Yüzakı arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Yüzakı Aylık Edebiyat, Kültür, Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi / Sayı:142 Aralık 2016 Bedava Pdf İndir
Yüzakı / Ocak 16, 2018

Yüzakı Aylık Edebiyat, Kültür, Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi / Sayı:142 Aralık 2016Sebepler âleminde, her oluş bir başka oluşa hizmet eder. Domino taşları gibi dizilir gider oluşlar… Müsebbibü’l-esbâb olan yani sebepleri yaratan Allâh’ın takdiridir bu. Kâinât insanın hizmetine verilmiştir, musahhar kılınmıştır. Her varlık, bu hizmeti isyan ihtimali olmaksızın yerine getirir. Meselâ güneş… Bizi ısıtır, aydınlatır, besler… O koskoca gök cismi biz âcizlerin hizmetini görmek için, âdeta fır döner! Fakat onun hizmeti bize gibi görünse de, kulluğu Hakk’adır. Yaratılış gayesini yerine getirmektedir.İnsan ise bu seyranda iradesiyle vardır. İradesiyle hizmet eder. Kâh zalimlere, haksız efendilere; kâh menfaat bağıyla bağlı olduğu yabanî kapılara; kâh sûret-i haktan görünen fakat bâtıl olduğunu ispat eden sivrilikleri çuvala sığmayan hâinlere; kâh baş düşmanı olduğu hâlde şeytana… Başkasının hizmetine tenezzül etmediğini sananlar ise; en rezil efendiye, yani nefsine hizmetkâr olanlardır.Fakat insanın yaratılış gayesi, Hakk’a kulluktur. Hakk’ın rızâsı ise «Halka Hizmet»ten geçer.“Güneş için ısıtmamak nasıl imkânsız ise; yüksek ruhlar için de insanlara acımamak, onlara hizmetten uzak kalmak, ızdırap ve çileler karşısında duygusuz kesilmek öyle imkânsızdır.”Güneş bu hizmetleriyle bir şeref ve ecir kazanmaz. Fakat insan; gönül katar hizmetine, ruh katar ibâdetine, ihlâs katar kulluğuna ve ahsen-i takvîm ölçülerinde hizmet eder. Bunun karşılığı, en kıymetli mükâfattır: Hak rızâsıdır.Tasavvufa farklı pencerelerden bakmayı…

Yüzakı Aylık Edebiyat, Kültür, Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi / Sayı:116 Ekim 2014 Bedava Pdf İndir
Yüzakı / Ocak 4, 2018

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Yüzakı Aylık Edebiyat, Kültür, Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi / Sayı:116 Ekim 2014 Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Yüzakı Aylık Edebiyat, Kültür, Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi / Sayı:116 Ekim 2014 Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Yüzakı Aylık Edebiyat, Kültür, Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi / Sayı:139 Eylül 2016 Bedava Pdf İndir
Yüzakı / Ocak 1, 2018

Yüzakı Aylık Edebiyat, Kültür, Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi / Sayı:139 Eylül 2016Eğitim-öğretim yılının başı… Çocuklarımızı okullara gönderiyoruz. Kimi ilk kez; köyünden, ilçesinden, şehrinden çıkıp bir üniversiteye gidiyor. Onca zahmet, onca masraf, onca telâş… Ne için? Eğitmek  için. İnsanlık kazandırmak, vatana, millete, insanlığa faydalı bir fert hâline getirmek için.Elimizi vicdanımıza, gözümüzü istatistiklere, kulağımızı sokaklara verip soralım:Bu hedef gerçekleşiyor mu?Eğitim-öğretim müesseselerimiz; öğretmen, muhasebeci, mühendis, iletişimci vb. meslek erbabını yetiştiriyor. Ülkemizin muâsır devletlerden bu sahada pek bir farkı kalmadı. Fakat bizim en büyük zenginliğimiz olan; beyefendiliği, hanımefendiliği, âdâb-ı muâşereti, güzel ahlâkı, fedâkârlığı, tevâzuu, cömertliği, ilh. özeliyle, geneliyle «eğitim»in bunları kazandırabildiğini söylemek bir yana; belki de köyümüzde, şehrimizde, örfümüzde, töremizde olanı bile alıp götürdüğünü itiraf etmek zorundayız.Bu sebeple; “Eğitimde tercihimiz, önceliğimiz, öne çıkardığımız, esas ihtiyacımız nedir?” suâlini; hac-kurban, hicrî takvim gündemimizle ve 15 Temmuz sonrası mevzularımızla birlikte aldık.Suâl için öne çıkan cevabımız:İNSANLIK ŞİÂRIMIZ: «EDEP» Öyle ki; Gönül dünyamızın mimarlarından Hazret-i Mevlânâ şöyle der: “«–Îman nedir?» diye aklıma sordum.Aklım da kalbimin kulağına eğilip;«–Îmân edepten ibarettir.» dedi.”Çünkü;“Ben güzel ahlâkı tamamlamaya geldim.” buyuran Efendimiz hakkında Hak katından gelen ferman şudur:“(Ey Rasûlüm) Şüphesiz ki Sen yüce bir ahlâk üzeresin…” (el-Kalem, 4)O hâlde;Evlâtlarımız için, insanlık şiârımız olan; «Edep» üzere bir eğitimi artık inşâ etmeliyiz. Bize düşmanlığını 15 Temmuz’da…

Yüzakı Aylık Edebiyat, Kültür, Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi/Sayı:72 Şubat 2011 Bedava Pdf İndir
Yüzakı / Kasım 25, 2017

Yüzakı Aylık Edebiyat, Kültür, Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi/Sayı:72 Şubat 2011DUÂNIZ OLMASA… Küçük bir çocuk; daraldığında, canı yandığında; «Anne!» diye basar feryadı… İnanç âlemi ne olursa olsun; her insan da, dara düşünce Yaratıcısını, Rızıklandırıcısını, Rabbini hatırlar; «Allah!» der… İş, bu; «Aman yâ Rabbî» feryâdını, her zaman ve zemine yaymakta… İşimiz daima duâya kalır, evet… Zaten her iş, her zaman duâya asılı. Gayeler; ancak fiilî ve kavlî olarak duâ etmekle, ilâhî yardımı çağırmakla başarılır. İnsanın korkuları aşması, duâ ile mümkün… Arzularını düzenlemesi ve elde etmesi de duâ ile… Her şeyden önce ve öte; insanın bir kıymet ifade etmesi, bir işe yaraması da ancak duâsı ile… Âyet-i kerîmede buyurulur: “(Rasûlüm!) De ki: Sizin kulluk, duâ ve yalvarmalarınız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin!?. (Hiçbir işe yaramazsınız!)” (el-Furkan, 77) Bu ay dosya konumuz, insanın yaratılış hikmeti ve kıymet sebebi olan DUÂ… Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; duânın insanın isteme ve yönelme ihtiyacını düzenleyen, sabır, irade, samimiyet ve olgunluk eğitimi olduğunu dile getirdiği başyazıda; Varlık Nûru’nun lisânından misallerle, samimî duânın gücünü ve insan için ifade ettiği kıymeti kaleme aldı. Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI; duânın özünü ifade eden «mahviyet ve hiçlik» tezâhürlerini, duânın lisan, fiil ve bedenle îfâsını, münâcatlara dair bir edep ile işledi….

Yüzakı Aylık Edebiyat, Kültür, Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi/Sayı:98 Nisan 2013 Bedava Pdf İndir
Yüzakı / Kasım 21, 2017

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Yüzakı Aylık Edebiyat, Kültür, Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi/Sayı:98 Nisan 2013 Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Yüzakı Aylık Edebiyat, Kültür, Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi/Sayı:98 Nisan 2013 Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.