Ocak 8, 2018 - Bedeva Pdf Kitap İndir
Osmanlı Dönemi Türk Musikisi Bedava Pdf İndir
Tarih / Ocak 8, 2018

Osmanlı Dönemi Türk MusikisiOsmanlı musikisi, Osmanlı saray veya halk müzisyenlerinin askeri, dini, klasik ve folklorik türlerde ürettiği ve toplumun her kesiminde kullanmış bir sanat olarak bir ucu Çin’e, bir ucu Fas’a kadar uzanan yirmi beş yüzyıllık Türk musikisinin yaklaşık beş yüz yıllık bir bömümünü teşkil eder. Türk musikisinden sınırlayıcı amaçla Osmanlı musikisi olarak bahsedilemeyeceği, bu tarifin tabii bir sonucudur. Ne var ki, Türk tarihinin en büyük devleti, dünya tarihinin de en uzun ömürlü devletlerinden biri olan Osmanlı İmparatorulğu, Türk ilim, sanat ve siyasetinin her dalında zirveye çıkıldığı altı yüz küsür yıllık bir tarih dilimi olması sebebiyle, Osmanlı medeniyetinin ayrılmaz bir parçası, daha doğrusu meyvesi olan Osmanlı musikisi, genel Türk musikisi içindeki mümtaz mevkiinde ayrı bir başlık altında incelenmeye bihakkın layıktır.

Bir Hıristiyan Masalı & Tarihin En Büyük Sahtekarlığı Bedava Pdf İndir
İstanbul Kitapları / Ocak 8, 2018

Bir Hıristiyan Masalı & Tarihin En Büyük SahtekarlığıPapalık makamı ve devletinin kurucu yasası, Vatikan’ın gizli arşivlerinde «Donatio Constantini» başlığıyla yer alan Büyük Konstantin’in vasiyet belgesi, dünya tarihinin en büyük sahtekârlığı, Avrupa’yı Asya’dan ayıran siyasal oluşumun temel yalanıdır.Böyle bir vasiyet yoktur. Papalık devleti bir tezgahtır ve Papa’ların ne ruhani, ne de siyasal meşruiyeti vardır. Büyük Konstantin’e atfedilen sahte vasiyet, Hıristiyan dünyaya önderlik ve devletler üstü yetki makamını, Konstantinopolis’ten Roma’ya kaydırmaya yaramıştır.Bir Hıristiyan Masalı, 1684 yıl önce dünyanın merkezi İstanbul’a karşı kurulan çokuluslu komplonun, polisiye tadında tarihidir. İstanbul, 1123 yıl süreyle Roma İmparatorluğu’nun başkentiydi. Sadece 561 yıldır bizim mülkümüz. Geçmişini doğru okuyamazsak, geleceğini çaldırabileceğimiz bir mücevher.Çünkü komplo baki…Komplocular, pusuda.

Marksist Kriz Kuramları Işığında Küresel Kriz Bedava Pdf İndir
Kuram / Ocak 8, 2018

Marksist Kriz Kuramları Işığında Küresel KrizEskiden bir inşaatçı spekülasyon için belli bir dönemde en fazla üç veya dört ev inşa ederken şimdi büyük bir arazi parçası satın almak (kıta Avrupası jargonunda bu kural olarak 99 yıllığına kiralamak anlamına geliyor) ve kendi kaynaklarının 20 ila 50 misli üzerine çıkacak şekilde 100-200 ev inşa etmek durumundadır. Bunun için gerekli fonlar morgıç yoluyla (abç) sağlanmakta; elde edilen para inşaat süregiderken mütahitin kullanımına verilmektedir. Fakat sonra bir kriz gelir ve taksit ödemeleri aksarsa bütün bir girişim genellikle batar… En iyi durumda evler daha iyi bir zaman gelene kadar yarım kalır; En kötü durumda evler haraç mezat yarı fiyatına satılır. Bugün, böylesi büyük çaplı spekülatif inşaat yöntemine başvurmadan hiç bir mütahit ayakta kalamaz.Karl MarxKapital Cilt 2

Cogito 67 Üç Aylık Düşünce Dergisi &Yaz 2011 Sivil İtaatsizlik Bedava Pdf İndir
Cogito / Ocak 8, 2018

Cogito 67 Üç Aylık Düşünce Dergisi &Yaz 2011 Sivil İtaatsizlik3 aylık düşünce dergisi Cogito’nun Yaz 2011 sayısının dosya konusu “Sivil İtaatsizlik”. Sivil İtaatsizlik dosyası 2011 yılının başından itibaren Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan sivil itaatsizlik hareketlerinin tarihini, bugününü ve potansiyelini felsefi ve siyasi açıdan irdeleyen yazılardan oluşuyor. Dosyaya Aykut Çelebi, Drucilla Cornell, Michael Allen, Leigh K. Jenco, Aslı Tunç, İmge Oranlı, Selçuk Candansayar, Haldun Gülalp ve Ozan Erözden vd yazar ve akademisyenler katkıda bulundu. Cogito’nun bu sayısının Odak’ında “Solaklık”, “Yeni Perspektifler” bölümünde ise Esra Arsan’ın Esra Arsan’ın “Gazeteci Gözüyle Sansür ve Otosansür” yazısı ve Saul Newman’ın “Anarşizmin Ufku: Anarşizm ve Çağdaş Radikal Düşünce” başlıklı makalesi var. Esra Arsan’ın yazısında “Türkiye Basınında Sansür ve Otosansür 2011” başlıklı anket çalışmasının sonuçları Türkiye için “yeni” bir kavram olan sivil itaatsizliğin Türkiye medyasında sunumu açısından da önemli bulgular içeriyor. Bu sayının Gündem bölümünde Jean Luc-Nancy’nin “Arap Halklarının Bize Gösterdikleri” başlıklı makalesiyle alevlenen bir tartışmayı aktarılıyor. “Arap Baharı” ve devamındaki Libya olayları üzerine tartışan isimler Alain Badiou, Gianni Vattimo, Donagh Brennan ve Immanuel Wallerstein.

Ayraç Aylık Kitap Tahlili ve Eleştiri Dergisi Sayı:16 Yıl: Şubat 2011 Bedava Pdf İndir
Ayraç / Ocak 8, 2018

Ayraç Aylık Kitap Tahlili ve Eleştiri Dergisi Sayı:16 Yıl: Şubat 2011Ayraç 16’da Neler Var?Numan Konaklı Cürcanî’nin Sözdizim ve Anlambilim kitabı üzerine, Yunus Emre Tozal geçtiğimiz yıl 22 Şubat’ta aramızdan ayrılan Turgut Cansever kitapları ve İslam mimarisi üzerine yazdı. Aydın Hız 14. sayımızdaki görmek dosyasıyla alakalı olarak, Canetti ve Saramago okumalarında “Görmek ve Körlük” metaforlarını karşılaştırırken, Mukadder Erkan kapak muhtevamızı belirleyen “Osmanlı Felsefe Çalışmaları” başlığı altında, Hoca Tahsin, Beşir Fuad ve Halil Nimetullah gibi isimlerin çalışmalarını değerlendiriyor. Melike Günyüz “Madonna’dan Çocuklara Ahlaki Öğütler” yazısıyla çocuk edebiyatı yazılarına devam ediyor. Bu sayımızın söyleşisi yazarımız Feridun Andaç ile Erzurum kitabı üzerine… İsmail Bingöl’ün hazırladığı söyleşi, Erzurum kenti özelinden, Dostoyevski’nin Petersburg’una, Kafka’nın Prag’ına kadar geniş bir çerçevede şehrin insanla bağı üzerine… Ahmet Bozkurt’un “Gelenek ve Modernizmin Aporia’ları” başlıklı yazısı, Mürvet Sarıyıldız’ın “Kadın, Şiirde; Şair Olarak Neden Yok?” yazısı ve Suzan Nur Başarslan’ın “Emma’dan Bihruz’a… Bovarizmden Sendroma” başlıklı yazısı bu sayının dikkat çekici yazıları. Enver Gülşen Sadık Yalsızuçanlar’ın “Gezgin” kitabını, Yusuf Yavuzyılmaz Mustafa Armağan’ın “İnsan Yüzlü Şehirler” kitabını irdeliyor. Himmet Uç Henri Troyat’ın Lev Tolstoy biyografi kitabını, Ekrem Sakar Ahmet Atilla Şentürk’ün “Osmanlı Şiiri Antolojisi” kitabını, Sefa Şengül Fatih Uraz’ın “Adamın Abdalı Kaleci Olur” kitabını yazdı. Selçuk Küpçük Kapanmış Dergiler Antolojisi’ne Şiir Atı” dergisini eklerken,…

Toktogül (Azerice) & Şiirlerle Örülen Nağmelere Dökülen Bir Ömür Bedava Pdf İndir
Azerice / Ocak 8, 2018

Toktogül (Azerice) & Şiirlerle Örülen Nağmelere Dökülen Bir ÖmürElinizdeki “Toktogul: Şiirlere Örülen, Nağmelere Dökülen Ömür” adlı Azerice kitap, büyük ozan Toktogul’un doğumunun 150. yılına bir armağan kitap hazırlama arzusuyla bir araya gelen kardeş ülke edebiyatçılarının el birliğiyle hazırlanmıştır. Eser, Toktogul’un hayatı ve hayatıyla örtüşen seçme şiirleri ile bestelerinden hemşehrisi Prof. Dr. Gülzura CUMAKUNOVA tarafından hazırlanan özgün bir kitabın kardeş Azerbaycan, Kazak, Özbek, Türk, Türkmen dillerine çevrilmesi ve o ülke yazarlarının da özel katkıları ile vücuda getirilmiştir. Kitabın yayımında: Azerbaycan’dan – Prof.Dr.Ramiz ASKERKazakistan’dan – Prof. Dr. Temirkan TEBEGENOVKırgızistan’dan – Prof.Dr. Gülzura CUMAKUNOVAÖzbekistan’dan – Doç. Dr. Zuhriddin İSOMUDDİNOVTürkiye’den – Dr. Yakup ÖMEROĞLU (Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı)Türkmenistan’dan – Doç. Dr. Berdi SARIYEV gibi bilim adamları görev almışlardır. Armağan kitap, kardeş Türk halklarının Kırgız halkının milli değerine gösterdiği hürmet ve saygının ifadesi olmanın yanı sıra Türk Dünyası yazarlarının aynı eser üzerine ortak kültür çalışması olarak ortaya koydukları ilk eser özelliğini de taşımaktadır. Eserin Türkiye’de, 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir’de basılmış olması da birlik, beraberliğin ve kültürel işbirliğinin en güzel göstergesidir. Eserin Türk kültür ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz.

Ayraç Aylık Kitap Tahlili ve Eleştiri Dergisi Sayı:15 Yıl: Ocak 2011 Bedava Pdf İndir
Ayraç / Ocak 8, 2018

Ayraç Aylık Kitap Tahlili ve Eleştiri Dergisi Sayı:15 Yıl: Ocak 2011Ayraç editörleri olarak bu sayıda arkamıza yaslandık ve bekledik. Birkaç ay evvelinden siparişini verdiğimiz ve dört gözle beklediğimiz şiir dosyamız nihayet 15. sayıda yayımlanıyor. Tiyatro ve felsefe üzerine yazdığı önemli makalelerden tanıdığınız Ahmet Bozkurt, “Türk Şiiri için Kavşak Noktaları” başlıklı bir şiir dosyasını hazırladı bu ay. Türk şiirinin geçirdiği evreleri, bugün geldiği noktayı ve tartışılması gereken önemli yanlarını anlatıyor dosya genel olarak. Hemen girişinde, dosyayla aynı adı taşıyan bir “sunuş” yazısı okuyacaksınız. Gerekçeleri orada görebilirsiniz. Dosya yazarlarımız: Ömer Aksay, Hilal Karahan, Ahmet Sarı, Asuman Susam, Ahmet Bozkurt, Ersun Çıplak, Selçuk Küpçük, İsa Karaaslan, Mehmet Akif Ertaş, Hakan İsmail Şiriner ve Hüseyin Pala. Bundan sonraki sayılarımızda da yazarlarımız tarafından hazırlanan önemli dosyalarla karşınızda olabilmeyi umuyoruz… Bu sayımızda iki söyleşimiz ile karşınızdayız. Ali Utku’nun hazırlamış olduğu Austin Texas Üniversitesi Ortadoğu İncelemeleri emekli kütüphanecisi Abazar Sepehri’yle söyleşisini merakla okuyacaksınız. İkinci söyleşimiz Al Baraka Kurumsal Kredileri Müdürü Hüseyin Tunç’un son kitabı “Katılım Bankacılığı” üzerine… Ülkemizde hakkında araştırma yapılmayan ama çok konuşulan bir mesele olan “Faizsiz Bankacılık”ı enine boyuna konuştuk.Çocuk edebiyatı üzerine araştırmalar yapan ve Bilim Sanat Vakfı’nda dersler veren Melike Günyüz, ilk yazısıyla bu sayımızda sizlerle. Abdullah Yavuz Altun sanat manifestoları üzerine, Yunus Emre…

Askeri Okul ve Kurum Sınavlarına Hazırlık Konu Anlatımı Bedava Pdf İndir

Kollektif \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Askeri Okul ve Kurum Sınavlarına Hazırlık Konu Anlatımı Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Askeri Okul ve Kurum Sınavlarına Hazırlık Konu Anlatımı Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Maliyet Muhasebesi & Meslek Yüksek Okulları Programları İçin Bedava Pdf İndir
Üniversite-Yüksekokul / Ocak 8, 2018

Maliyet Muhasebesi & Meslek Yüksek Okulları Programları İçin• Maliyet Muhasebesinin Amaçları ve Muhasebe Fonksiyonundaki Yeri• Maliyet Muhasebesinde Kullanılan Kavramlar, Tanımlar ve Sınıflandırmalar• Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Hesaplarının İşleyişi ve Raporlama• İlk Madde ve Malzeme Giderleri• İşçilik Giderleri• Genel Üretim Giderleri• Kapsamına Göre Maliyet Yöntemleri• Sipariş Maliyet Yöntemi• Safha Maliyet Yöntemi• Standart Maliyet Yöntemi• Birleşik Üretimde Maliyetlerin Dağıtımı

Anayasa Hukukuna Giriş & Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku Bedava Pdf İndir
Hukuk / Ocak 8, 2018

Anayasa Hukukuna Giriş & Genel Esaslar ve Türk Anayasa HukukuAnayasa hukukunun genel esaslarıAnayasa hukuku kavramıAnayasa kavramıKanunların anayasaya uygunluk denetimi : Anayasa yargısıKurucu iktidarDevlet kavramıDevlet şekilleri 1 : Monarşi ve CumhurriyetDevlet şekilleri 2 : Üniter Devlet – Bileşik DevletHükümet sistemleriDemokrasiSeçimlerTemel hak ve hürriyetlerTürk anayasa hukukuCumhurriyet dönemi anayasal gelişmeleriTemel ilkelerTemel hak ve hürriyetlerTBMM üyelerinin seçimleriTBMM üyelerinin hukuki statüsüTBMM’nin içyapısı ve çalışma düzeniTBMM’nin görev ve yetkileriCumhurbaşkanıBakanlar kuruluYürütme organının düzenleyici işlemleriOlağanüstü yönetim usulleriYargı organıAnayasa yargısıAnayasanın değiştirilmesi