Söyleşi arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Hevsel Bahçesinde Bir Dut Ağacı Bedava Pdf İndir
Söyleşi / Ocak 5, 2018

Hevsel Bahçesinde Bir Dut Ağacı“Canip Yıldırım’ın hayat öyküsü, (…) Cumhuriyet’ten bu yana Kürtlerin ve Türklerin yaşadığı tüm dönemlerin de çok canlı bir tanıklığı: İttihat Terakki dönemi, Ermeni katliamı, Cumhuriyetin kuruluş yılları, Şeyh Sait hareketi, Ağrı Dağı isyanı, Dersim katliamı, tek parti dönemi, DP dönemi, 491ar davası yılları, 1960 askeri cuntası, TİP, KDP ve DDKO dönemleri, 12 Mart 1971 askeri cuntası… Büyük olasılıkla Orhan Miroğlu da benim gibi duyup düşündüğü için, çok güzel bir iş yaparak hepimizin ağabeyi Canip Yıldırım’ı ikna etmiş ve hayatını anlatmasını sağlamış. Miroğlu da hayatın, hayata ilişkin önem ve anlamın ne olduğunu kanıyla canıyla öğrenmiş bir aydın. Yıldırımın en yakın arkadaşlarından Musa Anter Diyarbakır’da, bir gece yarısı, karanlık bir sokakta alçakça öldürüldüğünde Miroğlu da yanındaydı. (…) Ancak tamamıyla bir tesadüf eseri Miroğlu hayatın öteki yakasından tekrar, güç bela geri döndü. (…) Belki de bu nedenle Hevsel Bahçesinde Bir Dut Ağacı, bilinen türden bir mülakatlar kitabı değil… (…) Miroğlu sadece kuru bir soru sorup, muhatabından tembelce geniş bir cevap bekleyen mülakatçılar gibi davranmıyor, tersine rahat, huzurlu bir sohbet havasında, mülakatın aktif bir tarafı oluyor, açıklayıcı soruları ve hatııiatıcı izahlarıyla Yıldırım’a ait hayat hikâyesinin halkalar halinde genişlemesini, bu hayatın önem ve anlamına ilişkin somut bir anlatının ortaya çıkmasını sağlıyor….

Dağı Delen Irmak Bedava Pdf İndir
Söyleşi / Ocak 2, 2018

Dağı Delen IrmakTürkiye’de sosyal bilimler denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Prof. Dr. Kemal Karpat’ı değerli kılan yalnızca eserleri değil, belki de o eserleri de mümkün kılan hayat öyküsüdür.Şahin Alpay Karpat’ın hem Batı hem Doğu kültürüne vakıf olmasının ve her iki dünyada da el üstünde tutulmasının ipuçları, kişisel tarihinde gizli.Can Dündar Bir zamanlar Doğu ile Batı’nın sınırı kabul edilen Tuna’nın güneyinde, Romanya’nın küçük bir köyünde doğan Kemal H. Karpat, yaşam rotasını Batı, çalışma eksenini ise Doğu olarak belirledi. Önüne açılan doğal ve kolay yolları izlemedi; belki de tüm yaşamını derinden etkileyecek bir sezgiyle, önüne çıkan ‘dağı delmek’ ve hiç yürünmemiş bir yolda yürümek istedi. Kendini geçmişle bugünkü politik süreçler arasındaki bağları araştırmaya, güncel olanı tarihin ışığı altında incelemeye adadı. Uzun bir ömrü kapsayan bu yoğun çaba, Romanya’da azınlık, Türkiye’de muhacir ve Amerika’da göçmen olan genç bir entelektüeli, yaşayan en büyük tarihçilerden birine dönüştürdü. Yapıtları yirmiden fazla ülkede yayınlanan büyük bir Türk tarihçisine… Bu kitap, o tarihçinin 87 yıllık yaşamını, dünya çapında bir tarihçinin oluşum sürecini kendi ağzından anlatıyor.

Sık Sorulan Sorular Bedava Pdf İndir
Söyleşi / Kasım 22, 2017

Sık Sorulan SorularElinizdeki kitap, son çeyreğine girdiğimiz 2000’li yıllardaki tartışma gündeminin ana başlıklarını içeriyor. Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni’nden Ortadoğu çatışmalarına uzanan söyleşi konuları, özellikle “Sol”daki tartışma noktalarını, ilgi alanlarını, kaygıları ve perspektifleri anlatıyor. Bu bakımdan, söyleşilerde sorulan sorular, yanıtlar kadar önemli. Kitabı, Ceylan Yayınları’nın editörü Necati Abay ve Selçuk Gerger’le birlikte düzenledik. Tabi Rennan’ın titizlikle ve sabırla oluşturduğu arşivi olmasaydı bu kitap hazırlanamazdı. Söyleşilerin bir bölümünü kısaltarak yayımlıyoruz. Sık sorulan sorulara verilen yanıtlardaki kaçınılmaz tekrarları bu yolla en aza indirmeye çalıştık. Çoğu yazılı, bir bölümü de sözlü yapılmış söyleşilerin yayımlanmış biçimlerine dokunmadık, sadece basit değişikliklerle yetindik, yazım ve dizgi hatalarıyla belirgin ifade bozukluklarını düzelttik. Elbette, bu kitabı, esas olarak, soruları soran yazar ve gazetecilerle söyleşileri yayımlayan yayın organlarına borçluyuz. Gündeme taşıdıkları sorunları kitaplaştırarak kamuoyuna sunmayı, her şeyden önce, dönemin gündeminin belgeleştirilmesi, tartışmaların yeniden hatırlatılması olarak düşündük. Yanıtların ise öncelikle, yıllar içinde, olası iç çelişkileriyle birlikte, bugün de güncelliklerini koruyan pek çok konuda görüşlerimin bir seçkisi olarak ele alınması gerekir. Elbette, umulur ki, okura somut bilgilerle desteklenmiş bir analiz ve perspektif kaynağı da olabilsin söyleşiler.Kitabın kapak tasarımını kısa bir süre içinde ve başka acil çalışmaları arasında Işıl Altınmakas yaptı. Yine, yoğun işleri arasında Semiha Şahin ve Derya Demircioğlu mizanpaj konusunda…

Bilincin Kapısını Aralamak & Rolling Stone Söyleşisi Bedava Pdf İndir
Söyleşi / Kasım 20, 2017

Bilincin Kapısını Aralamak & Rolling Stone SöyleşisiHem bir düşünür hem de bir eylem insanı olarak yirminci yüzyılın ikinci yarısına damgasını vuran Susan Sontag, Rolling Stone dergisinin kurucu editörü Jonathan Cott’la 1978 yılında gerçekleştirdiği bu kapsamlı söyleşide, güncelliğini daima koruyan birçok soruyu kendine has üslubuyla cevaplıyor. Sontag’ın eserlerindeki yalın ama vurucu, sorgulayıcı ve kışkırtıcı tarz, bu kez kendi hayatına ve anlam dünyasına yöneltilen sorulara verdiği cevaplarda belirginleşerek, okura bilincin kapılarını aralıyor. Felsefeden sanata, siyasetten edebiyata ve tarihe dek büyük bir hevesle değindiği konu başlıkları, onun duru anlatımında berraklaşıp, verili ikilikleri reddeden; akademik olanla gündelik olanı bir arada değerlendiren bakış açısı sayesinde hayata içkin tartışmalar haline geliyor. “Tutkulu bir estetik düşkününün” , “takıntılı bir ahlakçının”, “köklerine dönmek istemeyen” bir entelektüelin hem kendi sınırlarını zorladığı hem de okurun kendi sınırlarıyla yüzleşmesini sağladığı bu söyleşi, Sontag’ın eleştirel dehasının beslendiği tüm kanallarda sarsıcı bir yolculuk vaat ediyor.