Divan Edebiyatı arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Nali Divanı Bedava Pdf İndir
Divan Edebiyatı / Ocak 10, 2018

Nali DivanıFaşl-ı bahar irdi yine arz eyledi ruhsar gül Gel baga sen de gül gibi ey serv-i hoş-reftar gül Arz it ruhun verd-i tere la lini göster sagaraMeclisde gelsün bir yere sa yünle saki çar gül Kadd-i hevası dil-berün bükdi belini ar arunYolda gözi nergislerün şeb-ta-seher bidar gül Fikr-i lebünle ey şanem gülşende gonce beste-demYad-ı ruhunla dem-be-dem şermende mül bimar gül Hatt-ı izar-ı dil-rüba virmez dil-i uşşaka daBağ-ı cihanda Naliya açılmadı bi-har gül

Şahane Gazeller 3 / Nabi, Nedim,Şeyh Galib Bedava Pdf İndir
Divan Edebiyatı / Ocak 5, 2018

Şahane Gazeller 3 / Nabi, Nedim,Şeyh GalibHayâl-i halka-i zülfünle ekşim düşse deryâya Zamân-ı haşre dek girdâb-ber-girdab olur peyda (Nabi) Hâl kâfir, zülf kâfir, çeşm kâfir el amân Ser-be-ser iklim-i hüsnün kâfiristân oldu hep 8nedim) Bağlanıp zülfünde bozdum ahdi de peymânı da Çeşmini gördüm unuttum derdi de dermânı da (Şeyh Galib)

Sıdki Paşa Divan ve Berf ü Bahar Bedava Pdf İndir
Divan Edebiyatı / Ocak 4, 2018

Sıdki Paşa Divan ve Berf ü BaharTezkirecilik, defter eminliği, reisülküttaplık, nişancılık ve valilik gibi üst düzey görevlerde ve yöneticiliklerde geçen bir hayat sebebiyle pek çok savaşa tanıklık etmiş olan bir şair, Türk edebiyatının zirvede olduğu ve çok sayıda şairin yetiştiği, türk edebiyatının en parlak ve verimli dönemi olarak görülen 17. yüzyılın gölgede kalmış bir ismi: Sıdki Mustafa Paşa. Ve ona ait üç eser: Revan Kalesi’nin fethini anlatan Gazavat-ı Sultan Murad-ı Rabi, Bahar ve Kış sultanlarının Haziz Kalesi’nin fethi için verdikleri mücadelenin anlatıldığı sembolik ve alegorik mensur bir eser olan Berf ü Bahar ile savaşın izlerini taşıyan bir divan.

Süleyman Paşa-Zade Sami Bey/Külliyat-ı Asar ve İhtisasat Bedava Pdf İndir
Divan Edebiyatı / Ocak 3, 2018

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Süleyman Paşa-Zade Sami Bey/Külliyat-ı Asar ve İhtisasat Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Süleyman Paşa-Zade Sami Bey/Külliyat-ı Asar ve İhtisasat Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Fuzuli’nin Şiiri Üzerine İncelemeler Bedava Pdf İndir
Divan Edebiyatı / Aralık 12, 2017

Fuzuli’nin Şiiri Üzerine İncelemelerTanzimat sonrasından günümüze ulaşan dönemde divan şiiri ve şairleri üzerine araştırmalar genellikle edebiyat tarihi, biyografi ve edebî eserlere yönelik çalışmalara dayanmaktadır… Ancak bu çalışmalar arasında divan şiirinin dönemler açısından taşıdığı stilistik özellikleri ve şairlerin bu koşullara bağlı olarak geliştirdikleri üslûpları üzerine doğrudan yapılmış yeterli nitelikte inceleme sayısı ne yazık ki çok azdır.Divan şiirinde söz ve anlam birbirine sıkı sıkıya bağlı ve birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki önemli öğedir. Sesin de, sözün anlamını vurgulayan bir öğe olarak şiirde önemli bir yeri vardır. Fuzulî divan şairleri arasında bu üç öğenin şiirin yaratılmasındaki sırrını en iyi kavramış, ses, söz ve anlam dengesini şiirlerinde büyük bir ustalıkla gerçekleştirmiş birkaç şairden biridir….

Ispartalı Mustafa Sabri Divanı Bedava Pdf İndir
Divan Edebiyatı / Kasım 22, 2017

Ispartalı Mustafa Sabri DivanıSabri(1784-1833) Ispartalı. Halveti yoluna mensup bir mutasavvıf şair. Onun hayatı tamanlamıyla “yol” üzeredir. Hep yollardadır. İstanbul, Bursa ve Kayseri’de bulunur. Hacca gider, Mekke’de kalır. Manevi yolculuğunda yaşadıklarını şiirlerinde anlatır. Sabri’nin tek nüshası bilinen Divanı gelenekte olduğu gibi ilahi aşkı, irfanı anlatan şiirlerden oluşur.