Felsefelogos arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Felsefelogos Sayı: 51 / Beden Bedava Pdf İndir
Felsefelogos / Ocak 11, 2018

Kollektif \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Felsefelogos Sayı: 51 / Beden Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Felsefelogos Sayı: 51 / Beden Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Felsefelogos Sayı: 61 / Etik ve Siyaset Bedava Pdf İndir
Felsefelogos / Ocak 11, 2018

Felsefelogos Sayı: 61 / Etik ve SiyasetDünyanın her yerindeki siyasi gelişmeler bizi siyaset ve ahlak üzerine tekrar düşünmeye sevk ediyor. Türkiye’deki siyasi gelişmelerse öylesine yakıcı ve hızlı ki bütün dikkatimizi üzerine çekiyor. Gerçekten tarihi öneme sahip olaylara tanık oluyoruz. Bunları doğru kavramak için düşünen herkes büyük çaba sarf ediyor. Öte yandan mevcut küresel konjonktür dünya siyasetini mutlak bir anlamda iktidar ve güç kavramlarının egemenliği altına yerleştirmiş durumda. Dünya ölçeğinde egemenlik kurmuş olan neoliberalizmin bu yapısal krizi, olan ve olması gereken arasındaki belirgin çizginin kaybolmasına yol açmakta. Tabiri yerindeyse bu, siyasetin barbarlaşması sonucunu doğurmakta. Felsefenin bu noktada bir işlevi olacaksa bu, mevcut savaş halinden çıkmanın yollarını aramak olmalı. Özellikle günümüzde felsefe, küresel anlamda siyasetin neliğine dair tekrar tekrar düşünmeye mecbur. Bu gerekliliğin farkında olmak, toplumsal olana dair antikçağdan beri süregiden siyaset, etik ve iktidar arasındaki gerilimli ilişkinin doğasını, tekrar konu edinmemizi getirdi. Konuyu çeviri ve telif yazılarla yeniden tartışmaya açmaya çalıştık. Umuyoruz olguları kavrama çabalarına bir katkımız olur… Kitaptaki başlıklar: Betül Çotuksöken  Ortaçağda devlet ve iktidar üzerine: Salisburyli Ioannes örneği 7G. H. R. Parkinson  Machiavelli’de ahlak ve siyaset 21Dale Hall   Devlet ve siyasetin sınırları 31Recep Batu Günör   Siyasi ve etik bir kavram olarak özgecilik düşüncesi 49C. D. C. Reeve  Platoncu siyaset ve iyi 61Banu Alan…

Felsefelogos Sayı: 66 / Psikanaliz ve Felsefe Bedava Pdf İndir
Felsefelogos / Ocak 5, 2018

Felsefelogos Sayı: 66 / Psikanaliz ve FelsefeMartin S. Bergmann l Felsefe ve psikanaliz Nami Başer l Lacan ve felsefe Zeynep Direk l Kristeva ve din Ferhat Taylan l Foucault’dan Butler’a psişe ve strateji Cana Erşen l Totem ağacının izinde: Freud okuru Benjamin Murat Erşen l Diren(en) ben Helmut Dahmer l Adorno’nun psikanaliz görüşü Zeynep Talay l Felsefi bir problem olarak kendini aldatma Ömer Osmanoğlu l Hafıza ve hatırlama: Aristoteles, çağdaş psikoloji ve Freud 133Metin Bal l Baudrillard’a göre postmodern sanat ve simülakr ya da gerçeğin yerini alan gölge Fehmi Ünsalan l Hegel’in erken dönem teoloji yazılarıTarihsel Eleştirel Marksizm Sözlüğü l Demokratik psikiyatriÖzetler l

Felsefelogos Sayı: 45 / İnanç Bedava Pdf İndir
Felsefelogos / Ocak 1, 2018

Felsefelogos Sayı: 45 / İnançFelsefe Logos’un bu sayısı “İnanç” adını taşıyor. Kitapta, Sinan Özbek ‘Aşkın Karadayı‘nınArkasından’, Aşkın Karadayı ‘Farkedilemeyen’ – ‘ Savaş ve Felsefe’, Aslı Çavuşoğlu ‘Bir Tutarsızlık Dizgesi: Jeremy Bentham‘ın İnanç Konusundaki Görüşleri’, Tanzer Yakar ‘Wittgenstein: Bir Tavır Olarak İnanç’, Tamer Yıldırım ‘İnanç ve Tanrının Varlığı Üzerine’, Sevinç Türkmen ‘Felsefenin Olağı Olarak Teolojisiz Metafizik’ , Özlem Duva ‘İnancı TemelAlan Bir Sanat Olarak Reoriğin Sunduğu İmkanlar’, William James ‘ İnanma İradesi’ ,Adviye Erbay ‘Siyaset Felsefesi ve Etik Açısından Neo-Liberalizm ve Değerleri’, Alex Demirovic ‘ Eleştirel Teori ve Milliyetçilik’konulularını ele aldı.

Felsefelogos Sayı: 39 / Başkaldırı Bedava Pdf İndir
Felsefelogos / Ocak 1, 2018

Felsefelogos Sayı: 39 / BaşkaldırıFelsefe Logos’un bu sayısı “Başkaldırı” adını taşıyor. Kitapta, Sinan Özbek ”Milli Marş, anadili ve entarnasyonal”, M. Hanifi Macit “Otoritenin reddi: max stirner ve egoist bir başkaldırı”, Mehmet Şiray “Edebiyat ve Felsefe: antonin artaud ve George bataille’da başkaldırının temsili ”, Metin Becermen “Muhalefet ve direniş”, Onur Kartal “Post- yapısalcılığının mirasından yeni bir başkaldırı fikrinin doğuşu:çokluk” , Özlem Duva Kaya “Hannah arendt’te bir sorumluluk meselesi olarak sivil itaatsizlik”, Mehmet Ali Uysal “Bir sanat yapıtı olabilir mi”, Ezgi E. Çelik “Sömürgeciliğe karşı bir başkaldırı örneği olarak Latin Amerika”, Füsun Kökalan Çımrın “Sosyal bir hareketin kavramsallaştırılması”, Can Başkent “Vicdani reddin politikasına ve pratiğine dair formel bir değini”, Savaş Ergül “Suçlu bir kuramsal girişim ve althusser’in yalnızlığı”, Şahabettin Yalçın “Kant’ta ampirik ben bilinci”, Hubert L. Dreyfus “Varlık ve iktidar: heidegger ve foucault”, John McSweeney “İsyan etmek boşuna mıdır: geç dönem foucault’da politik tinsellikten parrhesia’ya” konulularını ele aldı.

Felsefelogos Sayı: 42 / Marksizm ve Evrim Bedava Pdf İndir
Felsefelogos / Aralık 29, 2017

Felsefelogos Sayı: 42 / Marksizm ve EvrimFelsefe Logos’un bu sayısı “Marksizm ve Evrim” adını taşıyor. Kitapta, Beno Kuryel “Bir Kültür olarak Matematiksel Düşüncenin Evrimi”, Terence Ball “Marx ve Darvin: Yeniden Bir Değerlendirme” Mitchell Aboulafi “Engels, Darvin ve Hegel’in Olumsallık Düşüncesi”, Fehmi Ünsalan “Darwin ve Marx Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme”, Ali Yalçın Göymen”Karl Marx’ın Tarih Anlayışı: Toplumsal Evrim ve Belirlenim Sorunu” Ralph Colp “Karl Marx ve Charles Darwin Arasındaki Temaslar”, Mehmet Cem Kamözüt “Bilimin Normotif alanda Söz Söyleme Olanağı ve Sosyal Darwinizm”, Tamer Yıldırım “John Desmond Bernal ve (D)evrim üzerine”, Taner Yelkenci “Devlet Mantığı”, Doğan Göçmen “Immanuel Kant’ın Güzellik ve Yücelik Duygusu üzerine Gözlemler’i”, Bora Erdağı-Taner Yelkenci “Uluğ Nutku:Logos’un Peşinde Sarhoş Gemi” konularını ele aldı…

Felsefelogos Sayı: 47 / Spinoza -II Bedava Pdf İndir
Felsefelogos / Aralık 11, 2017

Felsefelogos Sayı: 47 / Spinoza -IIFelsefe Logos’un bu sayısında “Spinoza – II” adini taşıyor. Kitapta; Susan James – Spinoza’da çoğulcu uslamlamanın tutkusal boyutu üzerineJosef Früchtl – Dünyada inanç ya da güven: Deluze’ün Spinoza’sının estetik bir okuması, Müslim Akdemir – Spinpza’da Şeyh Bedreddin izleri, Michiel Leezenberg – İslami bir filozof olarak Spinoza, Robin Çelikateş – Liberalizmin ötesi: Spinoaz ve demokrasi,Sevinç Türkmen – Ekolojide anti-teleolojik bir ontoloji, Lokman Çilingir – Spinoza’da bilgeliğin zor yolu, Johan F. Hartle – Ulussuz bedenler: Spinoza’nın solculuğu, Vittorio Morfino- Spinoza ve olumsallık, Mustafa Yıldız – Spinoza’da insan doğasının ifade özgürlüğüne yer ayırma, Adem Yıldırım – Parrhesia kırılganlığında ifade özgürlüğüne yer ayırma, Cengiz Güleç – Conatus versus libido’suna zihin kuramları, Kaan Özkan – İstek, özbilinç ve Thomas Hobbes’un doğa durumu tasarımı, Tarihsel-Eleştirel Marksizm Sözlüğü – Belirli Olumsuzlama,konulularını ele aldı.

Felsefelogos Sayı: 59 / Marksist Estetik Bedava Pdf İndir
Felsefelogos / Aralık 9, 2017

Felsefelogos Sayı: 59 / Marksist EstetikSeçkin Sertdemir / Miguel Abensour’da anarşik demokrasi fikri Carl Levy / Gramsci’nin kültürel ve politik kaynakları: hapishane yazılarında anarşizm Melike Durmaz / Bir bilim anarşisti olarak Paul K. Feyerabend ve Feyerabend için Aristotelesçi sağduyunun bilimdeki önemi Gregor Kritidis / “Gözyaşları bir gün öcünü alır” yunanistan’daki anarşizminin rönesansı üzerine Kemal Bakır / Pyotr A. Kropotkin ve anarşist etik Yağız Alp Tangün, A. Hıdır Eligüzel / Anarşizmlere köprüler kurmak: anarşist adalar modeli Richard Saage / Özeleştirel vizyona sahip bir ütopya: mülksüzler romanı Cengiz İskender Özkan / Epistempolojik anarşizm: Paul K. Feyerabend Paul Le Blanc / Anarşist meydan okuma Christiane Vollarie / Estetik Anarşi Metin Bal / Felsefi dayanaklarıyla ortaçağda sanat Mehmet Ali Sarı / Hegel felsefesinde bilinç: bilincin kendine yolculuğu Efe Baştürk / Demokrasi üzerine yeniden düşünmek: Ranciere’in siyaset felsefesinde demos,                        polis ve eşitlik Kasım Moninov / Rus felsefesinin tarihsel gelişimi ve genel karakteristikleri Alfred Schmidt, Adolfo Vazquez / Günümüzde materyalizm Tarihsel Eleştirel Marksizm Sözlüğü /Anarşizm, anarko-sendikalizm 

Felsefelogos Sayı: 52 / Rose Luxemburg Bedava Pdf İndir
Felsefelogos / Aralık 8, 2017

Felsefelogos Sayı: 52 / Rose LuxemburgFelsefe Logos’un bu sayısı “Rosa Luxemburg” adını taşıyor. Kitapta, Sinan Özbek” Rosa Luxemburg ve “Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı”, Michael R. Kratke “Rosa Luxemburg’un Emperyalizm Çözümlemesi ve Politik Ekonomi Eleştirisine Katkısı”, Helmut Dahmer”Rosa Luxemburg ve Troçki’nin Rus devrimi Üzerine Düşünceleri”, Engin Delice”Rosa Luxemburg’da Kuram ve Gerçeklik Arasındaki Diyalektik Bütün”,,Peter Hudis”Sermayenin Uzamsal Belirleniminin Diyalektiği:Rosa Luxemburg’un Sermaye Birikiminin Yeniden Düşünülmesi”, Paul Le Blanc”Günümüzde Rosa Luxemburg: Sermaye birikimi karşısında Reform ve Devrim hareketleri”, Can Irmak Özinanır”Kendiliğindenlik, İradecilik ve Örgütlenme: 20. Yüzyılın Tartışmaları ve Gezi Parkı”, Sevgi Doğan”Luxemburg’un Özgürlük Anlayışı”, Jean Numa Ducange “Rosa Luxemburg ve Fransız Sosyalizmi” konulularını ele aldı.

Felsefelogos Sayı: 53 / Eleştirel Teori Bedava Pdf İndir
Felsefelogos / Kasım 27, 2017

Felsefelogos Sayı: 53 / Eleştirel TeoriFelsefe Logos’un bu sayısı “Rosa Luxemburg” adını taşıyor. Dergide ; Max Horkheimer “Toplum Felsefesinin mevcut durumu ve bir toplumsal araştırma enstitüsünün görevleri”, Theodor W.Adorno “Bir araştırma ocağı”, Walter Benjamin “ Özgür bir alman araştırma Enstitüsü”, Alex Demirovic “ Eleştirel toplum teorisi ve toplum”, Seyla Benhabib “Mutluluk ve aklın diyalektiği üzerine: Max Horkheimer’in erken dönem ahlak felsefesi”, Muharrem Açıkgöz “Horkheimer ve Marksizm: eleştirel kuramın başındaki bir ilişki üzerine”,Devlet Claussen “Entelektüel transfer: Theodor W. Adorno’nun Amerika deneyimi”, Ayşen Utanır “Adorno ve müzik sosyolojisi”, Douglas Kellner “Marcuse ve radikal öznellik arayışı”, Gudrun-Axeli Knapp “Feminist açıdan eleştirel kuramın güncelliği üzerine”, Muharrem Açıkgöz “Frankurt okulu eleştirel teorisi üzerine Türkçe kaynaklar”, Buket Korkut Raptis “Gönlünce yaşamak:güzel bir yaşamın iki koşulu”, Raikhan Doszhan & Sinan Özbek “Cultural communication and new ideas in kazakh philosophy of Abai, Shakarim, Shokan” konulularını ele aldı.