Armağan arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Şerif Aktaş’a Armağan Bedava Pdf İndir
Armağan / Ocak 15, 2018

Şerif Aktaş’a ArmağanBu kitap, Prof. Dr. Şerif Aktaş’ın emekliliği sebebiyle öğrencileri, meslektaşları ve sevdikleri tarafından hazırlanmıştır. Hem Hoca’nın kişisel bilgilerini, hem de edebiyatla ilgili çeşitli makalelerini bir araya getiren Şerif Aktaş’a Armağan, Aktaş’ın akademi dünyasına ve edebiyata katkılarına mütevazı bir teşekkür niteliği..

Berna Moran’a Armağan / Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Bedava Pdf İndir
Armağan / Ocak 13, 2018

Berna Moran’a Armağan / Türk Edebiyatına Eleştirel Bir BakışTürkiye’deki üniversitelerin ve akademik hayatın en büyük eksikliklerinden biri olan, Türk edebiyatı bölümleri ile Batı edebiyatı bölümlerinin birbirini tanımaması ve birbirlerinden faydalanamaması zaafını ortadan kaldırma konusunda Berna Moran’ın attığı adımın önemli bir yeri vardır. Derin Batı edebiyatı bilgisi ve kültürü ile Türk edebiyatına eğilen Berna Moran’ın, Türk edebiyat eleştirisindeki bu kopukluğu gidermeye çalışan edebiyat araştırmacılarından biri olduğunu özellikle vurgulamak gerekir. Türk Edebiyat eleştirisine geniş bir soluk aldıran, edebiyat eleştirisinin bilimsel bir uğraş alanı olarak görülmesine büyük katkısı olan bu değerli edebiyat araştırmacısı ve eleştirmenini 1993 yılında kaybettik. Bu kitap, aynı zamanda kitabı yayına hazırlayan Bülent Aksoy ve Nazan Aksoy’la; Murat Belge, Dilek Doltaş, Fethi Naci, Ahmet Oktay, Fatih Özgüven, Orhan Pamuk, Jale Parla, Şâra Sayın, Hilmi Yavuz ve Ayşegül Yüksel’in, bu değerli edebiyat adamına ölümünün dördüncü yılında verdikleri “armağanlar”dan oluşuyor. Kitapta bir araya gelen yazıların çerçevesini ise, Berna Moran’ın üç ciltlik incelemesinin adına ve içeriğine bir gönderme olan kitabın altbaşlığı “Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış” sözleri çiziyor. Elinizdeki kitabın Berna Moran’ın başarıyla uyguladığı geniş kapsamlı ve çok-yönlü eleştiri anlayışının yeni çalışmalarla sürdürüldüğünü gösterebilecek anlamlı bir ürün olmasını diliyoruz. 

Ne Janti Abimizdin Sen Bedava Pdf İndir
Armağan / Aralık 23, 2017

Ne Janti Abimizdin SenDostları, Ailesi ve Arkadaşlarından Necati Abacı Anıları; Ne Janti Abimizdin Sen“Dostlarından Necati Abacı’ya Armağan”2004 yılının Temmuz ayında zamansız yitirdiğimiz ünlü çizer, sanatçı Necati Abacı için yakın dostlarının oluşturduğu bir çalışma grubuyla başlayan kitap hazırlığı; yazar, çizer, dost ve ailesinden oluşan 97 kişinin katkılarıyla sonuçlandırıldı. Türk sanat yaşamının iz bırakmış sanatçısı Necati Abacı, “Ne Janti Abimizdin Sen” anı kitabıyla, dünyalarını paylaştığı dostları, ailesi ve arkadaşları tarafından bir kez daha anılıyor. İçinde 111 adet görsel malzemenin yer aldığı kitapta, usta çizer Necati Abacı’ya ait 56 adet orijinal eser, sanatçı dostlarının Abacı için çizdikleri 15 ayrı çizim ve 40 adet anı fotoğrafı bulunuyor.

Ahmet Atilla Şentürk Armağanı Bedava Pdf İndir
Armağan / Aralık 23, 2017

Ahmet Atilla Şentürk ArmağanıElinizdeki kitap Eski Türk Edebiyatı mütehassıs ve âlimi Prof. Dr. Ahmet Atilla Şentürk’ün meslektaşları, takipçileri, sevenleri, öğrencileri ve tabiî en mühimi de gerçek dost ve yakınlarının, başta kendi hayatı ve Eski Türk Edebiyatı olmak üzere kültür dairemizin muhtelif mevzularında kaleme almış oldukları yazılardan meydana gelen bir “armağan” kitabıdır.Geleneği Avrupa akademilerinde çok daha öncelere giden, bir akademisyen adına çıkarılan armağan kitabı, ömrünü akademik çalışmalara hasretmiş birinin emeğini ifadeye elbette yeterli sayılamaz; ama diğer taraftan “vefa” da eskiden beri çok az bulunan bir kıymetli mücevher gibi arana gelir. Gölgemizin bile bize ışık karşılığında yoldaş olduğunu düşünürsek hatırlanmayı hak edenlerin unutulması da aynı nispette acıklıdır. Ahmed bin Kays’ın dediği gibi “Edebin başı akıllıca hareket etmektir. Yapılmayan, yerine getirilmeyen sözde hayır yoktur. Cömertlik olmayınca malın, vefa olmayınca da arkadaşın hayrı yoktur.” Prof. Dr. Ahmet Atilla Şentürk’e bu armağanı bu duygu ve düşüncelerin saikiyle hazırladık. Ne mutlu anan ve anılanlara!

Yazı Hayatının 60. Yılında Şükrü Kacar Armağanı Bedava Pdf İndir
Armağan / Aralık 13, 2017

Yazı Hayatının 60. Yılında Şükrü Kacar Armağanı“Yazı Hayatının 60. Yılında Şükrü Kacar Armağanı” bir vefa kitabı. Bu ülke için, bu ülkenin insanı için 60 yıl kalemle kelâm sohbeti yapan bir yazara küçük bir geri ödeme. “Sen, çok daha fazlasına layıksın; ama bizden şimdilik bu kadar… 290 sayfalık bir kitap; lütfen kabul buyurun…” Şükrü Kacar Armağanı, Kacar Hoca’nın hayat hikâyesiyle başlayıp, hatıralarıyla, hakkında yazılanlarla, bugüne kadar yazdıklarının bibliyografyasıyla, eserlerinin edebî değerlendirmeleriyle, yazı ve şiirlerinden örneklerle sürüp giden bir kıymetli eser. Hazırlayıcı olarak her ne kadar yedi kişinin adı geçiyorsa da, belli ki bu kitap bütün Elazığlıların gönlünden kopup gelen bir teşekkür gibi. O kadar çok insanın imzası var ki sayfalarında çünkü… Şükrü Kacar’la ilgili görüşler, hatıralar, duygular; daha neler neler… Bu armağan eser hazırlandıktan sonra Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti, Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği, Nurhak gazetesi ve Manas Yayıncılık’ın işbirliği ile 13 Mayıs 2005 tarihinde, “Yazı Hayatının 60. Yılında Şükrü Kacar” adı altında şehrin kültür hafızasında iz bırakan bir program da gerçekleştirilmişti.

Yazının Gül Dikeni & Fethi Naci’ye Armağan Bedava Pdf İndir
Armağan / Aralık 12, 2017

Yazının Gül Dikeni & Fethi Naci’ye ArmağanEleştiri tarihimizin sui generis ismi Fethi Naci’yi ikinci ölüm yıldönümünde saygıyla anıyoruz. Elinizdeki kitap, onu eleştirmen, yazar, yayıncı, okur ve dost olarak farklı pencerelerden ele alan yazılardan oluşmakta. Umuyoruz ki ölümünün yarattığı boşluğun kavranmasından daha fazlasına yol açar… Yayına Hazırlayan: Hürriyet YaşarKatkı Sunanlar: Cevat Çapan, Tahsin Yücel, Ayşe Sarısayın, Yiğit Bener, Doğan Hızlan, Derviş Şentekin, Mehmet Seyda, Eray Canberk, Cemil Kavukçu, Tevfik Çavdar, Turgay Fişekçi, Korkut Boratav, Naci Güçhan, Uğur Kökden, Ferit Edgü, Hasan Pulur, Oğuz Demiralp, Nazar Büyüm, Adnan Binyazar, Mümtaz Soysal, Halûk Sunat, Hüseyin Peker, Necati Doğru, Hüseyin Tuncer, Haydar Ergülen, Okay Gönensin, Kaan Arslanoğlu, Hikmet Altınkaynak, Süreyya Berfe, Metin Fındıkcı, Sait Maden, Aydın Boysan

Afşar Timuçin’e Armağan Bedava Pdf İndir
Armağan / Kasım 28, 2017

Afşar Timuçin’e ArmağanProf. Dr. Avşar Timuçin felsefe dünyasının yakından tanıdığı çağdaş bir felsefecidir. Avşar Timuçin’nin eserleri okunmadan Türkiye’de felsefe yapılmaz. O’nun felsefe konusunda üretiği; inceleme, araştırma, deneme eseri 30’u aşkındır. Bunu yazdığı 10 şiir kitabı, 4 romanı, 3 öykü kitabı ve 15’i aşkın çeviri eseri izlemektedir. Avşar Timuçin’e Armağan kitabı, 33 felsefecinin yazdıklarından oluşmaktadır. Felsefe ile ilgilenen her okuyucunun kütüphanesinde bulunması gereken bir eserdir.

Yazının Gül Dikeni & Fethi Naci’ye Armağan Bedava Pdf İndir
Armağan / Kasım 25, 2017

Yazının Gül Dikeni & Fethi Naci’ye ArmağanEleştiri tarihimizin sui generis ismi Fethi Naci’yi ikinci ölüm yıldönümünde saygıyla anıyoruz. Elinizdeki kitap, onu eleştirmen, yazar, yayıncı, okur ve dost olarak farklı pencerelerden ele alan yazılardan oluşmakta. Umuyoruz ki ölümünün yarattığı boşluğun kavranmasından daha fazlasına yol açar… Yayına Hazırlayan: Hürriyet YaşarKatkı Sunanlar: Cevat Çapan, Tahsin Yücel, Ayşe Sarısayın, Yiğit Bener, Doğan Hızlan, Derviş Şentekin, Mehmet Seyda, Eray Canberk, Cemil Kavukçu, Tevfik Çavdar, Turgay Fişekçi, Korkut Boratav, Naci Güçhan, Uğur Kökden, Ferit Edgü, Hasan Pulur, Oğuz Demiralp, Nazar Büyüm, Adnan Binyazar, Mümtaz Soysal, Halûk Sunat, Hüseyin Peker, Necati Doğru, Hüseyin Tuncer, Haydar Ergülen, Okay Gönensin, Kaan Arslanoğlu, Hikmet Altınkaynak, Süreyya Berfe, Metin Fındıkcı, Sait Maden, Aydın Boysan