Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:8 – Heidegger Bedava Pdf İndir

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:8 – HeideggerBu Sayıda Yer Alanlar Kaan H. ÖKTENSUNUŞ*MAKALELER Metin BAL‘Tanrı Felsefeye Nasıl Girer?’ Sorusuna Cevaplar OlarakPlaton’un Euthyphron Diyaloğu ve Heidegger’in Ontoteoloji Eleştirisi*Özgür AKTOKPlaton’un Mağarasına Dönüş Yolunda: Heidegger, Platon ve Aletheia*Erhan ATAGÜLMetafizik Theta Kitabının Birinci Bölümünde Dynamis Kavramı Üzerine*Nebil REYHANİHeidegger’in Yarım Kalan Kopernik Devrimi*Emrah GÜNOKKant’ın Kopernik Devrimi IşığındaHeidegger’in Hakikat ve Özgürlük Temalarını Yeniden Düşünmek*Selda SALMANHeidegger’in Kant Okuması: Hayalgücü, Zaman ve Sonluluk*Umut ELDEMHeidegger ve Kant’ta Vicdan Kavramı Üzerine*Elif ÇIRAKMANHeidegger ve Hegel’de Yaşamı Düşünmek*Elif YAVNIKHeidegger’in Dersleri Nietzsche’nin Biyoloji Kavrayışını Nasıl Gözardı Etti?*Emre ŞANFenomenolojik Bir Sorun Olarak Kriz: Husserl ve Heidegger*Kubilay HOŞGÖRDavos, Heidegger, Cassirer: Felsefi Bir Tartışma*Fatih YILDIZİnsan ve Varlık İlişkisinden İnsan ve İnsan İlişkisine Heidegger’den Buber’e Giden Yol*Murat BAÇ & Çağlar ÇÖMEZHakikat, Dünya, Sınırlı Gerçekçilik:Çağdaş Ontolojik Tartışmalar Çerçevesinde Heideggerci Bir Yorum Denemesi*Ömer AYGÜNHeidegger’de Varlık Sorusu ve Hakikat Sorunu* Cihan CAMCIHeidegger’in Olanak ve Aşkınlık Kavramları Üzerine*Aysun GÜRHeidegger’de Yazgının Açığa Çıkma Tarzları Üzerine Bir Deneme*Örsan K. ÖYMENHeidegger Üzerine Düşünceler*Gülşah NAMLI TÜRKMENHeidegger’de Dünya ve Logos*Umut ÖKSÜZANHeidegger ve Özgürlük Sorunu*Tuba GÜLTEKİN & Ezgi TOKDİLHeidegger’in Sanat Felsefesi veAletheia Kavramının Performans Sanatları ile İlişkisel Çözümlemesi*Senem KURTARKutsalın Krallığında Görkemli Bir Karşılama: Şiir ve Düşünme*Şule GECE ÇELİKKANHeidegger’de Dil ve Sanatın Yaratıcı Şiirselliği 

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:1 Ekim 2013 Bedava Pdf İndir

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:1 Ekim 2013“Felsefi Düşün, yılda iki kez (Ekim ve Nisan aylarında) yayınlanan akademik bir felsefe dergisidir. Ulusal ve uluslararası seçkin akademisyenlerden oluşan danışma ve hakem kurullarının denetiminden geçebilecek akademik kıstas ve yeterliklere uygun makaleler yayınlamaktadır. Felsefenin her alanıyla ilgili telif-özgün eserler ile kitap değerlendirme yazılarına açık olan Felsefi Düşün, Türkçeye daha önce kazandırılmamış olan temel felsefe eserlerinin veya filozofların felsefelerine açıklık getirebilecek otantik mektup, günlük vb. metinlerden parçaların çevirilerini de yayın kurulunun onaylaması halinde yayınlayabilmektedir.”

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:7 Mantık Bedava Pdf İndir

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:7 MantıkBu Sayıda Yer Alanlar Yücel YÜKSELSUNUŞ MAKALELERMehmet ARSLANKantçı Geometri Anlayışının  Öklid-Dışı Geometrilerin Ortaya Çıkışının Ardından Yeniden Değerlendirilmesi İbrahim Halil ÇETRESSıkı İçerme Sistemleri Caner ÇİÇEKDAĞIAristoteles Mantığında ‘Belirsiz Adlar’ Ahmet Ayhan ÇİTİLSaf Görü, Biçimsel Dizge, Turing Makinesi ve Frege’nin Kavram Yazısı H. Bülent GÖZKANSaf Aklın Eleştirisi’nde Mantık ve Mantıksal Uzay  Özgüç GÜVENMantık Felsefesinde Temel Tartışmalar Nazlı İNÖNÜCharles Sanders Peirce’ün Bağıntılar Mantığı Üzerine Yazdığı İlk Makalenin Açımlanması Eyüp Ali KılıçaslanAnti- Althusser ya da Marx’ın Grundrisse’sinde İdealizm Üzerine Doğan Barış KILINÇFormel Mantığın İlkelerinin ‘Eleştirisi’ ve Çelişki Çağlar KOÇStumpf’ta ve Husserl’de Olgu-Bağlaşımı (Sachverhalt)Brentano’nun Yargı Teorisinin Ardından Nurten ÖZTANRIKULU ÖZELTümevarıma Karşı Epistemolojik Bir İtiraz Semra UÇARHans Reichenbach’ın Olasılıkçı Mantığı Yücel YÜKSELNew Operations on Truth TablesDoğruluk Tablolarına İlişkin Yeni İşlemler 

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:4 Çağdaş Siyaset Felsefesi Bedava Pdf İndir

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:4 Çağdaş Siyaset FelsefesiHakan Çörekçioğlu – Kant Ve Hegel’de Uluslararası İlişkiler Zeliha Dişci – Eşitlik Sahnelerinin Yaratımı: Jacques Rancière’de Eşitliğin Aksiyomatik Kavranışı Üzerine Sevgi Doğan – Çağdaş İtalyan Siyaset Felsefesinde Praksise Doğru Yolculuk Özlem Duva – Evrensellik-Tikellik Geriliminde Antropolojinin Biçimlenişi: Kant Ve Herder’in İnsan Kavrayışları M. Ertan Kardeş – Labirentte Kesişen Yollar: Cornelius Castoriadis’in Politik Felsefesine Giriş Zerrin Kurtoğlu Şahin –İslam Siyasal Teolojisinin Temelleri Zeynep Savaşçın – Çağdaş Siyaset Felsefesinde Hegel’e Dönüş: Axel Honneth’in Düşüncesinde Tanınma Sorunu Ve Özgürlüğün Toplumsal Koşulları Seçkin Sertdemir Özdemir – Çağdaş Siyaset Felsefesinde An-Arkhe Bir İlke Olarak Demokrasi Üzerine Tartışmalar Serdar Tekin – Dünyayı Başkalarıyla Paylaşmak: Etik Mi Politik Mi? Gadamer Ve Arendt Arasında Felsefi Bir Karşılaşma Eylem Yolsal Murteza – Claude Lefort: Siyasallığın İşaretleri Kitap İncelemeleri Gül Gültekin – Hannah Arendt: Totalitarizm Ateş Uslu – M. Ertan Kardeş: Schmitt’le Birlikte Schmitt’e Karşı Eylem Yolsal Murteza – Marcel Gauchet: Yurttaşını Arayan Demokrasi 

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:3 Kant Özel Sayısı Bedava Pdf İndir

Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi Sayı:3 Kant Özel Sayısıİkinci sayısını Hume düşüncesine ayıran Felsefi Düşün üçüncü sayı konusu olarak Kant düşüncesini belirlemişti. (…) Kant düşüncesinin kendi başına doğruluğu-yanlışlığı, tamlığı-eksikliği, özgünlüğü-eklektikliği, tutarlılığı-tutarsızlığı, değeri-değersizliği daima tartışma konusu olabilir; fakat ele aldığı felsefi alanın genişliği, bu alanlarla ilgili eserlerin derinliği ile söz konusu alanların her biri bakımından etkililiği sanırım herkesin kabulüdür. Konuyu belirlerken özellikle herhangi bir sınırlama getirmemeyi uygun görmüştük. Amacımız Kant üzerine ülkemizde yapılmakta olan çalışmaları, bir akademik derginin imkanları dahilinde yansıtabilmekti. (…) Emeği geçen herkese müteşekkirim. Aliye KARABÜK KOVANLIKAYAFelsefi Düşün Kant Özel Sayısı Editörü