Meslek Kitapları arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Dünden Kalanlar & Türkiye’de Hemşirelik ve GATA TSK Sağlık Meslek Lisesi Örneği Bedava Pdf İndir
Meslek Kitapları / Ocak 2, 2018

Dünden Kalanlar & Türkiye’de Hemşirelik ve GATA TSK Sağlık Meslek Lisesi Örneği“Biz insan hayatıyla birebir iç içeyiz. Ama işte karşımızdaki insanlar nedense hiçbir zaman hemşireleri pek iyi gözle görmüyorlar. Hep, her zaman böyle olmuştur. Çalıştığımız yerlerde de öyle. Nedendir bilmiyorum bir laboranta bakış açısıyla bir hemşireye bakış açısı o kadar farklı ki. Aslında biz onlardan daha yoğun çalışıyoruz, daha fazla çalışıyoruz. Buna rağmen ama, bakış açısı ve verilen değer çok farklı. Bunlara çok üzülüyorum.” Hemşirelik, kadın emeğinin görünmezliğinin evle sınırlı olmadığını bize en berrak gösteren örnektir herhalde. Ücretli bir emek türü olmasına karşın, görünmez. Çünkü onlarınki, “bakım emeği”dir! Yani kadınların “zaten”, “oldum olası” yapageldikleri işler. Hemşire söz konusu olduğunda tıbbi bakım, evde annenin, kız kardeşin yapıp durduğu işten pek de farklı bir şey değilmiş gibi düşünülür. Hemşire istediği kadar eğitim almış, yıllarca tecrübe biriktirmiş ve kimi zaman doktorun hatasını fark edecek kadar konuya hâkim olsun, o, “kız kardeş”tir.Elinizdeki kitap, hemşirelere kulak veriyor, onların sesini duymamızı sağlıyor. Bu sesin anlattığı, sadece bir mesleğin çilesi değil. Bu sese kulak vererek cinsiyete ve sınıfa dair iç içe geçmiş düzenlemeleri “teknik” gerekliliklerden ve bilimsellikten ayırt edebiliyoruz…

Dünden Kalanlar & Türkiye’de Hemşirelik ve GATA TSK Sağlık Meslek Lisesi Örneği Bedava Pdf İndir
Meslek Kitapları / Ocak 2, 2018

Dünden Kalanlar & Türkiye’de Hemşirelik ve GATA TSK Sağlık Meslek Lisesi Örneği“Biz insan hayatıyla birebir iç içeyiz. Ama işte karşımızdaki insanlar nedense hiçbir zaman hemşireleri pek iyi gözle görmüyorlar. Hep, her zaman böyle olmuştur. Çalıştığımız yerlerde de öyle. Nedendir bilmiyorum bir laboranta bakış açısıyla bir hemşireye bakış açısı o kadar farklı ki. Aslında biz onlardan daha yoğun çalışıyoruz, daha fazla çalışıyoruz. Buna rağmen ama, bakış açısı ve verilen değer çok farklı. Bunlara çok üzülüyorum.” Hemşirelik, kadın emeğinin görünmezliğinin evle sınırlı olmadığını bize en berrak gösteren örnektir herhalde. Ücretli bir emek türü olmasına karşın, görünmez. Çünkü onlarınki, “bakım emeği”dir! Yani kadınların “zaten”, “oldum olası” yapageldikleri işler. Hemşire söz konusu olduğunda tıbbi bakım, evde annenin, kız kardeşin yapıp durduğu işten pek de farklı bir şey değilmiş gibi düşünülür. Hemşire istediği kadar eğitim almış, yıllarca tecrübe biriktirmiş ve kimi zaman doktorun hatasını fark edecek kadar konuya hâkim olsun, o, “kız kardeş”tir.Elinizdeki kitap, hemşirelere kulak veriyor, onların sesini duymamızı sağlıyor. Bu sesin anlattığı, sadece bir mesleğin çilesi değil. Bu sese kulak vererek cinsiyete ve sınıfa dair iç içe geçmiş düzenlemeleri “teknik” gerekliliklerden ve bilimsellikten ayırt edebiliyoruz…

Öğretmenlerde Meslek Tatmini ve İş Stresi Bedava Pdf İndir
Meslek Kitapları / Aralık 28, 2017

Öğretmenlerde Meslek Tatmini ve İş StresiMilyonlarca öğrencinin eğitim gördüğü, yaklaşık 600.000 öğretmenin istihdam edildiği eğitim-öğretim faaliyetinin en önemli öğesi hiç kuşkusuz öğretmenlerdir. Bununla birlikte öğretmenlerin hayatının olumlu-olumsuz yönleriyle ilgili çok fazla ve ciddi yayın bulunmamaktadır. Öğretmenlerin, işlerinden beklediklerini elde edip edemedikleri, iş tatminine ulaşıp ulaşamadıkları ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada Osmanlı eğitim tarihi genel olarak ele alındıktan sonra, Cumhuriyet dönemi eğitimi ve öğretmenleriyle ilgili bilgi ve veriler sunulmuştur. Daha sonra modern döneme ait mefhumlardan olan iş tatmini kavramı, kuramları ve iş tatminini etkileyen faktörler incelenmiştir. Son bölümde, akademik düzeyde yapılan araştırma sonucunda elde edilmiş verilerin istatistik sonuçları belirtilmiştir.

Öğretmenim Mektubun Var Bedava Pdf İndir
Meslek Kitapları / Aralık 9, 2017

Öğretmenim Mektubun VarBu eserin ortaya çıkarılmasındaki temel amaç; insan yaşamında geçmiş yaşantıların önemini vurgulamaktır. Fruedyen bir bakış açısı gibi görünse de insan geçmişten izlerini bir türlü unutamıyor. Özellikle öğretmenleri gibi çok değer verdiği kişilerden ge-len olumlu ya da olumsuz etkiler ya-şantılarımızı etkilemektedir. Öğretmenlik mesleği diğer meslek-lerden ayrılan ve tüm toplumca kut-sallık özelliği verilen bir meslek dalı-dır. Bireylerin yaşantıları boyunca et-kilerini hissettikleri kişiler olarak öğ-retmenlik, diğer mesleklerden ayrılır ve hem bireyin anlamlar dünyasında hem de geçmiş yaşantılarında farklı bir konuma yerleşir. Bu özellikleri ile meslek, üzerinde çok durulan ve sü-rekli göz önünde olmaktadır. Öğret-menler özel kişiler midir ya da herkes öğretmen olabilir mi gibi sorular hem mesleki çevrelerde hem de akademik tartışmaların konusu olmaktadır. Bu çalışma öğretmenlere bir mesaj niteliği taşımaktadır. Yıllar sonra öğ-retmen olacak öğrencilerinden onlara bir mektup yazdık, yazdık ki, o dö-nemlerde belki öğretmen için çok üzerinde durulası olmayan bir söz, davranış ya da yaklaşım yıllar sonra da hatırlanıyor ve hatırlanacak.