İlmi Araştırmalar arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Bahar-2007 Sayı 23 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi Bedava Pdf İndir
İlmi Araştırmalar / Ocak 18, 2018

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Bahar-2007 Sayı 23 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Bahar-2007 Sayı 23 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Bahar-2005 Sayı 19 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi Bedava Pdf İndir
İlmi Araştırmalar / Ocak 12, 2018

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Bahar-2005 Sayı 19 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Bahar-2005 Sayı 19 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Güz-2007 Sayı 24 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi Bedava Pdf İndir
İlmi Araştırmalar / Ocak 9, 2018

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Güz-2007 Sayı 24 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Güz-2007 Sayı 24 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Güz-2006 Sayı 22 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi Bedava Pdf İndir
İlmi Araştırmalar / Ocak 8, 2018

Güz-2006 Sayı 22 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri DergisiSüreyya Beyzadeoğlu / Manisa’da Kadılık Yapan Şair İki Vehbi’nin İki Şiiri 7-13Ahmet Bozdoğan / “Dönem” ve “Akım” Nitelemeleri Arasında Kalmış Bir Terim: Milli Edebiyat 15-32Halil Çeltik / Bursalı İsmail Hakkı’nın Eserlerinde Hayatına Dair Anekdotlar / 33-49Salim Çonoğlu / Türk Şiirinde Folklora Dönüşte Meyve: Cahit Külebi ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Şiirlerinde Meyve İmgesinin Kullanılması 51-64Yılmaz Daşçıoğlu / Boşnak Şair Musa Kazım Çatiç’in Gözünden Türk Edebiyatı / 65-81Mehmet Dursun Erdem / Ağızlardan Etkilenme Derecelerine Göre Osmanlı ve Eski Anadolu Türkçesi Metinleri ve Bu Metinlerin Diline Kaynaklık Eden Ağızlar 83-110Haluk Gökalp / Çobanlıktan Valiliğe, Valilik’ten Asilliğe: Varvari Ali Paşa ve Makalat-ı Varvari 111-134Ahmet Bozdoğan / Mevlana’nın Mesnevi’sinin Tamamına Yapılan Türkçe Şerhler 135-154Abdurrrahman Kolcu / Yahya Kemal’in Bütün Şiirlerine Katkı 155-163Mehmet Narlı / Asaf Halet Çelebi’nin Poetikası 165-186Rıdvan Öztürk / Sözlü Anlatımların Bir Başka Dil İle Anlatılması: Rumca Anlatımlarda Türk Halk Verimleri 187-203Bedri Sarıca / Türkçe’de -E/ -İ Durum Eklerinin Karışması Sorunu 205-218Hilmi Uçan / Dilin İşlevleri ve Edebiyat Eğitiminin Amaçları Çerçevesinde 1929 Müfredat Programı 219-228Yavuz Kartallıoğlu / Moğolcanın İkinci Şahıs Zamirlerinin Kökeni ve Değişimi 229-223Zekeriya Başkal / Amerika’da Türklük Bilimi, Donalt Quataert/Sabri Sayarı 235-236

Güz-2005 Sayı 20 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi Bedava Pdf İndir
İlmi Araştırmalar / Ocak 5, 2018

Güz-2005 Sayı 20 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri DergisiFatih Andı /Bir Medeniyet Algılaması Olarak Ahmed Midhat Efendi’nin Paris’i 7Kadir Atlansoy / Pend-i Attâr’ın Türkçe İlk Manzum Çevirisi. Sabâyî’nin Sırât-ı Müstakîm Mesnevîsi 27Erhan Aydın / 1995-2005 Yılları Arasında Türk Runik Metinleri Üzerine Yapılan Çalışmalara Bir Bakış 43Zekeriya Başkal / İki Tarihi Romanın Alışkanlıkları Kırma Kuramı (Defamiliarization) Çerçevesinde İncelenmesi: Benim Adım Yunus Emre ve Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri / 57Muhittin Eliaçık / Edebiyat Tarihimize Işık Tutan Bir Eser: Atâ Tarihinin 4-5. Ciltleri / 67Cafer Gariper / Haldun Taner’in Keşanlı Ali Destanı Üzerinde Bir İnceleme / 89Saadet Karaköse / Eski Türk Edebiyatı’nda Felsefî Açıdan İnsan Tipleri / 121Ramazan Korkmaz / Yurtsuzluk İtkisi ve Anayurt Oteli / 139SelahattinTolkun / Eski Türkçe Döneminde Arkaik Bir Fiil: Arı-/ 149Şecaattin Tural / Üstkurmacı Bir Metin: Kayıp Hikâyeci / 159Nuri Yüce / Bir Yazmanın Yayımındaki Bazı Eksiklikler / 173Franklin Lewis Çev: İsmail Güleç / [Batı’da Mesnevî’’den Yapılan İlk] Çeviriler,Şerhler, Uyarlamalar ve Esinlenmeler / 183Kadir Atlansoy Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası, Mahmut Erol Kılıç / 203Muberra Bağcı / Mehmet Akif’in Şiir Dünyası, Fazıl Gökçek / 205H. Harika Durgun / Necip Türkçü’nün Hatıraları ve Dil Yazıları, Prof. Dr. Ö. Faruk Huyugüzel / 209Aslı Uygun / Türklerde Şecere…

Bahar-2006 Sayı 21 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi Bedava Pdf İndir
İlmi Araştırmalar / Ocak 4, 2018

Bahar-2006 Sayı 21 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri DergisiFatih Andı / Ahmet Midhat Efendinin Romanlarında Beykoz / 7Şahmurat Arık / Ahmet Midhat Efendinin Romanlarında Roman Sanatı Üzerine Düşünceler / 15Birsel Oruç Aslan / Tepegöz ve Köroğlu Destanlarının Gagauz Varyantlarında Görülen Slav ve Rumence Kökenli Kelimeler / 37Cahit Başdaş / Türkçe Organ Adlarında Kelime Sonu -k Ünsüzü ve Çokluk / 45Müzeyyen Buttanrı / “Hürriyet” ve “Hürriyet Kurbanları” Eserleriyle İhsan Adlî Bey / 59Kemal Erol / Talip Apaydın’ın Roman ve Öykülerinde Kadın ve Sorunları / 87Hasan Ali Esir / Geleneksel Türk Mutfağı ve Lâmiî Çelebi’nin Ferhâd ve Şirin Mesnevîsinde Bahsettiği Yiyecek ve İçecekler / 121Mevlüt Gültekin / Asiyabad Özbek Ağzıyla Birkaç Nasrettin Hoca Fıkrası / 135Abid Nazar Mahdum / Mu’nü’l-Mürd Yazmasının Metin Dışı Türkçe, Arapça ve Farsça Kayıtları Üzerine / 153Gülsel Sev / Dede Korkut Hikâyelerinde Unvan Grupları / 167Vahit Türk / İsimden Fiil Yapan -al- / -el-; -l- ve -ar- / -er-; -r- Eklerinin Kökeni / 183Ali Yıldırım / Antakyalı Münif’in Benzer İki Gazelinin Düşündürdükleri / 193Sezai Coşkun / Türk Romanında İttihat ve Terakki, Murat Koç / 207Nursel Özdarendeli / Kırgız Türkçesi Grameri Ses ve Şekil Bilgisi, Hülya Kasapğlu Çengel / 210Rıdvan Öztürk / Language Contacct&Lexical Borrowing in the…

Bahar 2008 Sayı:25 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri 7/ Bedava Pdf İndir
İlmi Araştırmalar / Ocak 2, 2018

Kollektif \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Bahar 2008 Sayı:25 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri 7/ Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Bahar 2008 Sayı:25 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri 7/ Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Güz-2004 Sayı 17 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi Bedava Pdf İndir
İlmi Araştırmalar / Aralık 21, 2017

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Güz-2004 Sayı 17 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Güz-2004 Sayı 17 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Güz-2004 Sayı 18 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi Bedava Pdf İndir
İlmi Araştırmalar / Aralık 12, 2017

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Güz-2004 Sayı 18 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Güz-2004 Sayı 18 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.