Sosyologca arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Sosyologca Temmuz-Aralık 2014 / Sayı 8 Bedava Pdf İndir
Sosyologca / Ocak 7, 2018

Sosyologca Temmuz-Aralık 2014 / Sayı 8Günümüzde bütün dünya 1960’larda ortaya çıkan yeni arayışların ve uygulamaların ters yüz edildiği ve inkara uğratıldığı muhafazakar, sığ, yeni bir dönemin içinden geçiyor. II. Dünya Savaşının yıkım ve karamsarlığından çıkışı temsil eden umut dolu 1960’lar, dünyanın birliği açısından çeşitli eğilimlerin bir arada yer aldığı, kesiştiği bir buluşma noktasıydı. Bu dönemde tartışmalarda öne çıkan aydınlar, öncü örgütlenmeler ve yayınlar konu ve içerik itibariyle toplumun geniş kesimlerince sahip çıkılan genel bir dünya görüşünü oluşturuyordu. Ancak 1960’ların umutlu, kimi zaman şövalyece ve romantik, sosyalizm, modernleşme, İslamiyet, sol-ulusçuluk, ATÜT açıklamaları ve arayışları sonuçsuz kalarak söndü. Sosyalist devrim, milli demokratik devrim, azgelişmişlik, emperyalizm, bağımsızlık, eşitlik, özgürlük tartışmaları sosyalist ve kapitalist bloklar arası cepheleşme içinde yer almaya dönüşerek gerçek arayışlar olmaktan çıktı. Siyaset, Batı içi bloklar arası çekişmeye dayalı bir çerçeve içine sıkıştı. Arayışların sonuçsuz kalması, tükenmesi sadece tartışma konularını değil, geçmiş-bugün-gelecek arasındaki bütünlük ve süreklilik algısını da parçaladı. Bunun sonucunda reel belirsizlik ve darlaşma genel geçer hale geldi. Batı içi ikiliğin getirdiği sınırlılıkların eleştirisi daha geniş birlikteliklerin önünü açan genel bir tarih anlayışına dönüşme seçeneği olmaktan çıktı; verili gerçekliğin, gündelik yaşamın ve bugünün yüceltilmesine ve darlığına dönüştü. Yeni dönemde, 1960’lı yıllar boyunca öne çıkan arayışların ve tartışmaların yanılgılarına, açıklamaların geçersizliğine…

Sosyologca Sayı:10 Haziran-Aralık 2015 Bedava Pdf İndir
Sosyologca / Ocak 4, 2018

Sosyologca Sayı:10 Haziran-Aralık 2015Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları:  Türkiye Eksenli Yeni Küreselleşme* Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • Düzenin Yabancılaşması ve Küresel Barbarlık ÇağınaGiriş: Devletsiz/Toplumsuz Toplumsallaşma, Teslimiyetçi Kendiliğindenlik ve Kaos Eleştirisi * Ertan Eğribel • Türkiye Eksenli Küreselleşme ve Sosyoloji: Anadolu Türklüğünün Tarihi Zenginlik ve Birikiminin Günümüz Açısından İmkan ve Değeri * Oktay Taftalı • Bilen Özne ve Olası Bildirimin Yabancılaşması* Sezgin Kızılçelik • Uygarlığı Batı Uygarlığına İndirgemenin Yanlışlığıya da Dünyayı Doğu Uygarlığı ve Batı Uygarlığı Çerçevesinde Tahlil Etmenin Gerekliliği Üzerine * H. Bayram Kaçmazoğlu • AKP İktidarının 2007-2015 Dönemi Siyasi Politikalarınaİlişkin Bazı Değerlendirmeler: AKP İktidarının Cumhuriyet’in Kurucu İdeolojisiyle Çatışması Türk Toplum Düşüncesinin KaynaklarıFerid Kam • Hüviyet-i Milliye (Çevrimyazı: Mehmet Kanar)  Dünyada ve Türkiye’de Sosyoloji* Peter Kropotkin • Anarşizm (Çev. Ufuk Özcan) • 123* Yıldız Akpolat • Geleneksel Toplumun Çözülmesi ve Töre/Etik Erozyonu Üzerine  * Oya Şenyurt • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde Kemal Tahir’e İlişkin Bazı Belgeler  Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Küresel Yıkım/Barbarlık Çağı ve Düzenin Yabancılaşması:Türkiye-Amerika Çatışması* Ertan Eğribel • Küresel Barbarlık ve Yıkım Çağından Çıkış Koşulları: Küresel Düzenin Yabancılaşması ve Türkiye’ninİmkanları * Ufuk Özcan • Romancı ve Düşünür Olarak Kemal Tahir’in Günümüz Açısından Anlamı * Can Semercioğlu • ABD Medyasında Erdoğan’a Dair Başyazılarda  Çerçeve Kayması: The New York Times ve TheWashington Post Örneği…

Sosyologca Sayı:13-14 2016 Kasım-Aralık Bedava Pdf İndir
Sosyologca / Ocak 3, 2018

Sosyologca Sayı:13-14 2016 Kasım-AralıkErtan Eğribel-Ufuk Özcan • XXI. Yüzyıla Giriş: Küresel Düzenin ve Toplumsalın Birlikte Marjinalleşmesi ÜzerineErtan Eğribel • Postmodern Çatışma ve Güvenlik İdeolojisi: Kıyamet Savaşları ve İslamofobi H. Bayram Kaçmazoğlu • Müslüm Kabadayı’nın Öykülerinde Sosyolojik Temalar Ertan Eğribel • Sosyoloji ve Sanat-Edebiyat İlişkisi ÜzerineUfuk Özcan • Edebiyat-Siyaset İlişkisi Bakımından Türk Edebiyatında Yenileşme Eğilimlerine/ Akımlarına Anahatlarıyla Bir Bakış Hayati Tüfekçioğlu • Başlangıç Dönemi Türk Romanları Üzerine Bazı Gözlemler Mustafa Uluçay • Tarihsel ve Sosyolojik Gerçeklik Bağlamında  Nasreddin Hoca ve Fıkraları Nihan Yıldız • Osmanlı’nın Doğusundan Batı’nın Doğusuna Bakmak: Hindistanlı Alim Şibli Numani’nin Seyahatnamesinde Osmanlı- İngiliz-Hindistan İlişkileri Açısından Yenileşme ve Pan-İslamizm Nur Balcıoğlu • Halide Edip’in Fikir Dünyası ve Sinekli  Bakkal Romanında Oryantalizm Çetin Ali Aytaç • Yaban ve Ankara Romanlarının Gözüyle Milli Mücadele ve Cumhuriyet’in İlk Yılları Büşranur Rızai • Geleneksel Osmanlı Düzeninin Bozuluşu: Köyün KamburuGizem Aslan • Edebiyatta Otorite, Baskı ve Kapatılma  Halleri: Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu Mehmet Aygün • Sağ-Muhafazakar-Milliyetçi Düşüncede Kültür-Medeniyet Tartışmaları ve Medeniyete Karşı Kültür Savunusu Üzerine 

Sosyologca Ocak-Haziran 2014 / Sayı 7 Bedava Pdf İndir
Sosyologca / Aralık 24, 2017

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Sosyologca Ocak-Haziran 2014 / Sayı 7 Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Sosyologca Ocak-Haziran 2014 / Sayı 7 Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Sosyologca Temmuz-Aralık 2011 / Sayı 2 Bedava Pdf İndir
Sosyologca / Aralık 24, 2017

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Sosyologca Temmuz-Aralık 2011 / Sayı 2 Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Sosyologca Temmuz-Aralık 2011 / Sayı 2 Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Sosyologca Temmuz-Aralık 2013 / Sayı 6 Bedava Pdf İndir
Sosyologca / Aralık 20, 2017

Sosyologca Temmuz-Aralık 2013 / Sayı 6Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları: Küresel Kalpazanlık ve Mutlaklaştırılan Kimlikler-ÖtekileştirmeErtan Eğribel-Ufuk Özcan • Küresel Kalpazanlık: Küresel-Ortaçağ’a Geçiş DönemindeToplumsal Gerçekliğin Yitirilmesi ve Kurmacanın Rolü Ertan Eğribel • Küreselleşerek Yerli Olmanın Şaşkınlığı veya Kemal Tahir’i İşe Yaramaz Hale Getirmenin HafifliğiH. Bayram Kaçmazoğlu • Muhafazakâr-Yeni Liberal Toplum Modelinden 1990’larda Post modern Toplum Modeline: Siyasal İslam’ın Yükselerek Egemen Yaşam Tarzına Dönüşme Süreci Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Küresel Kalpazanlık ve Gezi Ruhu Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • Küre-Muhafazakar Otoriterliğe Karşı Yeni Dünyanın İlk Zaferi: Taksim Komününe SelamErtan Eğribel • Gezi Dersleri-I: Beşiktaş Fanatik Taraftarlığından Gezi Direnişi Taraftarlığına Çarşı Grubu Ertan Eğribel • Gezi Dersleri-II: Küre-Muhafazakar Kalpazanlığın Eleştirisi Temelinde Gezi Ruhunun Açmazları ve İmkanı Sosyolojide Yöntem ve Uygulama:Toplumsal Gerçekliğin Yitirilmesi ve Kurmaca Serdar Aydoğan • Küreselleşme ve Hayali Para Politikaları: KalpazanAmerikan Finans Oligarşisinin İşleyişi AçısındanTüketimde Birlik ve Rakam Disiplini • 107Can Semercioğlu • Gündelik Hayatın Post modernleşmesi: Geçmişin AnlatıOlarak Tüketimi Bağlamında Gündelik Hayatın YenidenÜretilemeyişi Ufuk Özcan • Gezi Direnişi Işığında Küre-Toplumsal Devrim Ya daBarbarlık Çağı Oktay Taftalı • Yitik Sınıfın İzinde Türk Toplum Düşüncesinin Kaynakları Mihridin Arusi (Filibeli Ahmed Hilmi)Yirminci Asırda Âlem-i İslam ve Avrupa Siyaseti-3 Ufuk Özcan • Tarihsel Dayanakları Olan, Özgün Bir SosyalizmPerspektifinin İnşası Sorunu ve KıvılcımlıAli Esgin • Sosyolojimizin Sosyolojisine Tarihsel…

Sosyologca Ocak-Haziran 2015 / Sayı 9 Bedava Pdf İndir
Sosyologca / Aralık 18, 2017

Sosyologca Ocak-Haziran 2015 / Sayı 9Sosyologca ilk sayısından itibaren çeşitli konularda eleştirel, bazıları tarafından « kötümser » olarak tanımlanan bir dünya tablosu ortaya koydu. Bu anlamda hangi konuyu ele alırsak alalım kendimizi « sefaletin sosyolojisi » diyebileceğimiz, küresel olarak dayatılan, reel bir alan içine sıkışmış bulduk. Sosyologca’nın bu sayısında « Ahlakın Sefaleti-Sefaletin Ahlakı » başlığı altında küreselleşmenin belirli bir alandaki tezahürlerini ele alacağız. Gündelik yaşamı kuşatan çeşitli alanlarda sürekli olarak « aşağılanmış, aciz, mağdur sosyal tipler » üreten verili durumu ele alırken yaklaşımımızı kaderci, ahlakçı, kendiliğindenliğine teslim olmuş, soyut ve siyasi bir eleştiri olarak tanımlama aklımızdan bile geçmedi. Bu nedenle verili kötümserliği, düzenin sefaletini ve çeşitli sorunları ileriye dönük, bütünsel bir yeni dünya dengesi, küresel bir değişim imkanının bileşeni olarak gördük. Hem teori alanında hem de pratik bütünsellik /birlik bu bileşimin olağan bir verisiydi. Sorunlar karşısında ahlakçı-muhafazakar bir tutumla çözümsüz/ savunmada kalmak, sorunları aşamamaktan kaynaklanan çürümeden başka bir şey değildir. Bu nedenle günümüz sorunlarının çözümünü ve yönünü (soyut, muhafazakar düzeyde bir ahlaki eleştirinin ötesinde) Doğu-Batı çatışması görüşüne bağlı toplumsal değişme anlayışı çerçevesi içinde ele almaya çalıştık. Bu tavrımız bizleri fazla kötümser bulanlar tarafından bu sefer tam tersine fazla keskin ve siyasi olarak nitelenecek muhtemelen. Bugün uygarlık karşıtlığı ve kültürel-siyasal düzeyde uydu-yerelleşme ve yoksullaşma görüntüleri olarak ortaya çıkan toplumsal…

Sosyologca Ocak – Haziran 2013 / Sayı 5 Bedava Pdf İndir
Sosyologca / Aralık 16, 2017

Sosyologca Ocak – Haziran 2013 / Sayı 5Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları: Küre-MuhafazakarlaşmaErtan Eğribel,Ufuk Özcan • Küre-Muhafazakar Otoriterlik ve Köksüzlük: Gündelik İşler-Güçler, Denetim, Şiddet ve İğretilik Ufuk Özcan • Doğu-Batı İlişkiler Dengesizliği İçindeMuhafazakarlığın Dönüşümü: İki Yüz Yıllık Bir Muhasebe Girişimi Oktay Taftalı • Çağdaş İnsanın Anayurdu Tanrısız Dünya H. Bayram Kaçmazoğlu • Tutan-Tutmayan Devrimlerden Muhafazakar-Yeni Liberal Toplum Modeline Türk Toplum Düşüncesinin KaynaklarıTolga Ersoy • Baykan Sezer’in Vefatının 10. Yıldönümü Vesilesiyle Yapılan Anma Toplantısı Filibeli Ahmed Hilmi • Çevrimyazı: Bedri Mermutlu • Yirminci Asırda Âlem-i İslâm ve Avrupa Siyaseti (2) Ali Öztürk • Sosyal Bilimlerde Kavram ve Olgu Modülasyonu Bağlamında Bir Tekno-Metodoloji DenemesiMehmet Aygün • Türkiye’de Anti-Komünizmin Kaynakları -4: Dünyada ve Türkiye’de SosyolojiDavid Lyon • Gözetim Toplumu (Çev. Güneş Ayas) Ali Esgin • Otoritenin Sosyolojisi: Otoriteye İtaatin ya daOtorite Bağımlılığının Sosyolojik Anlamları Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Küre Muhafazakar OtoriterlikErtan Eğribel • Batı Dünya Egemenliği Mutlaklaşırken Dünyanın Çözümde Birlik Eğiliminin Sonsuz Bir BiçimdeParçalanması ve DarlaşmasıNadim Macit • Küresel Güç Denkleminde Din ve Diplomasi Ertan Eğribel • Yeni Osmanlıcılık veya Küre-Muhafazakar İslamcılık Üzerine Anıl Çeçen • Kapitalist Enternasyonal ve Kapitokrasi Küre-Muhafazakar Gündelik Yaşam ve KültürHülya Biçer • Küre-Muhafazakar Farklılaşma ve Uyum:İstoç Ticaret Merkezi Sitesi ve Camileri Oya Şenyurt • İzmit ve Çevresi I / Mimaride…

Sosyologca Sayı:11-12 Ekim 2016 Bedava Pdf İndir
Sosyologca / Kasım 23, 2017

Sosyologca Sayı:11-12 Ekim 2016Dünyada ve Türkiye’de Sosyoloji, Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları konulu dosya konusuyla hazırlanan SOSYOLOGCA’nın bu sayısı, Türk sosyolojisi alanında önde gelen akademisyenlerin yazılarından oluşuyor.Kendi alanında referans özelliği taşıyan dergi, bu sayısı ile de dünyada ve Türkiye’de sosyolojisinin sorunlarını tartışıyor. Özet Bilgi:Baykan Sezer:Türk Sosyolojisinin Önündeki SorunlarErtan Eğribel-Ufuk Özcan:Türkiye’de Sosyoloji ve Türk Toplum DüşüncesiBirikiminin Bütünlüğünü Sağlamanın GereğiErtan Eğribel: Düzenin Yabancılaşması ve Gündelik YaşamFragmanları: Bönlüğün Öngörünüşlerive Sosyolojisi ÜzerineUfuk Özcan:Küresel Egemenlik ve Güvenlik Politikası KıskacındaGöç ve MültecilikYıldız Akpolat:Bir Demodernize Bilinç Olarak Muhafazakâr-ModernleşmeGüneş Ayas:Türkiye’de Müzik Sosyolojisi: Değişen Paradigmalar,Kesişen TemalarMehmet Aygün:1990’lı Yıllar Türk Sineması Üzerine Bazı TespitlerLütfi Bergen:Nurettin Topçu’nun Sosyolojisi ve Sosyalizmi Erkan Çav:Cahit Tanyol’un Düşünce Hayatı ve TürkiyeSosyolojisindeki Yeri