Teknoloji-Teknik Kitaplar arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Teknolojinin Evrimi Bedava Pdf İndir
Teknoloji-Teknik Kitaplar / Ocak 14, 2018

Teknolojinin EvrimiStanleyKubrick, 2001: A Space Odysseyfilminin girişinde insanlığın şafağında bir su birikintisi etrafında verilen mücadeleyi betimlerken, bir kemik parçasını silah olarak daha önce defalarca test etmiş, topluluğun geri kalan üyelerine göre belki biraz cesur, biraz daha farklı düşünen üyesinin liderliğinde kazanılmışİlkçağ’a özgü bir savaşı anlatır. Zaferin getirdiği coşkuyla bu öncü kahraman, silahını havaya fırlatır ve bu silah gizemli bir değişimiçinde, şeklen de benzediği bir uzay aracına dönüşür. Bilim tarihçisi George Basalla, teknoloji ve teknoloji tarihi alanında yapılmış bütün önemli kaynakları tarayarak yaptığı çalışmasının ışığında konuyu toplumsal, ekonomik, kültürel, antropolojik, bilimsel ve askerî tüm yönleriyle ele alıyor. Bu kapsamda Basalla, teknolojik değişmeler neden ve nasıl gerçekleşir sorusu etrafında üç temel üzerine yoğunlaşır. Bunlar: Çeşitlilik, “insan ürünü şeyler neden bu kadar çok çeşitlidir?”; gereksinim, “ihtiyaç icadın anasıdır”; teknolojik evrim, “ürünlerin ortaya çıkışı, sürekliliği ve ayıklanması-kullanımdan kalkması. Yine bu esaslar üzerinde şu sorular ele alınır: Bilimsel keşifler ve teknolojik değişme ile toplumsal, kültürel, ekonomik ve askerî ihtiyaçlar arasında nasıl bir bağ vardır? Teknolojik buluş birkaç dâhinin eseri midir, yoksa birçok bileşeni olan karmaşık bir toplumsal süreç midir? Watt, Bell, Edison, Maxwell, Hertz, Marconi, Wright kardeşler gibi öncüleri ortaya çıkaran motivasyonlar ve koşullar nelerdi? Doğu ile Batı’yı birbirinden ayıran bilimsel ve teknolojik uçurumun kaynağı…

Teknik Tesisat El Kitabı Bedava Pdf İndir
Teknoloji-Teknik Kitaplar / Ocak 1, 2018

Teknik Tesisat El Kitabı• Isıtma Sistemleri – Radyatörler• Tesisat Sistemlerinde İletim Elemanları• Boru Bağlantı Şekilleri – Boru Çapı Hesabı• Boru Tespit Sistemleri-Kelepçeler• Tesisat Vana ve Rakorları• Armatürler• Isıtma Cihazları• Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Otomatik Kontrol Elemanları• Genleşme Depoları• Sirkülasyon Pompaları• Hidroforlar – Brülörler• Isı Yalıtımın Önemi ve TS825• Doğal Gaz Tesisatı• İklimlendirme Sistemleri• Kojenerasyon

Teknoloji Yönetimi Bedava Pdf İndir
Teknoloji-Teknik Kitaplar / Ocak 1, 2018

Teknoloji Yönetimi• Cem Okan TUNCEL: Evrimci İktisat ve Teknolojik Gelişmenin Doğası• Özlem DOĞAN: Teknoloji Yönetimi ve Küresel Rekabet• Özalp VAYVAY: Teknoloji Yönetimi ve Değişim Araçları• Yasemin Claire ERENSAL: Yenilikçilik Yönetimi• Zümrüt ECEVİT SATI: Yenilik Yönetimi• Zümrüt ECEVİT SATI: Teknolojik Yenilikçilik ve İleri teknoloji Yönetimi• Feray Odman ÇELİKÇAPA: Teknoloji Tahmini ve Planlaması• Gülay Coşkun KASAP: Teknoloji Transferi• Erkan ÖZDEMİR: Yüksek teknoloji Ürün ve Hizmetlerinin Pazarlanması• Sait Y. KAYGUSUZ: Teknoloji Muhasebesi ve İleri Üretim Teknolojilerinin İşletme Maliyetleri Üzerindeki Etkileri• Yasemin Claire ERENSAL: Yenilikçilik Performansının Ölçümü ve Yönetiminde Sentez Bir Çatı Yaklaşımı: Dengelenmiş Objektif Matris “Bomax” Yöntemi• Özlem DOĞAN: Geleceğin Teknoloji Yönetimi

Teknonomi & Tarihsel Açıdan Teknoloji-Ekonomi İlişkisi Bedava Pdf İndir
Teknoloji-Teknik Kitaplar / Aralık 14, 2017

Teknonomi & Tarihsel Açıdan Teknoloji-Ekonomi İlişkisiTeknolojinin mevcut hayat standardımızın oluşmasındaki katkısı tartışılmaz. Bu katkı, insanlığın başlangıcından beri var olagelen icatların sistemli şekilde üretime dahil edilmesiyle, başka bir deyişle iktisadi iktisadi süreçte önemli bir parametre haline gelmeleriyle mümkün olmuştur. Hedefi teknoloji tarihini Türk iktisat tarihi çalışmalarının gündemine taşımak olan Teknonomi, teknoloji ve ikdisadın insanoğlu için çok önem arz eden hikayesini ele alıyor.