Divan arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Divan/ İlmi Araştırmalar Sayı:14/Yıl:8/2003/1 Bedava Pdf İndir
Divan / Ocak 3, 2018

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Divan/ İlmi Araştırmalar Sayı:14/Yıl:8/2003/1 Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Divan/ İlmi Araştırmalar Sayı:14/Yıl:8/2003/1 Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Divan/ İlmi Araştırmalar Sayı:20/Yıl:11/2006/1 Bedava Pdf İndir
Divan / Ocak 1, 2018

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Divan/ İlmi Araştırmalar Sayı:20/Yıl:11/2006/1 Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Divan/ İlmi Araştırmalar Sayı:20/Yıl:11/2006/1 Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Dîvân/ İlmî Araştırmalar Sayı:10 Yıl: 6 / 2001/1 Bedava Pdf İndir
Divan / Aralık 30, 2017

Kollektif \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Dîvân/ İlmî Araştırmalar Sayı:10 Yıl: 6 / 2001/1 Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Dîvân/ İlmî Araştırmalar Sayı:10 Yıl: 6 / 2001/1 Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Sayı:37 Cilt 19 Yıl: 2014/2 Bedava Pdf İndir
Divan / Aralık 10, 2017

Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Sayı:37 Cilt 19 Yıl: 2014/21996 yılından beri farklı disiplinlere ait akademik çalışmaları kendi bünyesinde bir araya getiren Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi’nin 37. sayısı çıktı.Altı makale ve dört kitap değerlendirme yazısından oluşan Dîvân’ın bu sayısı, M. Akif Kayapınar’ın modern siyaset tasavvurunun temel ilkelerine dair ayrıntılı bir analizini sunan “Modern Siyaset Tasavvurunun Paradigmatik Arkaplanı” isimli makalesiyle başlıyor.“Hulefâ-yi Râşidîn Döneminden Emevîlere Geçişin Siyasi Anlamı: Hilafet-Mülk Tartışması –Üç Siyer Metni Üzerinden İnceleme-” adlı makalesiyle Hızır Murat Köse’nin Hulefâ-yi Râşidîn döneminden Emeviler dönemine geçişin siyasi açıdan nasıl anlaşılması gerektiği üzerine yazdığı makalesi yer alıyor.Ebubekir Ceylan’ın “Abdullah Nureddin Paşa’nın Osmanlı Irak’ına Dair 1880 Tarihli Layihası Üzerine” başlıklı makalesi ise II. Abdülhamit’in valilerden istediği lâyihalar kapsamında Bağdat Valisi Abdurrahman Nureddin Paşa’nın yazdığı layihayı ele alıyor.“El-Felâsifenin Devrimci Çocuğu İbn Haldun’a Yeniden Bakmak: Mukaddime, İslam Felsefesinde İbn Rüşdcü Bir Krılıma mı?” isimli dördüncü makalede Cemile Barışan, İslam düşünce tarihinin önemli figürlerinden İbn Haldun’un düşünce sistemini bir diğer büyük düşünür İbn Rüşd’ünküyle karşılaştırmalı bir değerlendirmesini sunuyor.Berat Açıl’ın “Bir Tür mü Tarz mı? Klasik Türk Edebiyatında Alegori” başlıklı makalede alegorinin bir tür mü yoksa bir tarz mı olduğu tartışması yapılıyor.“İtikadi Konularda Haber-i Vâhidin Delil Olma Meselesi ve Kevserî’nin Konuya Bakışı” adlı, Mehmet Özşenel’in kaleme aldığı makale ise…

Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Sayı:40 Cilt 21 Yıl: 2016/1 Bedava Pdf İndir
Divan / Aralık 3, 2017

Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Sayı:40 Cilt 21 Yıl: 2016/11996 yılında ilk yayın macerasına başlayan Divan’ın 40. Sayısına erişmenin gururunu siz okurlarımızla paylaşmanın sevinci içerisindeyiz. 20 yıldır olduğu gibi bu sayısında da Divan, disiplinlerarası yaklaşımla, tarihten ilahiyata; ilahiyattan felsefeye farklı alanlardan makaleleri ve güncel literatürü yakından takip eden kitap değerlendirme yazılarını ilgililerine sunuyor. Bu sayımızın ilk makalesi “Küresel Göç Çağında Osmanlı Translatlantik Göçleri ve Sebepleri (1870-1914)” başlığıyla Kazım Baycar’a ait. Söz konusu dönemde yarım milyona yakın Osmanlı vatandaşının Suriye’den Amerika kıtasına göç etiği tespitiyle Baycar, mevcut literatürde yaygın anlayışın aksine, göçlere iç savaş ve siyasi baskı gibi sebeplerden ziyade, nüfus artışı, yerel ekonomide daralmalar ve zorunlu askerlik gibi ekonomik ve sosyal sebepleri merkeze alarak konuya yaklaşıyor. Makalenin ayırıcı vasıflarından biri ise ayrıntılı bir arşiv araştırmasına dayanıyor olması. İkinci makalemiz “Medrese Nedir? XII. ve XIII. Yüzyıllarda Dımaşk Medreseleri Üzerine Bir İnceleme” başlığıyla Harun Yılmaz tarafından kaleme alındı. Yılmaz, İslam geleneğinin en önemli eğitim kurumu olan medreselerle ilgili mevcut literatürde öne sürülmüş olan yaklaşımları 12. ve 13. yüzyıl Dımaşk medreseleri üzerinden sorguluyor. Sorgulamasını yaparken ise ulema-siyaset arasındaki ilişkileri irdeliyor. “Özne, Dil, Hakikat” başlıklı makalesiyle Özkan Gözel hakikatin özne ve dil ile ilişkine dair bir akıl yürütme geliştiriyor. Buna göre hakikat, özne ile girilen özgün bir deneyim…

Divan/ İlmi Araştırmalar Sayı:15 Yıl:8 2003/2 Bedava Pdf İndir
Divan / Kasım 30, 2017

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Divan/ İlmi Araştırmalar Sayı:15 Yıl:8 2003/2 Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Divan/ İlmi Araştırmalar Sayı:15 Yıl:8 2003/2 Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Divan/ İlmi Araştırmalar Sayı:21/Yıl:11/2006/2 Bedava Pdf İndir
Divan / Kasım 22, 2017

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Divan/ İlmi Araştırmalar Sayı:21/Yıl:11/2006/2 Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Divan/ İlmi Araştırmalar Sayı:21/Yıl:11/2006/2 Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Divan /Disiplinler Arası Çalışma Dergisi/2007/1 Cilt:12 Sayı:22 Bedava Pdf İndir
Divan / Kasım 20, 2017

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Divan /Disiplinler Arası Çalışma Dergisi/2007/1 Cilt:12 Sayı:22 Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Divan /Disiplinler Arası Çalışma Dergisi/2007/1 Cilt:12 Sayı:22 Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.