Coğrafya arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Türkiye ve Komşu Ülkeler Coğrafyası Bedava Pdf İndir
Coğrafya / Ocak 17, 2018

Türkiye ve Komşu Ülkeler CoğrafyasıTürkiye ve Komşu Ülkeler Coğrafyası denildiğinde, Türkiye ile birlikte, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye gelir. Türkiye ve komşu ülkeler coğrafysında;9 ülkenin doğal, beşeri ve ekonomik olayların dağılışını, aralarındaki bağlantı, sebep ve sonuçlarını incelemiştir. Ülkeler, Türkiye ile karşılatırmalı olark ele alınmıştır. İşte bu nedenle, bu kitapta, Türkiye ile Komşu ülklerin coğrafi özellikleri öok ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Türkiyenin komşuları ile ilişkileri son yıllarda gittikçe iyiye gitmekte ve eski düşmanlıklarda yumuşama görülmektedir. Türkiye ve komşu ülkeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenlere, önemli bir başvuru kaynağı olacakğı beklenmektedir.

Üniversiteler İçin Devletler Coğrafyası Bedava Pdf İndir
Coğrafya / Ocak 16, 2018

Ersin Güngördü \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Üniversiteler İçin Devletler Coğrafyası Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Üniversiteler İçin Devletler Coğrafyası Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar Bedava Pdf İndir
Coğrafya / Ocak 10, 2018

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Ülkeler Coğrafyası Bedava Pdf İndir
Coğrafya / Ocak 9, 2018

Ülkeler CoğrafyasıDünya üzerinde bugün sayıları 194’ü bağımısız olan ülkeleri ve bağımsızlığına kavuşmamış veya bağımsızlık mücadelesi içinde olan çok sayıdaki milletleri barındırmaktadır. Ve yine toplam sayıları 6.7 milyarı aşan insan kitlesini, hiçbir olumsuzluk görmemiş gibi, dünyamız; renk, dil, din ve mezhep farkı gözetmeden, bir anne şefkatiyle kucaklamaktadır. Ülkeleri tanımak, gerek sosyal bilimler ve gerekse coğrafya bilimi üzerinde araştırma yapanlar ve bu alanlarda eğitim görenler için önemli bir bilimsel zorunluluk olsa gerekir. Türkiye, Dünya üzerinde nerededir? Türkiye’nin komşukarı hangi ülkelerdir? Kıtadaki ülkelerle ilişileri nasıldır? Hızla değişen dünyamızda, bağımsızlığa kavuşan yeni ülkeler hangileridir ve bunların coğrafi özellikleri nelerdir? Gibi soruların cevaplarını arayan ve mümkün olduğu kadar özlü ifadelerle açıklamaya çalışan bu kitap, adeta dünya coğrafyasının kısa özetini sunmaktadır.Eldeki bu kitap, ülkeler coğrafyası ile ilgilenen tüm okurlar için, temel başvuru kaynağı olacağı beklenmektedir.

Genel Klimatoloji & Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri Bedava Pdf İndir
Coğrafya / Ocak 5, 2018

Genel Klimatoloji & Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri“Genel Klimatoloji: Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri” kitabı, coğrafya, coğrafya ve fen bilimleri öğretmenliği, klimatoloji, hidroloji, biyoloji, ekoloji, fizik, çevre, deniz ve yer bilimleri, mimarlık ile meteoroloji, ziraat, orman, inşaat, jeoloji, hidrojeoloji ve çevre mühendisliği vb. gibi bölüm ve/ ya da ana bilim dallarında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin gereksinim duyacağı temel atmosfer, hava, iklim ve atmosferik çevre konularını içerir.Kitap, asıl olarak, atmosfer, hava, iklim ve atmosferik çevre ile hidroloji-hidroklimatoloji, Yerküre sistemleri ve Dünya iklimleri vb. gibi konularla ilgilenen bilim alanları ile ilgili mesleklerin gereksinimlerinikarşılayacak temel bir ders ve kaynak kitabı olarak tasarlandı ve buna uygun bir içerikle hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Genel Klimatoloji kitabı, atmosfer, hava, iklim ve atmosferik çevreye ilişkin bugünkü bilgilerimiz kapsamında, çağdaş meteoroloji ve klimatolojinin temellerini okuyan lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve bu alanlarda çalışan meslek sahiplerine, uzmanlara ve bilimcilere aktarmayı, bu bilgilerin üç boyutlu tartışılmasını, özümsenmesini, öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlamayı hedeflemektedir.Belirlenen bu hedefe ulaşabilmek için kitabın amacı da, atmosfer, hava ve iklimin temelleri; atmosferin fiziksel ve kimyasal özellikleri; Yerküre’nin enerji bütçesi ve sıcaklık; hava basıncı, atmosfer dolaşımı ve rüzgârlar; hidrolojik döngü, atmosferde nem, doyma, yoğunlaşma, bulut oluşumu, kararlılık; yağış oluşumu ve türleri; hava ve iklimin şekillenmesindeki temel etmenlerden…

Genel Coğrafya Bedava Pdf İndir
Coğrafya / Ocak 2, 2018

Genel CoğrafyaKitabın ilk basımı “Coğrafya Bilimi ve Coğrafya Öğretimine Giriş” ismiyle yayımlanmıştır. Bu kitap hem öğrencilere ve öğretmenlere hem de coğrafyaya ilgi duyan tüm okuyuculara coğrafyayı tanıtmak, benimsetmek ve sevdirmek için hazırlanmıştır. Kitabın içeriği ve konu kapsamları, daha kapsamlı coğrafi konulara derinlemesine girilmeden önce, bir ön hazırlık, bir ön bilgi kaynağı niteliğindedir. Kitaptaki konular yedi bölümde toplanmış olup, bir bütün olarak bu bölümlerdeki konuların kapsamı “Coğrafyaya Giriş” dersindeki konulara paralellik gösterir. Bu nedenle kitap “Genel Coğrafya” veya “Coğrafya’ya Giriş “olarak da adlandırılabilir.

Türkiye Turizm Coğrafyası Bedava Pdf İndir
Coğrafya / Aralık 26, 2017

Türkiye Turizm CoğrafyasıGünümüz çağdaş yaşamında insanlar kendilerini çevre sorunlarından gelen etkilerle karşı karşıya bulmaktadırlar. İnsanların tatile çıkmalarının başlıca nedenleri arasında ortam değişikliği, dinlenme, başkalarıyla iletişim kurma, bireysel özgürlüğünü yaşama ve sağlık gibi amaçlar bulunmaktadır. Özellikle ortam değişikliği, kentsel ve endüstriyel bölgelerde ihtiyaç duyulan bir zorunluluktur. Her yönüyle kirliliklerin yaşandığı, bozulduğu, zevksizleştiği bir ortamdan sıyrılmak, ancak farklı coğrafyalara ulaşmakla mümkün olmaktadır. Buna bağlı olarak, turizmin dünya ekonomisinde artan önemi ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişimine olumlu katkıda bulunabileceği gerçeği tüm ülke ve kuruluşlar tarafından kabul görmüş, turizm hareketlerinin kolaylaşmasına ve turistik kapasitelerinin arttırılmasına yönelik önlem ve teşvikler farklı coğrafyalarda hız kazanmıştır.

Astronomy Geography And Navigations İn Islamic Civilization Bedava Pdf İndir
Coğrafya / Aralık 12, 2017

Astronomy Geography And Navigations İn Islamic CivilizationHidden cultural treasures of Islamic civilization come to light… A book from a qualified name Prof. Fuat Sezgin… Islamic civilization is a journey full of hidden scientific history. Modern man knows the Arab-Islamic culture around the true meaning of universal history of science very little. Islamic civilization is a valuable work which has been collected from the German five-volume “Wissenchaft und Technik im Islam” s translation and describes astronomy, geography and maritime studies. Prof. Fuat Sezgin’s a reflection of the long years of research and studies… This book is a real source of reference that will be to keep in the library’s most special point. İslam uygarlığının gölgede kalmış hazineleri bu eserle gün yüzüne çıkıyor… İslam uygarlığında astronomi, coğrafya ve denizcilik İslami bilimlerin yetkin ismi Prof.Dr. Fuat Sezgin’in güçlü kaleminden İslam uygarlığının saklı kalmış bilimsel geçmişine dopdolu bir yolculuk… İslam uygarlığında astronomi, coğrafya ve denizcilik çalışmalarının anlatıldığı, Almanca beş ciltlik “Wissenchaft und Technik im Islam”ın tercümesinden derlenen bu değerli eser; Prof.Dr. Fuat Sezgin’in uzun yıllar süren araştırma ve incelemelerinin değerli bir yansıması…

Genel Klimatoloji & Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri Bedava Pdf İndir
Coğrafya / Aralık 9, 2017

Genel Klimatoloji & Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri“Genel Klimatoloji: Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri” kitabı, coğrafya, coğrafya ve fen bilimleri öğretmenliği, klimatoloji, hidroloji, biyoloji, ekoloji, fizik, çevre, deniz ve yer bilimleri, mimarlık ile meteoroloji, ziraat, orman, inşaat, jeoloji, hidrojeoloji ve çevre mühendisliği vb. gibi bölüm ve/ ya da ana bilim dallarında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin gereksinim duyacağı temel atmosfer, hava, iklim ve atmosferik çevre konularını içerir.Kitap, asıl olarak, atmosfer, hava, iklim ve atmosferik çevre ile hidroloji-hidroklimatoloji, Yerküre sistemleri ve Dünya iklimleri vb. gibi konularla ilgilenen bilim alanları ile ilgili mesleklerin gereksinimlerinikarşılayacak temel bir ders ve kaynak kitabı olarak tasarlandı ve buna uygun bir içerikle hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Genel Klimatoloji kitabı, atmosfer, hava, iklim ve atmosferik çevreye ilişkin bugünkü bilgilerimiz kapsamında, çağdaş meteoroloji ve klimatolojinin temellerini okuyan lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve bu alanlarda çalışan meslek sahiplerine, uzmanlara ve bilimcilere aktarmayı, bu bilgilerin üç boyutlu tartışılmasını, özümsenmesini, öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlamayı hedeflemektedir.Belirlenen bu hedefe ulaşabilmek için kitabın amacı da, atmosfer, hava ve iklimin temelleri; atmosferin fiziksel ve kimyasal özellikleri; Yerküre’nin enerji bütçesi ve sıcaklık; hava basıncı, atmosfer dolaşımı ve rüzgârlar; hidrolojik döngü, atmosferde nem, doyma, yoğunlaşma, bulut oluşumu, kararlılık; yağış oluşumu ve türleri; hava ve iklimin şekillenmesindeki temel etmenlerden…

Şehir Coğrafyası Bedava Pdf İndir
Coğrafya / Kasım 29, 2017

Şehir CoğrafyasıŞehirler, bünyelerinde barındırdıkları yoğun nüfusla birlikte merkezi konumları ile ürettikleri mal ve hizmetlerin çeşitli olması nedeniyle çevresindeki nüfusu da kendilerine bağlayarak, dünyadaki nüfusun çok büyük bir bölümünü doğrudan ya da dolaylı olarak etkilerler. Bu nedenle şehirler, doğası gereği kompleks ve hızla değişen bir yapıya sahiptirler. Bu yüzden Şehirlerin planlanması zor, sorunları da fazla ve çeşitli olmaktadır. 1990’lardan itibaren gittikçe etkisini arttıran küreselleşme de şehirlerin bu yapısını daha da karmaşık hale getirmiştir. Şehirlerin sorunlarının çözümü ve sağlıklı bir şehir gelişiminin sağlanması ancak şehirlerin çok yönlü olarak analiz edilmesiyle mümkündür. Eldeki bu çalışma, uzun bir geçmişe ve hızlı bir değişme sahip olan şehri ve bunu konu alan şehir coğrafyası konularını güncellemeyi ve şehirlerin çok yönlü olarak analiz edilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. İÇİNDEKİLER BÖLÜM IŞEHİR, ŞEHİR COĞRAFYASI, ŞEHİRLERİN KÖKENİ1.1. Başlıca Şehir Tanımları 11.2. Şehir Coğrafyası Çalışma Alanı 61.3. Şehir Coğrafyasında Etkili Olan Başlıca Akımlar 81.4. Şehirlerin Kökeni ve Başlıca Teoriler 111.4.1. Hidrolik Teori: Şehirleşmenin Çevresel Temelleri 121.4.2. Ekonomik Teoriler: Pazaryeri Olarak Şehir 151.4.3. Askeri Teoriler: Güç Odağı Olarak Şehir 171.4.4. Dini Teoriler: Kutsal Yer Olarak Şehir 181.4.5. Anadolu’da Şehirlerin Kökeni 19 BÖLÜM IIŞEHİRSEL COĞRAFÎ GÖRÜNÜMLER2.1. Yunan Şehri 232.2. Roma Şehri 252.3. Orta Çağ Şehri 282.4. İslâm Şehri (Arap Şehri) 302.5. Rönesans ve…