Dipnot arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Dipnot Ekim- Kasım- Aralık 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:3 Yıl: 2010 & Pozitivizm ve Bilimcilik Bedava Pdf İndir
Dipnot / Ocak 2, 2018

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Dipnot Ekim- Kasım- Aralık 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:3 Yıl: 2010 & Pozitivizm ve Bilimcilik Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Dipnot Ekim- Kasım- Aralık 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:3 Yıl: 2010 & Pozitivizm ve Bilimcilik Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Dipnot Ekim- Kasım- Aralık 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:3 Yıl: 2010 & Pozitivizm ve Bilimcilik Bedava Pdf İndir
Dipnot / Ocak 1, 2018

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Dipnot Ekim- Kasım- Aralık 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:3 Yıl: 2010 & Pozitivizm ve Bilimcilik Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Dipnot Ekim- Kasım- Aralık 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:3 Yıl: 2010 & Pozitivizm ve Bilimcilik Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Dipnot 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:15-16 Yıl:2014 – Devrim Bedava Pdf İndir
Dipnot / Aralık 15, 2017

Dipnot 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:15-16 Yıl:2014 – DevrimDipnot Dergisi önemli tartışma konularına mercek tutmaya devam ediyor. Dipnot’un merceğinde bu sefer “Devrim” konusu var. Devrim ile ilgili tartışmalar her daim ilgi çekici olmuştur. Devrim bazen temenni kipinde karşılansa da esas olarak determinist bir sosyal sonuç olarak görülmüştür. Ne olursa olsun ezilenlerin her zaman bir gözünün devrimde olduğu tartışmasız. Bu yüzden ezilenlerin saati devrime kuruludur her daim. Fakat bu saatler nadiren çalmıştır. Görünen o ki devrimin Tik, Tak sesleri yakınlaşıyor. Devrim tartışmaları kağıt üzerinde her zaman üretici bir seyir izler. Günümüzde de bazıları total devrim, bazıları uzun devrim, bazıları ise ulusal devrimlere dikkatimizi çeker. Ne olursa olsun dünyamızın “artık böyle gitmez” noktasına geldiği açık. Devrim ise “artık böyle gitmezcilerin” sürece kesin müdahalesidir. Dünyada sebebi ne olursa olsun ezen ile ezilen arasındaki simetri dayanılamaz noktaya doğru ilerliyor. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayanların sayıları giderek çoğalıyor. Bu yüzden şu günlerde yeryüzü hiç bu kadar devrime gereksinim duymamıştı. Ortadoğu’da Arap isyanları devrim tartışmalarına benzin döktü. Gezi isyanıyla halk iktidarın yenilmez olmadığını keşfetti. Üstüne Rojava devrimi ile ezilenlerin alternatifsiz olmadığının ortaya çıkması önümüzdeki günleri çok şeye gebe haline getiriyor. Buna rağmen ortada bir devrim krizi olduğu da tartışmasız. Devrim krizini devrimciler yönetebilecek mi? Devrimciler, yeni…

Dipnot 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:13-14 Yıl:2013 -Demokrasi Bedava Pdf İndir
Dipnot / Aralık 15, 2017

Dipnot 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:13-14 Yıl:2013 -DemokrasiDipnot Dergisi önemli tartışma konularına mercek tutmaya devam ediyor. Dipnot’un merceğinde bu sefer “Demokrasi” konusu var. Ülke gündeminin demokrasinin temel enstrümanı olan seçimlere kilitlendiği bugünlerde iğdiş edilen demokrasi kavramına yeniden bakmak elzem oldu. Dünya genelinde Liberalizmin katkılarıyla demokrasinin teknik araçlara indirgendiği, sosyal demokrasinin ise tüm iddiasına rağmen büyük bir hayal kırıklığına dönüştüğü bir dönemde kitlelerin hala doğrudan demokrasiye bağlılığını görmek anlamlı. Bu nedenle kuramsal açıdan demokrasinin anlam ve önemini bir kez daha tartışmak kaçınılmaz. Tüm bunların yanı sıra ülkemizin demokrasi deneyiminin her zaman otoriterliğe teşne hali de göz ardı edilmemelidir. Yine bugünlerde demokrasinin diktatörlüğe dönüşme tehlikesine dikkat çekilmesi demokrasiyi yeniden düşünmeyi zorunlu kılıyor. Şimdiye dek hem yönetenlerin hem yönetilenlerin, hem ezenlerin hem ezilenlerin, hem sistemin hem sistem muhaliflerin bir yönetim tekniği olarak üzerinde ortak mutabakata vardığı tek rejimin hala demokrasi olması heyecan vericidir. Buna rağmen ortada bir demokrasi krizi olduğu da tartışmasız. Demokrasi bu krizi nasıl atlatacak? Bu kriz derinleşip demokrasiyi de yutacak bir hal alır mı? En önemlisi ezilenlerin ve sistem muhaliflerinin demokrasiden anladıkları nasıl bir anlayışa karşılık geliyor? Hangi demokrasi? Ve nasıl bir demokrasi? Dipnot dergisi bu sorulara cevap olmayı değil bu sorulara soru katacak bir arkaplan ile hazırlandı. Dipnot…

Dipnot Ocak-Şubat-Mart 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:8 Yıl: 2012 – Ekoloji Bedava Pdf İndir
Dipnot / Aralık 15, 2017

Dipnot Ocak-Şubat-Mart 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:8 Yıl: 2012 – EkolojiDipnot Dergisi’nin 8. Sayısı, Ekoloji başlıklı dosyasıyla okuyucularıyla buluştu. Kapitalist modernitenin taşıyıcı kolonlarını tek tek açık ederek gündemine alan dergi, bu kez sistem karşıtı hareketler tarafından dahi, uzun yıllar öncelikli gündem maddesi olarak görülmeyen ekolojiyi sayfalarına taşıyor. Hayatın her alanında muazzam bir organizasyona soyunan kapitalist modernite, yedeğine aldığı ideolojik lejitimasyon silahlarıyla doğa ile insan arasında antagonistik bir ilişki kurumsallaştırdı. Bu da bir yanıyla insan ile doğa arasındaki ilişkilerin bir ayrıştırma hiyerarşisiyle mutlaklaştırılması, bir yanıyla da insanın ve doğanın farklı-ilişkisiz iki entite biçiminde işaretlenerek aralarında bir düşmanlık mesafesi kodlanması anlamına geliyordu. İnsanı doğaya karşı kışkırtan bu anti-demokrasi, insanı doğanın efendisi konumuna terfi ettirerek uygarlığın yüzlerce yıldır sebep olmaktan imtina etmediği ekokırımın moral motivasyon itkisi oldu. Buna karşılık, hobi olarak değil, bizzat bir hayat memat meselesi olarak ekoloji, ne yazık ki geçtiğimiz on yıllarda gecikmeli de olsa teori alanına dahil edildi. Oysa sistemin bütünsel örgütlenme kapasitesini zorlama kavşaklarından biri olan insan-doğa ilişkilerinin politik doğası, bizzat bu farkındalığı bir gereklilik olarak değil zorunluluk olarak dayatıyor. Kendi ayağının altındaki toprağa kast eden kapitalist modernite, kendisiyle beraber tüm eko-sistemi de yok etme çılgınlığına yöneliyor! İşte Dipnot Dergisi, bu temel kaygı etrafında ekolojiyi gündemine alarak,…

Dipnot Ekim- Kasım- Aralık 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:3 Yıl: 2010 & Pozitivizm ve Bilimcilik Bedava Pdf İndir
Dipnot / Aralık 11, 2017

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Dipnot Ekim- Kasım- Aralık 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:3 Yıl: 2010 & Pozitivizm ve Bilimcilik Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Dipnot Ekim- Kasım- Aralık 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:3 Yıl: 2010 & Pozitivizm ve Bilimcilik Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Dipnot Ekim- Kasım- Aralık 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:3 Yıl: 2010 & Pozitivizm ve Bilimcilik Bedava Pdf İndir
Dipnot / Aralık 3, 2017

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Dipnot Ekim- Kasım- Aralık 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:3 Yıl: 2010 & Pozitivizm ve Bilimcilik Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Dipnot Ekim- Kasım- Aralık 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:3 Yıl: 2010 & Pozitivizm ve Bilimcilik Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.