türk okurunun ilgisine sunduk. Bu kitapta Mousert’in bitkisel tedavi formüllerinde olduğu gibi karışımları gram olarak vermektedir. Bunun yanı sıra, kitapta hastalıkların tedavisinde bitkisel kaynaklardan da yararlanılmaktadır. Ama aynı zamanda bazen kimyasallarda kullanıldığı için kitabın ismini doğal ya da bitkisel tedavi olarak yazamadık. Kitap, profesyonelce bu işle ilgilenenler için olduğu kadar bu işe gönül verenlerin de ilgisini çekecektir. Kitabın okuyucuya yararlı olması dileğiyle,Dr. Ali Dülger

Bellek ve Akdeniz Tarih Öncesi ve Antikçağ Bedava Pdf İndir
Medeniyetler / Kasım 26, 2017

Bellek ve Akdeniz Tarih Öncesi ve AntikçağÜlkemizde de tanınan bir tarihçi olan Fernand Braudel, alanlararası ve karşılaştırmalı bir tarih yaklaşımına sahip olan Annales ekolünün önde gelen isimlerindendir.Hayatta olduğu sırada yayımlanamayan, ancak ölümünden on üç yıl sonra okuyucuyla buluşabilen bu eserde anlatı tarihöncesinden, hatta Akdeniz tabanının ve çevresindeki dağların oluşumundan başlıyor. İnsanın diğer türlerden ayrılarak insanlaşmasının öyküsüyle devam eden eserde tarım, yazı, deniz yolculuğu, ticaret ve imparatorlukların doğuşuna yol açan büyük güçler parlak bir üslupla açıklanıyor, bölgenin coğrafyasının ve ikliminin binyıllar içinde yarattığı etkiler ayrıntılarıyla gözler önüne seriliyor. Fenikelilerin, Etrüsklerin, Yunanlılar ile Romalıların, Mezopotamya ile Mısır’ın kuruluşlarını, birbirleriyle ilişkilerini ve sönüp kayboluşlarını tutkulu bir dille anlatan yazar, çalışmalarını yürüttüğü dönemdeki son arkeolojik bulguları da işin içine kattığı bu son derece canlı ve kapsamlı çalışmasıyla, Akdeniz’de insanlık tarihinin başlangıcına yeniden hayat kazandırıyor.

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları 25. Kitap Güz 2016 Bedava Pdf İndir

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları 25. Kitap Güz 2016Kierkegaard Varoluşçuluğunun Kaynakları | Yasemin Akış YamanŞeytani Yoldaştan Dini Bir Yazar Olabilir mi?: Takma Adların Gizemi | Zeynep Zafer EsenyelSøren Kierkegaard’s Cristian Art Of Communication | Velga VēvereMacintyre ve Kierkegaard’da Benlik Anlayışı | Zeynep TalayKierkegaard Psikolojisi: Kaygı | Vefa TaşdelenAşk ve Sessizlik Kavramlarında Bulduğum Kierkegaard ve Estetize Dönüşümler | Demet TaşdelenKierkegaard’ın Öznelliği ve Ahlak Görüşü | Kamuran ElbeyoğluPlaton ve Kierkegard’da “An” (Eksaiphnēs/Øieblik) | Esra Çağrı MutluKierkegaard ve Dindarca Yaşam | Metin BecermenHegel Çağında Çileci Bir Sessizlik: Kierkegaard’ın Mythos’ları | Birdal AkarDeleuze’ün Soyağacında İzi Sürülmeyen Bir İsim: Kierkegaard | Sadık Erol ErKierkegaard Felsefesinde “Umutsuzluktan Umuda/İmana” | Emel KoçÖznellik: Kierkegaard’da Hakikat Kapanı | Celal GürbüzTrajik Kahramandan İnanç Şövalyesine: Kierkegaard ve Varoluşçu Psikoloji | Ersun ÇıplakHiçliğin Üç Şairi: Kierkegaard, Dickinson, Pessoa | Mehmet Akif TutumluAnlamsız Giriş | Kierkegaard – Çev. Nur BeierKierkegaard, Varoluş, Birey | Georges Gusdorf – Çev. Muharrem ŞahinerKierkegaard: Felsefi İdealizmin Sonu | Walter Benjamin – Çev. Volkan AyAristoteles ve Nussbaum’da İnsan: “Kinetik Varoluşun” Eleştirisi Üzerine (1) | Hatice Nur ErkızanDevlet Düzeniyle İlgisinde Koruyucu Tutum ve Ölümsüzleşme Sorunu | Hülya Yetişken Platon, Sevgili Platon’umuz | Alain Badiou – Çev. Mukadder Erkan, Ali UtkuAlain Badiou’nun Hakikat Fikrinin Kritiği | Adnan AkanBernard Williams’a Göre Ahlak…

8. Sınıf Ortaokul Tüm Dersler Soru Bankası Bedava Pdf İndir
TEOG / Kasım 26, 2017

Kollektif \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı 8. Sınıf Ortaokul Tüm Dersler Soru Bankası Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için 8. Sınıf Ortaokul Tüm Dersler Soru Bankası Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Temrin Aylık Düşünce ve Edebiyat Dergisi Sayı:31 Kasım 2010 Bedava Pdf İndir
Temrin / Kasım 26, 2017

Temrin Aylık Düşünce ve Edebiyat Dergisi Sayı:31 Kasım 2010Aylık edebiyat dergisi Temrin, Kasım ayında 31. sayısını okurla buluşturuyor. Türk edebiyatının en uzun soluklu okul dergi olma özelliğini koruyan dergi, tasarımı ve estetiği ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Kasım sayısının kapağındaki renk uyumu ve kapak resmi dergiye özel tasarlanmış. Kapak resimlerini dergiye özel çizen Nihan Işıker, bu sayıdaki resminde İstanbul’un ”Avrupa Kültür Başkenti” olmasına da dikkat çekmiş. Kapak resminde Kız Kulesi ve İstanbul silüeti yer alırken semazenler de âdeta resmin içine gizlenmiş. Cahit Sıtkı’nın doğumunun 100. yılı dolayısıyla eserlerindeki değişmeyen ölüm teması hakkındaki yazıyı Esra Tüter kaleme almış. Şeref Yılmaz’ın Türkçeyi sevdiren ve dil hassasiyetine dikkat çeken yazı serisine bu sayıda bir yenisi daha eklenmiş: Galat-ı Meşhurlar. Yazı, dilde yanlış kullanıldığı hâlde doğru olarak kabul görmüş ve değiştirilemeyen ifadelere dikkat çekiyor. Kasım sayısında modern İran şiirinin önemli temsilcilerinden Furuğ Ferruhzad’ın şiiri dikkat çekiyor. Çevirisini orijinalinden Nihan Işıker yapmış. Hasan Parlak’ın Seyahat Âleminin Kadın Kahramanları isimli inceleme yazısı, İstanbul Kültür Başkenti etkinliklerine katkıda bulunacak türden. İlhan Berk’in Türk “Kafka”sı olarak nitelendirdiği Sadık Yalsızuçanlar ile H.Eğilmez Kaya’nın yaptığı söyleşisi okura farklı kapılar aralıyor. Saliha Malhun’un tasavvufi ögeleri öne çıkaran Dergahın Duvarlarında Gündüz Düşleri öyküsü oldukça dikkat çekici. Bu sayının şairleri Arzu Eşbah,…

İnsan Hakları ve Demokrasi & Vatandaşlık Bilgisi Bedava Pdf İndir
İnsan Hakları / Kasım 26, 2017

İnsan Hakları ve Demokrasi & Vatandaşlık BilgisiEğitim sistemlerinin ortak amaçlarından biri, belki de en önemlisi iyi vatandaş, iyi insan yetiştirmektir. Eğitim sistemlerini “millî” kılan da budur. Türk Millî Eğitim Sistemini düzenleyen 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifadesini bulan, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçlarında, bu hususu açıkça görmek mümkündür. “Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini; Atatürk İnkılap ve İlkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunların davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak…