Destan arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Dastan-ı İbrahim Edhem & Dastan-ı Fatıma Dastan-ı Hatun Alevi Bektaşi Klasikleri-6 Bedava Pdf İndir
Destan / Ocak 22, 2018

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Dastan-ı İbrahim Edhem & Dastan-ı Fatıma Dastan-ı Hatun Alevi Bektaşi Klasikleri-6 Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Dastan-ı İbrahim Edhem & Dastan-ı Fatıma Dastan-ı Hatun Alevi Bektaşi Klasikleri-6 Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Özbek Destanları 5 & Rüstem Han Destanı Bedava Pdf İndir
Destan / Ocak 21, 2018

Özbek Destanları 5 & Rüstem Han Destanı Özbek Türklerinin, ortak Türk kültürüne armağan ettiği en nadide eserlerin başında şüphesiz destanlar gelmektedir. Özbek destancılık geleneği içerisinde yaratılan, “bahşı” adı verilen destan anlatıcıları tarafından anlatılan ve kısmen de olsa canlı olarak günümüzde de anlatılmaya ve dinlenmeye devam eden destanlardan biri de Rüstem Han Destanı´dır. Bu destan, Özbek Türkleri arasında Alpamış Destanı ve Özbek Köroğlu dairesi destanları gibi büyük bir beğeniye mazhar olmuş ve pek çok defa yayımlanmıştır. Bu varyantlar arasında, Bulungur destan mektebinin tanınmış temsilcilerinden olan Fazıl Yoldaşoğlu´ndan derlenen Rüstem Han Destanı, en mükemmel varyant olarak kabul edilmektedir.

Özbek Destanları 5 & Rüstem Han Destanı Bedava Pdf İndir
Destan / Ocak 8, 2018

Özbek Destanları 5 & Rüstem Han Destanı Özbek Türklerinin, ortak Türk kültürüne armağan ettiği en nadide eserlerin başında şüphesiz destanlar gelmektedir. Özbek destancılık geleneği içerisinde yaratılan, “bahşı” adı verilen destan anlatıcıları tarafından anlatılan ve kısmen de olsa canlı olarak günümüzde de anlatılmaya ve dinlenmeye devam eden destanlardan biri de Rüstem Han Destanı´dır. Bu destan, Özbek Türkleri arasında Alpamış Destanı ve Özbek Köroğlu dairesi destanları gibi büyük bir beğeniye mazhar olmuş ve pek çok defa yayımlanmıştır. Bu varyantlar arasında, Bulungur destan mektebinin tanınmış temsilcilerinden olan Fazıl Yoldaşoğlu´ndan derlenen Rüstem Han Destanı, en mükemmel varyant olarak kabul edilmektedir.

Gılgamış Bedava Pdf İndir
Destan / Ocak 8, 2018

GılgamışGözyaşlarım burnumun kanatlarından akıyordu. Sonra ufuklara bakarak denizin kıyısını aradım. Her yana on iki kez on iki defa bakınca denizden bir ada yükseldi. Sonunda gemi Nissir dağına oturdu. Nissir dağı gemiyi tutup onu sallanmaya bırakmadı. Birinci gün, ikinci gün Nissir dağı gemiyi tuttu ve onu sallanmaya bırakmadı. Üçüncü gün, dördüncü gün, Nissir dağı gemiyi tuttu ve onu sallanmaya bırakmadı. Beşinci ve altıncı gün Nissir Dağı gemiyi tuttu ve onu sallanmaya bırakmadı. Yedinci gün gelince, dışarı bir güvercin çıkarıp uçurdum. Güver­cin gitti, geldi. Onca konacak bir yer belli olmayınca geri döndü. Dışarı bir kırlangıç çıkarıp uçurdum. Kırlangıç gitti, geldi. Onca konacak bir yer belli olmayınca geri döndü. Dışarı bir karga çıkarıp uçurdum. Karga gidip bir keliyi gagaladı.

Tatar Destanları-I Bedava Pdf İndir
Destan / Ocak 2, 2018

Fatih Urmançı \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Tatar Destanları-I Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Tatar Destanları-I Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Bir Derenin Gözyaşları Zilan Bedava Pdf İndir
Destan / Aralık 31, 2017

Necmettin Salaz \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Bir Derenin Gözyaşları Zilan Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Bir Derenin Gözyaşları Zilan Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

İbrahim Edhem Destanı Bedava Pdf İndir
Destan / Aralık 27, 2017

İbrahim Edhem Destanıİbrâhim b. Edhemin açık kerametler gösterdiğine inanılması hayatını ve şahsiyetini efsâneleştirmiş, böylece onun hayatı ve kişiliği etrafında birçok menkıbevî hikâye oluşmasına sebep olmuştur. Onun hayatı etrafında oluşturulan bu hikâyelerde daha ziyade İbrâhim b. Edhemin tacını tahtını terk ederek dünyevî hevesler yolundan ayrılıp takva ve riyâzet yolunu seçmesi, kendi el emeği ve alın teri ile geçimini sağlaması anlatılmaktadır. Bu sebeple onun menkıbevî hayatı tasavvufla ilgili bütün kaynaklarda yer almıştır.İbrâhim Edhemin Hızırla arkadaşlık yaptığına inanılması, yaşadığı dönemde büyük mutasavvıflarla dostluklar kurmuş olması menkıbelerin halk arasında yayılmasına sebep olmuştur.

Mayaların Ünlü Kutsal Kitabı Bedava Pdf İndir
Destan / Aralık 18, 2017

Mayaların Ünlü Kutsal KitabıAcaba insan gerçekten maymundan mı yaratıldı? Dört bölümden oluşan Mayaların kutsal kitabı “Popol Vuh”; dünyanın varoluş evrelerini, insanın maymundan yaratılışını ve yaratılan bu insanın gelişimini anlatmaktadır. En önemli tanrıları olan Kukulkan ve onun anısına yapılan “Kukulkan Piramidi”ne dair sır kapıları, bu destanda aralanmaktadır. Kurban geleneği, Mayalardan günümüze bir mirastır. Bu miras, tanrılarıyla olanilişkilerindeki acı bir yanlış anlama ve uygulamadan kaynaklanmaktadır. İnsan kurban etmeye kadar varan bu trajik öykünün detaylarını, destanın tamamını okurken görmek mümkün! Ayrıca destana göre; Mezoamerika’ya yerleşen Mayalar, buraya göç yoluyla gelmişlerdir. Mayaların göç ederek çıktığı bu yer, acaba bugün hâlâ merak edilen Batık Kıta Mu ülkesi olabilir mi?

Kazak Destanları 4 Bedava Pdf İndir
Destan / Aralık 8, 2017

Kazak Destanları 4Eser, “Kırımın Kırk Batırı” veya “Nogaylı Jırları” diye bilinen anlatmaların Türkiye Türkçesine aktarımıdır. Kitap, Alataylı Anşıbay Batır ve onun neslinden gelenlerle, Karadön Batır ve onun neslinden gelenlerin kahramanlık destanlarını anlatır.

Uygarlıklar Işığında Türk Destanları Bedava Pdf İndir
Destan / Aralık 8, 2017

Uygarlıklar Işığında Türk DestanlarıÜniversitelerin Turizm ve Turizm Rehberliği eğitimi veren bölümlerinde Uygarlık Tarihi, Anadolu Uygarlıkları, Anadolu Mitolojisi ve Türk-Anadolu Mitolojisi veya benzer isimler altında okutulan derslere ve profesyonel turist rehberliği kurslarına, profesyonel turist rehber adaylarına, mesleğe yeni başlayan rehberlere ve konuyla ilgili çalışmalar yapan araştırmacılara bir kaynak oluşturacağı kanaatindeyiz.