Pasaj arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Pasaj Sayı:4 Haziran-Eylül 2007 / Dört Aylık Edebiyat Eleştiri Dergisi Bedava Pdf İndir
Pasaj / Kasım 22, 2017

Pasaj Sayı:4 Haziran-Eylül 2007 / Dört Aylık Edebiyat Eleştiri DergisiUzun bir aradan sonra çıkan edebiyat eleştirisi dergisi Pasaj’ın 4. sayısının dosya konusu “Edebiyat ve Psikanaliz”. Çok farklı alanlardan yazıların ve çevirilerin olduğu dergide psikanaliz ve edebiyat ilişkisine kuşatıcı bir açıdan yaklaşılıyor. Dergide yer alan birkaç yazından şu örnekler verilebilir: Bülent Somay “Psikanalizi Edebiyatla Anlamak” başlıklı yazısında bizleri, edebiyat ile psikanaliz arasındaki ilişkiyi ve “Oidipus kompleksi”, “narsisizim” gibi psikanalizin temel terimlerinin kökenlerini ve anlamlarını yeniden düşünmeye davet ediyor. Süha Oğuzertem, “Karakterin Sıfır Derecesi: Sodom ve Gomore’de Aşk, Ahlak ve Millîlik” başlıklı makalesinde Yakup Kadri Karasomanoğlu’nun Sodom ve Gomore romanını metnin davetine uyarak psikanalitik, feminist, çevreci ve etik eleştiriler çerçevesinde inceliyor. Dorrit Cohn’dan yapılan “Freud’un Vaka Öyküleri ve Kurgusallık Sorusu” başlıklı çeviride Sigmund Freud’un vaka hikâyelerinin kimi eleştirmenlerce “kurgusal anlatılar” olarak kabul edilmelerini ve bununla ilgili sorunları tartışılıyor. Patrick J. Casement’ın “Samuel Beckett’in Ana-Dili ile İlişkisi” adlı makalesi Beckett’in en önemli yapıtlarını neden ülkesinden, dilinden ve annesinden uzakta, farklı bir dilde yazdığını sorguluyor. Nâbizâde Nâzım’ın Zehra, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Hüküm Gecesi, Bir Sürgün ve Yaban, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Sadık Yemni’nin Muska adlı romanları diğer yazıların eleştiri konuları oluşturuyor. Peride Celâl’in romanlarındaki kadın karakterlerin kimlikleri, Oğuz Atay’ın ve Mehmet Seyda…

Pasaj Sayı:6 Şubat-Mayıs Dört Aylık Edebiyat Eleştiri Dergisi Bedava Pdf İndir
Pasaj / Kasım 21, 2017

Pasaj Sayı:6 Şubat-Mayıs Dört Aylık Edebiyat Eleştiri DergisiPasaj’ın 6. sayısının dosya konusu “Edebiyat ve Kanon”. Kanon konusunun farklı açılardan incelendiği yazıların olduğu dergide kanon ve edebiyat ilişkisine eleştirel bir açıdan yaklaşılıyor. Dergide yer alan birkaç yazından şu örnekler verilebilir: Jale Parla “Gelenek ve Bireysel Yetenek: Kanon Üzerine Düşünceler” başlıklı yazısında bir Türk romanı kanonu olup olmadığını düşüncesinden yola çıkıyor. Parla, T.S, Eliot’tan Roland Barthes’a, Marksist eleştirmenler ve Rus biçimcilerine referans vererek Türk roman geleneğini sorguluyor. Oğuz Demiralp, “Kanun Benim!” başlıklı makalesinde, kanon kavramının ne anlama geldiğini, sözcüğün tarihsel kökenini irdeleyerek açıklıyor. Kanon konusunda oldukça önemli çalışmalara imza atan Harold Bloom, “Edebi Geleneğin Diyalektiği” adlı makalesinde gelenek kavramı üzerine odaklanıyor ve edebi gelenekteki diyalektiği açıklıyor. Laurent Mignon “Bir Varmış, Bir Yokmuş…” adlı makalesinde Türkçe yazan Gayrimüslim yazarları ve yapıtlarını ele alıyor. Georg Gugelberger’in “Kanonu Özgürleştirmek: Üçüncü Dünya Edebiyatı Üzerine Görüşler” adlı makalesi de, üçüncü dünya edebiyatı tanımının yetersizliklerini ele alıyor. Hasan Ünal Nalbantoğlu’nun çeviri konusuna odaklanarak bir okuma grubu deneyimlerini aktardığı yazısı ise dosya dışı yazılar arasında dikka çekenlerden… Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Sahnenin Dışındakiler, Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası, Ahmet Mithat Efendi’nin Esrar-ı Cinayet, Alexandre Dumas’nın Le Roman Violette adlı romanları da diğer yazıların eleştiri merceğinde yer alan eserler arasında.