Yeni arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Yeni – 3 Aylık Kültür Dergisi Sayı:2 Kış 2011 Bedava Pdf İndir
Yeni / Aralık 19, 2017

Yeni – 3 Aylık Kültür Dergisi Sayı:2 Kış 2011Üç ayda bir çıkan (yeni)’nin bu sayısı da (yeni)ye mektuplar, (yeni) dosya, (yeni)ler ve (yeni)den olmak üzere dört bölümden oluşuyor ve dosya konusu ‘Kültür Endüstrileri’. Kapitalizm, yaşamın her alanında kapladığı yeri ve dayattığı ağırlığı sürdürmek için kültüre de yeni işlevler yükleme çabasını sürdürüyor ve bunun ölçeğini bir kerte daha yukarıya taşıyor. Yaratıcılık kavramını ‘yaratıcı ekonomi’ şablonuna uygulayarak kültürü bir üstyapı olgusu olmaktan çıkarıp alt-yapısal sermayeye dönüştürme çabaları günümüz kitle iletişim teknolojilerinin de katılımıyla ciddiyet kazanıyor. Bu durumda yaratıcılığın hayata geçmesi evresinde odak konum oluşturan sanatçı ve aydınlar da birer kültür bürokratı ve yöneticisine dönüşecek. İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olması konuya daha ilginç boyut katıyor ve üzerinde tartışılabilecek verileri artırıyor. Serhan Ada, İsmail Ertürk, Beral Madra ve Orhan Tekelioğlu’nun katıldığı yuvarlak masa konuşmasında, bu güncel gelişmeye de göndermeler yapılarak kültür ve aydın, kültür ve toplum, kültür ve kapitalizm konularına değiniliyor. (yeni)’nin kültür ve kültürel etkileşimleri söyleşi formunda ele aldığı tek bölümü yuvarlak masa değil. Leyla Erbil söyleşisinde hem yazarın ilk kitabından bu yana süregelen biçemsel buluş ve yenilikler, hem de biçimle içeriğin insan ve topluma dair genel geçer ahlak kurallarını sarsarak günümüz edebiyatında ödünsüz ve özgün biçimde buluşması konuşuluyor. İkinci söyleşiyse Evren…

Yeni – 3 Aylık Kültür Dergisi Sayı:3 Bahar 2011 Bedava Pdf İndir
Yeni / Aralık 7, 2017

Yeni – 3 Aylık Kültür Dergisi Sayı:3 Bahar 2011Üç ayda bir çıkan (yeni)’nin bu sayısı da (yeni)ye mektuplar, (yeni) dosya, (yeni)ler ve (yeni)den olmak üzere dört bölümden oluşuyor ve dosya konusu ‘Demokrasi Çıkmazda mı?’. Dosyanın vurgusu, demokrasinin yalnızca ‘siyasi’ boyutta ele alınmaması gerektiği. Demokrasinin, kavram ve uygulama olarak köktenci bir biçimde sorunlaştırılacağı tarihsel bir döneme girişi vurgulanıyor. ‘Yeni’ bakış açıları, ‘yeni’ düşünsel donanımların gerektiği bir dönem. Arap ülkelerinde bir ülkeden öbürüne sıçrayan tarihi öneme sahip demokratik içerikli halk başkaldırıları dosya giriş yazısında ayrıntılı olarak ele alınıyor. Slavoj Zizek’in konuyla ilgili bir gazete yazısı da dosyaya taşındı. Türkiye’de dergiciliğin genellikle yapmadığı işlerin bir parçası olarak, Türkçe şiirin atılım yapmadığı bir dönemde, Azerbaycanlı şair Süleymanoğlu’nun üzerinde on yıldır çalıştığı düşünsel derinlikle dolu epik şiirinin bir bölümü yayımlanıyor. Bir başka ‘yeni’lik de 2005 yılından bu yana kısa film ve video art alanında ürün veren Burak Serbest’in ‘Kafka’ya Yolculuk’ adlı ilk uzun metrajlı film projesi. Stockholm’da yaşayan iki genç çağdaş sanatçı Simon Goldin ve Jakob Senneby’nin Batı dünyasını önemli ve derin bir biçimde belirleyen yasal, finansal ve yerlemsel gerçeklikler üzerine, oyun-gerçeklik ve sanal-gerçeklik kavramlarını kullanarak sahneledikleri ‘Nordenskiöld Modeli: Bir Spekülasyon için Tasarı’ adlı sahneleme deneyinin metni de var bu sayıda. Fotoğraf, Cem Sarvan ile…

Yeni – 3 Aylık Kültür Dergisi Sayı:4 Yaz 2011 Bedava Pdf İndir
Yeni / Aralık 6, 2017

Yeni – 3 Aylık Kültür Dergisi Sayı:4 Yaz 2011Modernizme ne oldu? Dergimizin bu sayısında dosya konusunu oluşturan soruyu, İngiliz yazar ve eleştirmen Gabriel Josipovici?nin 2010 yılında yayımlanan, aynı başlıklı kitabından ödünç aldık. Josipovici, günümüz İngiliz edebiyatının, Martin Amis, Ian McEwan ve Julian Barnes gibi ünlü isimlerinin derinlikli, dişe dokunur yapıtlar vereme-yen; modernist edebiyatın insan bilimleri, felsefe, müzik, resim, uygarlık tarihi gibi alan-lara olan ilgisinden kaynaklanan düşünsel zenginlikten yoksun yazarlar olduğunu savlıyor. Josipovici, genelde günümüz dünya edebiyatında da önemli işler çıkmadığı, çok satanlara endeksli bir edebiyat piyasasının iyi işleri piyasadan kovduğu görüşün-de. Josipovici?yi, dosya konusu üzerine yapılan yuvarlak masa toplantısında, kendisiy-le e-mektup yoluyla (yeni) için söyleşi yapan Kaya Genç?in dediği gibi bir altın kase arayışı içinde görmek olası. Modernizm sonrası edebiyat ve sanatın, genelde, dünya-nın 20. Yüzyılın son çeyreğinde yakaladığı küresel, kültürel ve toplumsal hızı; bireyin kendisi, çevresi ve tarihle olan ilişkisindeki dönüşüm derinliğini yakalayamadığını söy-lemek yanlış değil sanırım. Post-modernizmin, paradoksal bir biçimde, Avrupa?da, Al-manya Şansolyesi Merkel?in bağıra bağıra duyurduğu, Hollanda ve İngiltere siyasetçi-lerinin de kuyruğa girdiği gibi, “çok-kültürlülük” görüşünün resmi olarak terk edilmesi sonucuna katkıda bulunduğu bile savlanabilir. Bu sorular yumağı çerçevesinde ve modernizmin Türkiye yansımalarını da göz önüne alarak, yuvarlak masa toplantısında, Emre Ayvaz, İsmail Ertürk, Selim Eyüpoğlu, Kaya…

Yeni – 3 Aylık Kültür Dergisi Sayı:1 Güz 2010 Bedava Pdf İndir
Yeni / Kasım 22, 2017

Yeni – 3 Aylık Kültür Dergisi Sayı:1 Güz 2010Üç ayda bir çıkacak olan (Yeni) bir kültür dergisi, gücünü hayalden ve yaratıcı cesaretten alarak sonbaharda okuyucularıyla buluşuyor! Avrupa değerlerinin evrenselliğini yitirdiği görüşünün yaygınlık kazandığı bir yüzyıla girdik. Batı, bir değerler bunalımında olmasına karşın iletişim teknolojilerinde devrimsel denecek yeniliklerle küresel sanal toplumlar yaratıyor. Dünyanın para, kültür ve toplumsal sermayesi de Batı’da yoğunlaşmış durumda; Batı’nın sanat ve kültür kurumlarının iktidarı, değişim içinde ancak gene de sürüyor. Türkiye’deki değer ve kültür çalkantılarını, korkutan kurumsal sallantıları; Batı değerlerinin zayıflamış olmasını; sınırların, dostluk ve düşmanlıkları yeniden çizmesini güvenilir uygarlık zemininin kayganlaştığı bir döneme rastlıyor olmasından bağımsız düşünemeyiz. (Yeni) böylesi bir tarihsel kırılma noktasında çıktığının bilincinde. O yüzden, kültür, düşünce ve sanatı bir araya toplayarak, sınır tanımayarak, alanların özerkliğini göz ardı etmeden (yeni) açılımlar deneyecek, (yeni) bakış açıları kışkırtacak. (Yeni)yi parantez içine almış bir (yeni) anlayışına sahip derginin editörlüğünü İsmail Ertürk üstlendi. Yayın kurulunda ise; Oruç Aruoba, Enis Batur, Ali Cengizkan, Oğuz Demiralp, Evren Erem, İsmail Ertürk, Murat Gülsoy, Ekrem Işın, Fahri Özdemir, Soli Özel, Kaan Özkan, Orhan Tekelioğlu ve Gündüz Vassaf yer alıyor. Dergi; (yeni)ye mektuplar, (yeni) dosya, (yeni)ler ve (yeni)den olmak üzere dört bölümden oluşuyor. İlk sayıda, (yeni)ye mektuplar içinde; Polonyalı antropolog Malgorzata Czarkowska’nın, fotoğrafçı…