Kaynakça (Bibliyografya) arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Türk Kültür Varlıkları Envanteri Kahramanmaraş 46 (2 Cilt) Bedava Pdf İndir
Kaynakça (Bibliyografya) / Ocak 14, 2018

Mehmet Özkarcı \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Türk Kültür Varlıkları Envanteri Kahramanmaraş 46 (2 Cilt) Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Türk Kültür Varlıkları Envanteri Kahramanmaraş 46 (2 Cilt) Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Başlangıçtan Bugüne Fransızcadan Türkçeye Yapılmış Çeviriler ile Fransız Düşünürler, Yazarlar, Sanatçılar Üzerine Türkçe Yayınları İçeren Bir Kaynakça Denemesi Bedava Pdf İndir
Kaynakça (Bibliyografya) / Ocak 5, 2018

Başlangıçtan Bugüne Fransızcadan Türkçeye Yapılmış Çeviriler ile Fransız Düşünürler, Yazarlar, Sanatçılar Üzerine Türkçe Yayınları İçeren Bir Kaynakça DenemesiÇeviriler, kültürler arasında yaşanan siyasal, toplumsal, sanatsal, yazınsal, düşünsel ilişkilerin bir aynası niteliğindedirler. Çeviri etkinliği, özellikle, Osmanlı imparatorluğu ile Fransa krallığı gibi başlangıçta iki karşıt inanç, düşünce, yaşam olgusu sergileyen, iki kutup oluşturan toplumlar söz konusu olduğunda da, doğal olarak, bir tarihsel veri niteliği almaktadır. Çeviri kaynakçaları bu ilişkilerin başlangıç ve gelişim süreçleri ile zaman içindeki konumlarını tüm özellikleriyle sergileyen belgelerdir. Sansürlenme, duraklatılma, engellenme, yasaklanma süreçlerini, dolayısıyla çevirinin yapıldığı bağlamın tarihsel konumunu da satır aralarında vererek. Bu kitap, Fransızcadan Türkçeye (Cumhuriyete kadar Osmanlıcaya) değişik alanlarda yapılmış ve yayınlanmış çeviriler, sahnelenmiş çeviri oyunlar ile Türkçe olarak Fransız yazarlar, düşünürler, kuramcılar, sanatçılar, kurumlar… üzerine yazılmış ve yayınlanmış kitapları ve makaleleri yazar adı sırasına göre aktarmaktadır.

Terim Sözlükleri ve Çalışmaları İle İlgili Bibliyografya Bedava Pdf İndir
Kaynakça (Bibliyografya) / Ocak 3, 2018

Terim Sözlükleri ve Çalışmaları İle İlgili BibliyografyaEserde çeşitli bilim dalları ve sanat kollarıyla ilgili bibliyografyanın bir araya getirilmesi, mevcut yayınlardan ilgililerin haberdar edilmesi, terim çalışmalarına kaynak teşkil edecek bir yayın ortaya konulması amaç edinilmiştir. Türk Dil Kurumunda, özel veya resmî kuruluşlarda, bu alanda yapılan çalışmalar konu başlıklarına ve yazar adlarına göre sınıflandırılarak alfabetik dizi içinde verilmiştir. Toplanan terimler arasında Türk cumhuriyetlerinde yayımlanmış olan terim sözlükleri de bulunmaktadır. Bununla araştırmacıların, Türkçenin konuşulduğu bölgelerde türetilmiş ve önerilmiş terimlerden de yararlanılması amaçlanmıştır. Ayrıca bu alanda daha önce bu alanda emek sarf etmiş, terim türetmiş veya terimler konusunda birtakım düşünceler ileri sürmüş kimselerin adları da bir araya getirilmiş, gerektiğinde bu kişilerden yararlanma imkanı doğmuştur.

Esami-i Şu’ara-yı Amid Bedava Pdf İndir
Kaynakça (Bibliyografya) / Aralık 13, 2017

Ali Emiri Efendi \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Esami-i Şu’ara-yı Amid Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Esami-i Şu’ara-yı Amid Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Ermenice Süreli Yayınlar 1794-2000 Bedava Pdf İndir
Kaynakça (Bibliyografya) / Aralık 7, 2017

Ermenice Süreli Yayınlar 1794-2000Ermenice süreli yayınların iki asıra ve dört kıtaya yayılan yolculuğunu araştırmacı Zakarya Mildanoğlu’nun ayrıntılı bibliyografyasında okurla buluşturuyor. Türünün Türkçedeki ilk örneği olan bu çalışma, 1794’te Hindistan’da yayımlanan ilk Ermenice gazete Aztarar’dan başlayarak 2000’lere kadar çıkmış olan 3650’yi aşkın süreli yayını bir araya getiriyor. Ermenice Süreli Yayınlar’da, Osmanlı-Türkiye, Rusya ve Ermenistan başta olmak üzere, Hindistan, Amerika, Gürcistan, Azerbaycan, Suriye, Lübnan, İtalya ve Fransa gibi oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmış haldeki Ermenice dergi ve gazeteler kronolojik bir sıralamada, künye bilgileri ve içeriklerine dair kısa açıklamalar eşliğinde, 450’yi aşkın görselle zenginleştirilmiş olarak okurların dikkatine sunuluyor. On yıllık bir çalışmanın ürünü olan kitap, 19. yüzyıldaki Osmanlı modernleşme hareketlerinin izlerinden Ermeni harfli Türkçe periyodiklere, 20. yüzyılın çalkantılı siyasi atmosferinden, Sovyet etkisine ve Diyaspora’ya, bir yandan Ermeni halkının yakın tarihine ayna tutarken, diğer yandan yayımlandıkları ülkelerin politik ve kültürel eğilimlerine dair bir arkaplan sunuyor. Zakarya Mildanoğlu’nun çalışması bu anlamda, hem basın-yayın tarihiyle uğraşanlara hem kültür tarihine ilgi duyanlara hem de çeşitli konular hakkında çalışma yapmak isteyen araştırmacılara yönelik hazırlanmış bir başvuru kitabı olma özelliğini taşıyor.

Türk-Ermeni Sorunu Bibliyografyası Bedava Pdf İndir
Kaynakça (Bibliyografya) / Kasım 25, 2017

Türk-Ermeni Sorunu BibliyografyasıDillerden düşmeyen bir mesele ile ilgili yeni bir kitap daha; ancak bu seferkinin özelliği,kitapların kitabı olması.Araştırmacının ifadesiyle 1870’lerden günümüze dek Türk-Ermeni sorunu üzerine yazılmış çeşitli dillerdeki bütün önemli kaynakları bir araya getirmeyi amaçlayan bu bibliyografya,ağırlıklı olarak birincil kaynaklar,anılar,monografiler ve makalelerden oluşuyor.” Badem, çalışmasını 1878-1923yılları arasında yaşananlardan söz eden araştırmalarla sınırlamış. “Burda,” diyor “tüm yönleriyle Ermeni tarihi veya Türk-Ermeni ilişkileri değil, yanlızca 1876-1923 yılları arası Osmanlı Devletindeki Ermeni sorunu ile ilgili kaynaklara yer verildi.” Bibliyografya, ağırlıklı olarak Ermenice,Türkçe,Fransızca, İngilizce, Rusça, Almanca yazılmış eserleri bir araya getirmiş. Bir de tabii, artık olmazsa olmaz internet sitelerinin listesi yer alıyor.Yalnızca “Yayımlanmış kitap ve Makaleler” başlıklı bölümde dört binden fazla eserin künyesinin yer aldığı çalışmayı hazırlayan araştırmacının çabası taktir edilmeyecek gibi değil;konuyla ilgili önemli bir kaynak kitap hazırlamış. Eline sağlık. A.E

Ermeni Harfli Türkçe Metinler / Ermeni Kaynaklardan Tarihe Katkılar-II Bedava Pdf İndir
Kaynakça (Bibliyografya) / Kasım 24, 2017

Ermeni Harfli Türkçe Metinler / Ermeni Kaynaklardan Tarihe Katkılar-IITürkçenin yazımında kullanılan alfabelerden biri de Ermeni alfabesidir. Türkçenin Ermeni harfleriyle yazımı, günlük yaşamda Türçe konuşan, Ermeniceyi ya hiç bilmeyen ya da çok az bilen Ermeni nüfusla yazı yoluyla iletişim kurmanın ve bu kitlenin aynı yolla kendini ifade etmesinin aracı olarak gelişmiştir. Ermeni alfabesinin Türkçe metinlerin yazımında kullanılmasına 14. Yüzyıldan itibaren yazma eserlerde, 18. Yüzyıldan itibaren de basılı eserlerde yaygın olarak rastlanır. Şiir, destan, roman gibi edebi eserlerde, çok dilli lüfatlerde, mezar taşı kitabelerinde, incil ve diğer dini kitaplarda karşılaştığımız Ermeni harfli Türçeyle pek çok gazete ve dergi de yayınlanmıştır.