Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:1 Kasım – Aralık 2013 Bedava Pdf İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:1 Kasım – Aralık 2013Ayrıntı Dergi, Gezi Direnişini merkezine koyan ilk sayısıyla okuyucunun karşısına çıkıyor. Güncel politik tartışmaları, bu tartışmaları da kuşatacak teorik politik yazıları, edebiyat, televizyon ve kitap eleştirilerini içeren Dergi “düşünce dünyasını yeni fikirlerle zenginleştirmek; yüksek akademizm, yüksek siyaset ve yüksek kültür duvarlarıyla kendi konumunu dokunulmaz hale getiren mevcut yayıncılık anlayışını da sarsmak” iddiasında. Derginin ilk sayısı gündeme ilişkin iki yazıyı içeriyor. Gündem, verili olanı tartışan değil tartışmanın kendisini sorunsallaştıran yazılarla ele alıyor. Bu bölüm Dinçer Demirkent ve Abdurrahman Aydın’ın yazılarından oluşuyor. Ardından gelen Almanya ve Fransa seçimlerine yönelik Çağrı Kahveci ve Balca Çelener’in yazıları ile Fulya Atacan’ın Mısır analizi dünyayı bu bölgelerin siyasetine dair izlenmesi gereken noktaları ön plana çıkarması bakımından önemli. Toygar Sinan Baykan ve Onur Yıldız İngiltere İşçi Partisi’nin son dönemine ilişkin politik bir analiz sunuyor. ‘Yasak Delmek Sınır Aşmak’ üst başlığında toplanan Gezi Direnişi dosyası Mutlu Arslan, Tuba Emiroğlu, Ömer Türkeş ve Yavuz Yıldırım’ın yazıları ile Michael Hardt ile yapılan söyleşiden oluşuyor. ‘Dünyada Ayaklanmalar’ başlığı ile yayımlanmış olan Hardt söyleşisinde ‘emperyalizm’, ‘siyasal özne’ gibi Türkiye’de tartışma konusu olmuş temel meseleler açıklıkla ortaya konuyor. Dosya, taraftar meselesi, sendikalar, eylem repertuvarı, Gezi Direnişinin edebiyata muhtemel etkileri konularına odaklanıyor….

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:9 Mart-Nisan 2015 Bedava Pdf İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:9 Mart-Nisan 2015Türkiye’de resmi tarih yazıcılığının, devletin eğitim politikasının hedeflediği sadece “Ermeni Soykırımı’nın inkârı” değildi, homojen Türk ulusu kurgusunun karşısına çıkan her gerçek ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Ermeniler, Rumlar, Kürtler ve Türklük dairesindeki homojenliği bozmaya aday ne gelirse aklımıza, Türkiye milli eğitiminin ağına düşmüş öğrencinin gözünde canlılığı, kültürü, insanlığı hayal bile edilemeyen ayartıcılar, şeytanlar olarak kurgulandı. Bu topraklarda, yok edilmeden önce yaşayan milyonlarca insanın yarattığı, insana dair olan ne varsa ya mülk edinildi ya yok edildi. Bu yıl, 24 Nisan 1915 yılında alınan tehcir kararının yüzüncü yılı. İnkâr, hâlâ resmi politika. Ayrıntı Dergi’nin bu sayısında geçmişe dönük tarihsel bir hakikati ortaya çıkarmak iddiasıyla değil, geleceğe dönük bir çağrı olarak 1915’i ele alıyoruz. Arşiv binasını açarken bizim ne kadar belgemiz var, Ermenilerin ne kadar diyen cumhurbaşkanının mantığıyla değil, eşitlikçi ve özgürlükçü bir politikanın Türkiye halklarının yok edilme tarihinin üzerinden geçilerek inşa edilemeyeceğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Hukuk ve tarihe hapsedilmeye çalışılan Ermenilerin yok edilişinin dünden bugüne uzanan bir şimdinin politik uğraşı olduğu iddiasını taşıyoruz.

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:7 Kasım-Aralık 2014 Bedava Pdf İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:7 Kasım-Aralık 2014Ayrıntı Dergi olarak bir yılımızı geride bıraktık. Uzun haziran olarak tanımlayabileceğimiz Gezi ayaklanmasının hemen sonrasında çıkardığımız ilk sayıdan bugüne memleketin ve dünyanın politik ikliminden, insanımızın duygu durumuna hiçbir şey bir dengede kalmadı. Denge ve süreklilik gösteren tek şey, devletin bütün kurumlarını parti organıyla bütünleştirmeye çalışan, kendine karşı gelişecek her muhalefeti kriminalize eden “Yeni Türkiye”nin inşası oldu. Muhafazakâr demokratlıktan, sünni otoriterliğe, oradan da tek adam ve tek parti rejimine doğru adım adım inşa edilen “Yeni Türkiye”nin fotoğrafı bir kara ütopya filminin afişi gibi: İşçileri yiyerek büyüyen bir kapitalizm –ya da inşaatçılık–, zorunlu matematik, fizik, kimya derslerinin tartışma konusu olduğu eğitim anlayışı, barış demeye dili varmayan, çözüm süreci derken de her kelimesinden kan damlayan bir savaş çığırtkanlığı… Ayrıntı Dergi’nin 7. Sayı’sı bu fotoğrafın en karardığı noktada taleplerini yükselten, sesi bu karabasanca boğulan Alevileri odağa alıyor. Hükümetin Alevilere karşı aldığı cepheyi anlamaya ve anlatmaya çalışıyor.

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:18 Kasım 2016 Bedava Pdf İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:18 Kasım 2016Memlekette bir süredir her şey o kadar hızlı değişiyor, bir gün tozu dumana katan bir söz ya da olay ardı sıra gelen bir yenisiyle birlikte o kadar hızlı “unutuluşa” yahut “kıymetsizliğe” terk ediliyor ki, senelerce konuşulabilecek şeyleri bazen iki üç günde tüketip atıyoruz. Bunlardan biri, eylül ayı sonunda, ülkenin “1 Numaralı koltuğu”nda oturan Erdoğan’ın zikrettiği sözlerle başlayan ve ülkenin “1 Numaralı kuruluş belgesi” olarak da kabul edilebilecek Lozan Antlaşması’na ilişkin olan tartışmaydı. Birkaç gün boyunca bu tartışma köpürdü, hatta Yunanistan bile resmi düzeyde katıldı… Ama sonra peşi bırakıldı. Daha doğrusu, Erdoğan’ın 29 Eylül’de, (tartışmaların da fitilini ateşleyecek şekilde) “bize zafer olarak yutturmaya çalıştılar” dediği Lozan Antlaşması’yla ve onun imzalandığı dönemdeki başka gelişme ve tutumlarla çok ilgili/ilişkili olan “Musul operasyonu”, “Suriye iç savaşı” gibi “daha güncel” gelişmelerin perdesi arkasında kaldı. 

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:8 Ocak-Şubat 2015 Bedava Pdf İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:8 Ocak-Şubat 20152015’in ilk sayısıyla karşınıza çıkıyoruz. Yeni yıla, “yeni Türkiye”nin her yerinden, duymak isteyenin de istemeyenin de en yüksek tonda duyduğu boğuk ve çirkin bir sesin çınlamalarıyla girdik. İktidarın medya kanallarında, “düşünür ve stratejistlerin” hilafeti ve saltanatı çağıran zavallı suratlarını görerek, gülemeyerek, ağlayamayarak, insana dair olanın boğulduğu sesler arasında 2015’i karşıladık. AKP’nin “çevresinin çevresi”nin bile plebisiter diktatörlükten bahsetmeye başladığı, AKP iktidarının “muhalefet her nereden gelirse gelsin ezilecektir” mantığıyla hareket ettiği, hırsızlığın, öldürmenin, cezasızlığın en üst düzeyde meşrulaştırıldığı bir “yeni Türkiye”de yeni yılı selamlıyoruz. Çözüm süreci o

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:10 Mayıs-Haziran 2015 Bedava Pdf İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:10 Mayıs-Haziran 2015yrıntı Dergi’nin onuncu sayısı, içinde yaşadığımız karanlığın kaynaklarını göstermek, AKP’nin 13 yıllık iktidarının bir bilançosunu sunmak, onu yakından bilmek ve mücadele araçlarının zeminlerini ortaya koymak için hazırlandı. Dosyanın açılış yazısında Selçuk Candansayar, AKP iktidarının toplumsal ve psikolojik sebepleri ile sonuçlarına odaklanıyor. AKP’li distopyavari ülkenin karakterlerini ortaya koyuyor. Deniz Özçetin ise AKP’nin “toplumu polisleştirme” stratejileri üzerinden, nasıl kendi toplumsal tabanını sıkılaştırıp, ötekileştirdiklerini kriminalize etmesini yeni güvenlik politikalarını göz önünde bulundurarak inceliyor. Hassas vatandaşın, askerleştirilmiş-polisleştirilmiş esnafın, kimi zaman şehirlerde harekete geçen linç kitlelerinin aslında AKP’nin toplumsal bir projesi olduğunu vurguluyor.

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:6 Eylül-Ekim 2014 Bedava Pdf İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:6 Eylül-Ekim 2014Ayrıntı Dergi bu sayısında siyasal rejim sorununa odaklanıyor. Türkiye’nin rejim sorununa yanıt arayışının siyasal mücadeleye dair belirlenecek stratejilerdeki önemi bağlamında siyaset yapmaya dair bir çağrı olarak okunması gerektiği iddiasıyla çıkıyor. Dosya’nın Dinçer Demirkent tarafından kaleme alınan ilk yazısı bu noktadan hareketle “Yeni Türkiye”nin egemen siyasal iktidar ve ona tabi olanlar bakımından anlamını ve “Yeni Türkiye”ye karşı mücadelenin dinamiklerini ele alıyor. Onur Yıldız ise AKP’nin on iki yıllık iktidarında, hükmetme stratejileri bakımından idarenin değişen veya değişmeyen mantıklarına odaklanıyor ve rejimin dönüşüm dinamiklerini ortaya koyuyor. Filiz Zabcı, Platon’dan Machiavelli’ye siyasal yozlaşmayı incelediği yazısında, Brecht ve onun özgün faşizm yorumuyla, kapitalizm, yozlaşma ve faşizm ilişkisini ele alarak “bu bozuk düzenden bir şey olmaz” sinizminin karşısına cumhuriyetçi değerleri temel alan bir mücadeleyi öneriyor.