Dini Metinler arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Barnabas’a Göre İncil & Muhammed (a.s)’ın Müjdelendiği Yasak İncil Bedava Pdf İndir
Dini Metinler / Ocak 17, 2018

Barnabas’a Göre İncil & Muhammed (a.s)’ın Müjdelendiği Yasak İncil…Her şeyden önce şunu söyleyeyim ki, biz Müslümanlar eğer bu metinleri okuyacaksak Peygamberimiz Muhammed Mustafa (a.s.)’ın, “Ehl-i Kitabın kitaplarını ne tasdik edin, ne de inkâr edin”, mealindeki tavsiyesini aynen hatırda tutarak ve hatırlatarak okumamız gerekir. Çünkü: içinden herhangi bir cümleyi inkâr edersek, belki o gerçekten vahiyden bir cümle olabilir. Bu durumda neûzu billah kâfir olmuş oluruz. Aksine oradan bir cümleyi kabul edersek, bu durumda da belki bir kul sözünü vahiy diye kabul etmiş olabiliriz. Durum bu olunca en doğrusu ne kabul etmek, ne de reddetmek, karşısında tarafsız kalmaktır. Nihayetinde biz deriz ki; Başta Kur’an olmak üzere diğer Peygamberlere indirilen sahifelere, Musa’ya indirilen Tevrat’a, Davud’a indirilen Zebur’a, İsa’ya indirilen İncil’e ve indirilen diğer vahiylere iman ediyoruz. Şahsen, Barnabas’a göre İncil’i okurken hep bu yüce tavsiyeyi hatırda tuttum… Prof. Dr. Orhan ÇEKERN.Ü İlahiyat Fak. İslam Hukuku Öğr. Üyesi Roma Katolik Kilisesi tarafından M.S 325 yılında yasaklanan Barnabas İncili, Uzman Theolog Abdullah PALAZOĞLU tarafından 1687 yıl sonra özverili bir çalışmanın sonucunda Barnabas’a göre İncil ismi ile Antik Yunancadan Türkçeye çevrildi. Katolik kilisenin bu İncili yasaklamasının en önemli nedeni; Hristiyanlığın temel öğretisi olan teslis (üçleme) inancını red-dederek, günümüz Hristiyan inançlarının da bir çoğunu yalanlamasıdır. Barnabas ismi,…

İncil-i Şerif’in Yüce Anlamı Bedava Pdf İndir
Dini Metinler / Ocak 14, 2018

İncil-i Şerif’in Yüce Anlamı“Onların ardından, yanlarındaki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak Meryem Oğlu İsa’yı gönderdik. Ve ona, içinde yol gösterme ve bur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan, korunanlar için yol gösterici ve öğüt olan İncil’i verdik.” Kur’an-ı Kerim Maide Süresi 5/46

Yahudi Tarihi ve Siyonist Liderlerin Protokolleri Bedava Pdf İndir
Dini Metinler / Ocak 13, 2018

Yahudi Tarihi ve Siyonist Liderlerin ProtokolleriElinizdeki kitap, Will Durant’ın Histoire de La Civilisation adlı eserinin Yahudilere ait kısmı ile Roger Lambelin’in Rusça’dan Fransızca’ya aktardığı Les Protocoles des Sages de Sion kitabının tercümelerinden meydana gelmekedir. Yahudi tarihi hakkında ilk elden malzemelerin çoğu Eski Ahit metinlerinde yer alır. Bu malzemelerde onların boyları, yaşadıkları yerler, peygamberleri, sürgünleri ve ilah anlayışlarını görmek mümkündür.

Düşünceler Bedava Pdf İndir
Dini Metinler / Ocak 11, 2018

DüşüncelerBlaise Pascal, 17. yüzyılda yaşamış büyük düşünürlerden biridir. Bu büyük dâhinin en büyük keşfi, yirmili yaşlarında gerçekleşir. Bu keşif, Allah’a imanın, O’nu sevmenin, hayatını O’nun adına yaşamanın ve bu yolda vahyi rehber edinmenin vazgeçilmez önemi ve önceliğidir. Düşünceler, bu ünlü düşünürün kendini ve Rabbini tanıma yolunda bir Hristiyan duyarlılığı içinde yazdığı notları içeriyor. İnsanın acizliği, dünyanın faniliği, Allah’ın varlığı, ilahî sevgi, modern hayatın çelişkileri, filozofların tutarsızlığı, dinin müdafası, akla karşı kalbin önceliği… Dünyanın en çok okunan kitapları arasında yer alan bu düşünce klasiği titiz, anlaşılır ve en kapsamlı Türkçe çevirisiyle elinizde duruyor ve sizi anlamlı yolculuklara çağırıyor.

Tevrat : Tora Neviim Ketuvim Bedava Pdf İndir
Dini Metinler / Ocak 9, 2018

Tevrat : Tora Neviim KetuvimKutsal Kitap Nedir? Eski Antlaşma İbranice ve Aramice olarak yazılmıştır. Üç bölüme ayrılır:1) Yasa Kitapları 2) Peygamberlikler ve tarihsel kitaplar, 3) Mezmurlar, şiirsel ve düz metinler…

Gandhi’ye Göre Bhagavad Gita Bedava Pdf İndir
Dini Metinler / Ocak 6, 2018

Gandhi’ye Göre Bhagavad Gita“Tanrı’nın Türküsü” anlamına gelen Bhagavad Gita, dünyadaki en büyük kutsal kitaplardan biridir.Savaşçı Arcuna’nın ilah Krishna ile savaş meydanında yaptığı sohbetlerin hikayesi.hinduizm’in evrensel değer taşıyan felsefesini ve hikmetini içerir. Mahatma Gandhi, kendi yaptığı Bhagavad Gita tercumesi ve tefsirini, 1926 yılında dokuz ay boyunca sürdürdügü manevi sohbetlerde, müritlerine aktarmıştır.Gandhi’nin Bhagavad Gita tercumesi ve tefsiri,XV.yüzyılda Hindistan’da bu alanda verilmiş en önemli eser kabul edilir.Gandhi sade ve açık bir dille, sıradan insanların manevi yaşamını doğrudan ilgilendiren meselelere değinmektedir.”Nefssiz amel” diye nitelendirdiği ideali aydınlatmak için,olağanüstü tecrubelerinden ve iç dünyasında bitip tükenmek bilmeyen arayıştan bahseder.Gandhi’nin Gita’sı, dini ne olursa olsun bütün okuyucuları,Tanrı aşkına ve dünyaya karşılıksız hizmet etmeye davet ediyor.

Mevlid Bedava Pdf İndir
Dini Metinler / Ocak 4, 2018

MevlidDoğum zamanı, doğum yeri ve doğum mânalarına gelen mevlid, aynı zamanda edebiyatımızda aynı isimle anılan bir türün adıdır. Bu edebî türde esas olarak Hz. Peygamber’in hayatı konu olarak alınmakta, doğumu, peygamberliği, mucizeleri ve vefatı işlenmektedir. Elh-i beyt ve bazı hikâyeleri ihtiva eden mevlid metinleri de vardır. Mevlid metinleri arasında edebî değeri, tesirleri ve yaygınlığı açısından Süleyman Çelebi’nin ayrı bir yeri vardır.Bu Mevlid metni, mütekâmil bir metindir. Bilindiği gibi bu sahada ilk ve en derli toplu araştırma, bu metni baskıya hazırlayan Neclâ Pekolcay Hanımefendi tarafından yapılmıştır. Kütüphânelerde mevcut olan bu metnin eksik ve fazlalıklardan en uzak bir metin olduğu muhakkaktır.

Peygamber Enok’un Kitabı Bedava Pdf İndir
Dini Metinler / Aralık 31, 2017

Peygamber Enok’un Kitabı“Kitapta İdris’i de an. Çünkü o, özü sözü doğru olan bir peygamberdi. Onu yüce bir yere yükselttik” (Meryem Süresi 56-57)Kur’an-ı Kerim1500 yıldır kayıp olan bir kutsal kitap, 1773 yılında Habeşistan’da bir manastırda bulundu. Peki hem Hıristiyanlar hem de Yahudiler neden bu kitabı ortadan kaldırmak istedi? Onları rahatsız eden ne vardı?Enok (Hanok) hem Tevrat’ta hem de İncil’de anılmakta. Kuran’da Hz. İdris olarak anılıyor. Tufan öncesi bu peygamber Nuh’un büyükbabasıydı. Ölümü tatmadan 365 yaşında göğe alındı. Bazı eski yazarlara göre bilim ve sanatları, yazı yazmayı ilk öğreten kişi Hermes, Thoth ve/veya Merkür ile birdi.Kitap, Tevrat gibi kutsal metinlerde anlaşılmayan ve kısa bir şekilde aktarılan birçok şeyi ayrıntılı bir şekilde betimliyor. Dehşet verici şeyler… Bunlar din adamlarını rahatsız etmiş olabilir.Adem ve Havva’nın torunları dünyaya daha yeni nüfuz ederken Düşmüş Melekler yeryüzüne indiler… Tanrı’nın emirlerine karşı geldiler. İnsanlarla iç içe oldular. İnsanlara savaş, kozmetik, kıymetli taşlar ve günümüzde yaygın nice ilim ve sanatı öğrettiler. İnsanlarla düşüp kalktılar, melez çocukları dehşet saçan devler Nefilim’di. Sonra dünya çatırdadı, ekseni kaydı ve büyük bir tufan her şeyi alıp götürdü.Enok’un Kitabı tarih öncesi uzaylı ziyaretçiler, batık kıtalar gibi birçok varsayıma yol açmıştır.

The Torah (Tevrat Tefsiri) Bedava Pdf İndir
Dini Metinler / Aralık 30, 2017

The Torah (Tevrat Tefsiri)This book is about the Hoax that nevre ends, of the believing creationists with the naturalist evolutionist heretics, of the muslims with other peoples-of-the-book, being an apt and forceful, a fully persuasionist semantic analysis of the Old Gospel, namely, The Torah. Its contents have been at dispute the past twomillenia-and one-half and its provides especially the true perspective on the Adliteration Harangue, namely, the possible corruption by The Jews of the Biblical Text. We then feel justified in hoping that it shall provide the flintstone of interreligious dialogue and cooperation. It comes near te being the full expression it the Quranic Enunciation, “Why, the Torah is a full account (of God’s uncountable mysteries)” (6/154). All the postulations have been thoroughly substantiated from, verified against authentic, original textual material, namely, the Torah (Old Testament). So, then, this is a full mature venture to discuss the occult and the Revealed God.

Hinduizm’in Kutsal Metinlerinde Manu Kanunnamesi (Manusmriti) Bedava Pdf İndir
Dini Metinler / Aralık 24, 2017

Hinduizm’in Kutsal Metinlerinde Manu Kanunnamesi (Manusmriti)Günümüzde iletişim ve haberleşmenin yaygınlaşmasıyla dünya giderek küçülmekte ve özünde misyoner bir yapıya sahip olmasa da Hinduizm ile en azından onun felsefesine ait bazı düşüncelerle tanışan kişi sayısı her geçen gün artmaktadır. Yeni dini oluşumların da etkisiyle, özellikle bu dinin temel öğretilerinden yoga ve meditasyona olan ilgi Batı kanalıyla ülkemize gelmekte ve hem Batı’da hem de ülkemizde giderek daha fazla ilgi görmektedir. Dolayısıyla Hinduizm’in etnik görünümlü bir din olarak kalmaktan giderek uzaklaştığını söylemek mümkündür.