Moral Dergisi arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Moral Dergisi Sayı:51 Haziran / 08 Bedava Pdf İndir
Moral Dergisi / Ocak 18, 2018

Moral Dergisi Sayı:51 Haziran / 08Sevgililer Günü, Kadınlar Günü, Anneler Günü ve son olarak Babalar Günü. Tüketim kültürünün yozlaştırarak pompaladığı ve illa da bir hediye almamız için zorladığı, sanki bir ibadetmiş gibi sunduğu günler. Tamam, bu günler gereksiz değil ama ille de tüketim toplumunu büyütmek için mi var bu günler? Başka bir anlamı yok mu? Annemize veya babamıza değer verdiğimizi göstermek için mutlaka bir hediye almamız mı gerekiyor? Bizce bu gibi günler bir kutlama ve hediyeleşmeden daha ziyade kişilerin kendilerini muhasebeye çektiği günler olmalıdır. Yani bir baba olarak gelecek hediyeyi düşünmekten ziyade “Ben nasıl bir babayım? Evlatlarıma gerçek bir babalık yapabiliyor muyum?” gibi soruların cevapları aranmalı, eğer eksikler varsa daha iyi bir baba olma yolunda kendimize çeki düzen vermeliyiz. Aynı şekilde bir anne, gelecek hediyeleri düşünmekten daha çok kendisinin annelik görevini layıkıyla yerine getirip getiremediğinin hesabını yapmalı. Bu düşünce tarzı diğer tüm günler için de geçerli olmalı. Bu ayki kapak konumuzu “Babalar” olarak belirlerken bu duygu ve düşüncelerle hareket ettik. “Gelsin hediyeler” zihniyetinden daha ziyade “Ben nasıl bir babayım” sorgulamasını yapmasını istedik babaların. Bu bağlamda Mustafa İslamoğlu, Kur’an’da baba kavramı ve Allah’ın babalara yüklediği misyonu kaleme alırken, Prof. Dr. İbrahim Canan, insanlığın önünde bir örnek olarak Peygamber Efendimizin (s.a.v.) babalık…

Moral Dergisi Sayı:44 Kasım / 07 Bedava Pdf İndir
Moral Dergisi / Ocak 4, 2018

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Moral Dergisi Sayı:44 Kasım / 07 Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Moral Dergisi Sayı:44 Kasım / 07 Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Moral Dergisi Sayı:53 Ağustos / 08 Bedava Pdf İndir
Moral Dergisi / Ocak 2, 2018

Moral Dergisi Sayı:53 Ağustos / 08Kapitalizm, insana ürettiği kadar değer veriyor. Üretiyor ve tüketiyorsanız varsınız. Kapitalizm, üretime farklı bir anlam yükleyerek üretimi “maddi olan” olarak tanımladı ve “maddi olmayanı” üretimden saymadı. Kapitalizm, her zaman yaptığı hataya burada da düştü ve gözle görülmeyen, elle tutulmayanı yok saydı. Çalışan insanların emekleri bordro ile ölçülüyor. Bordronuz varsa çalışan olarak kabul ediliyor ve kazandığınız kadar toplumda kabul görüyorsunuz. Ancak toplumun en temel dinamiği olan ev hanımları çalışmalarının karşılığında bir ücrete tabii olmadıkları için bir bordroya da sahip değiller. Dolayısıyla üretmiyor olarak algılanıyorlar ve çalışmalarının karşılığında maddi bir getiri elde edemedikleri için değersiz muamelesi görüyorlar. Ev hanımları toplum içerisinde sürekli olarak “çalışmıyor” olarak tanıtılıyor, hatta bunu bizzat ev hanımlarının kendileri yaparak “Ev hanımıyım, çalışmıyorum” diye takdim ediyorlar kendilerini. Gerçekten de ev hanımları çalışmıyor ve bir şey üretmiyorlar mı acaba? Ya da üretim denen şey sadece kapitalizmin tarifi dâhilinde mi geçerli? Üretimi maddi olanla sınırlamak ne derece doğru bir yaklaşım? Ev hanımlarının yaptığı işleri dışarıdan satın almaya kalksak ne kadar bir ücret ödememiz gerekirdi? Peki, “sevgi, şefkat ve ihtimam”ı satın alabilir miyiz? Moral Dünyası dergisinin Ağustos ayı sayısında bu ve buna benzer soruların irdelendiği kapak dosyasında ev hanımlarının yaptığı işler ve değeri nazarlara veriliyor. Eğitimci Yazar…

Moral Dergisi Sayı:45 Aralık / 07 Bedava Pdf İndir
Moral Dergisi / Ocak 2, 2018

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Moral Dergisi Sayı:45 Aralık / 07 Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Moral Dergisi Sayı:45 Aralık / 07 Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Moral Dergisi Sayı:48 Mart / 08 Bedava Pdf İndir
Moral Dergisi / Aralık 31, 2017

Moral Dergisi Sayı:48 Mart / 08Kur’an’ı Kerim’in nazil olduğu zamanlarda insanların anlayamadıkları hususları Efendimiz (s.a.v) açıklığa kavuştururdu. Dolayısıyla Kur’an’ı ilk tefsir eden, ayetleri ilk açıklayan Hz. Muhammed (s.a.v) idi. Efendimizden sonra da Kur’an’ın günün gelişen şartlarına göre yeniden yorumlanması icap etti ve böylece Tefsir ilmi doğdu. Zaman içerisinde İslam âlimleri bir çok tefsir eseri meydana getirdiler. Yirminci yüzyıl dünyasında gelişen dinsizlik akımı en çok imanî noktalar üzerine hücum etti. Bediüzzaman Said Nursî, bu noktayı teşhis ederek Risale-i Nur Külliyatı’nı insanların istifadesine sundu. Bu ayki kapak dosyamızda Bediüzzaman’ın eseri Risale-i Nur Külliyatı’nın tefsir olma yönünü ele aldık. Günümüzde tefsir sahasında söz sahibi olan Prof. Dr. Suat Yıldırım, “Risale-i Nur, nasıl bir tefsirdir?” sorusuna cevap verdi. Prof. Dr. Niyazi Öktem ve Dücane Cündioğlu, bu konu hakkındaki görüşlerini ifade ettiler. Cemil Tokpınar ise Risale-i Nur Külliyatı’nın nasıl okunup istifade edilmesi gerektiğini izah etti. Bediüzzaman’ın talebelerinden Mustafa Sungur’un sohbetlerinden notları İhsan Atasoy kaleme kaldı. Mustafa Başarı, Şam’da Hutbe-i Şamiye’nin okunuşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen sempozyumu aktardı. Gazeteci Yazar Ayşe Böhürler ile İslam dünyasındaki kadınlar üzerine yaptığımız röportajı ilgiyle okuyacaksınız. Safa Mürsel’in Türkiye’de yaşanan başörtüsü tartışmaları ile ilgili yorumu bir başka dosya konumuz. Prof. Dr. Mehmet Emin Ay çocuğumuza Allah’ı nasıl anlatalım sorusuna cevap veriyor….

Moral Dergisi Sayı: 43 Ekim / Yıl: 7 Bedava Pdf İndir
Moral Dergisi / Aralık 15, 2017

Kollektif \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Moral Dergisi Sayı: 43 Ekim / Yıl: 7 Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Moral Dergisi Sayı: 43 Ekim / Yıl: 7 Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Moral Dergisi Sayı:49 Nisan / 08 Bedava Pdf İndir
Moral Dergisi / Aralık 4, 2017

Moral Dergisi Sayı:49 Nisan / 08Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sevgisi farklı zamanlarda farklı şekillerde tezahür etmiştir. Ashab-ı Kiram, O’nun (s.a.v.) saçının ve sakalının bir telini dahi zayi etmemiş; kimisi sarığında, kimisi kırk kat ipekler içerisinde taşıyarak günümüze kadar ulaştırmıştır. Efendimizin ayak izi asırlarca muhafaza edilmiş, padişahlar onu başlarının üzerinde taşımıştır. Peygamber sevgisi sanatkârlar arasında hat ve tezhiple birleştirilmiş; Efendimizin (s.a.v.) şemaili hattatlarca levhalara işlenmiş, tezhipçiler tarafından süslenmiştir. Hilye-i Şerif yazmak bir hattatın icazetname alması ile eşdeğer sayılmıştır. Bu sayımızda, Osmanlı ile zirveye ulaşan Peygamber sevgisinin farklı bir tezahürü olan Hilye-i Şerifleri kapak konumuz olarak ele aldık. Bu sanatın çıkış nedenlerini, inceliklerini, uygulanışını yıllarını sanat camiasının içinde geçirmiş olan Muin Eriş kaleme aldı. Orta sayfalarımızda bulacağınız Hilye-i Şerif ise okuyucularımıza küçük bir hediyemiz. Nisan sayımızın kapak dosyalarını Kutlu Doğum münasebeti ile Efendimiz’le (s.a.v.) ilgili konulara ayırdık. Hilye-i Şerif dosyamızın haricinde Prof. Dr. Hayreddin Karaman’ın şiiri, Yavuz Bahadıroğlu ve İhsan Atasoy’un yazıları diğer kapak dosyalarımız. Sosyolog Ümit Meriç ile ibadet ve ruh dünyası üzerine yaptığımız söyleşiyi zevkle okuyacaksınız. Diğer bir yazıda ele aldığımız küçük bir kulübede başlayıp AB’ye uzanan iyilik öyküsünü okurken duygu dolu anlar yaşayacaksınız. Vehbi Vakkasoğlu ile Çanakkale’de mini bir gezintiye çıkarken Kosova yazısı ile Balkanlar’ın içinde bulunduğu durumu inceleme fırsatınız…

Moral Dergisi Sayı: 31 Nisan-Mayıs-Haziran Yıl: 7 Bedava Pdf İndir
Moral Dergisi / Aralık 2, 2017

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Moral Dergisi Sayı: 31 Nisan-Mayıs-Haziran Yıl: 7 Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Moral Dergisi Sayı: 31 Nisan-Mayıs-Haziran Yıl: 7 Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Moral Dergisi Sayı:50 Mayıs / 08 Bedava Pdf İndir
Moral Dergisi / Kasım 25, 2017

Moral Dergisi Sayı:50 Mayıs / 08Bazı insanlar başlarına akıl ve mantıklarıyla izah edemedikleri bir olay geldiğinde hemen “büyü” kelimesine sığınmaktadırlar. Sözgelimi ailenizde bir geçimsizlik mi baş gösterdi, hemen bunun büyüden kaynaklandığı iddia edilir ve bozdurulması tavsiyesinde bulunulur. Özellikle eğitim seviyesi düşük kesimlerde büyü, büyücülük, cin çarpması, cin çıkartma gibi olaylara sıklıkla rastlanmaktadır. Kur’anı Kerim’de yüce Rabbimiz Bakara Suresi’nin 102. ayetinde “Bunları yapanlar Allah’ın izni olmadıkça kimseye bir zarar veremezler” buyurduğuna göre acaba büyü ve büyücülere inanmak, onlardan yardım beklemek ne derece doğru bir davranıştır? Büyü ve büyücülerle irtibat halinde olanların durumu nedir? İslam dini bu konuda ne demektedir? Cinlerle irtibatta olduklarını ve onları emri altına aldıklarını söyleyenler ne derece doğruyu söylemektedir? Şeytan ve şeytanlaşmış insanların şerrinden korunma yöntemleri nelerdir? Acaba günümüzde psikolojik rahatsızlıklar büyüyle mi karıştırılmaktadır? Bu ve benzeri sorulara cevaplar arandığı Moral Dünyası dergisinin Mayıs ayı sayısında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Ateş, cin ve büyü kavramlarını Kur’an ve hadisler ışığında ele aldı. Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu, psikolojik rahatsızlıkların nasıl büyüyle karıştırıldığını izah ederken Emekli Zeytinburnu Müftüsü Ragıp Güzel, büyü ve büyücülerin şerrinden korunmanın yollarını anlattı. Dergide Bediüzzaman Said Nursî’ye Barla’da bulunduğu sürgün yıllarında talebelik yapan ve Bediüzzaman’ın “Barla Sıddıkları” adını verdiği talebelerinin hikâyelerine…