Eğitim Kurumları arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Talas’ta Zaman Bedava Pdf İndir
Eğitim Kurumları / Ocak 5, 2018

Talas’ta ZamanBirbirimize bir şey söylemeden giderdik oraya. On dakika önce ayrıldığımız bir sınıf arkadaşımızla on dakika sonra orada karşılaştığımızda ise, bu kez beyaz yalanlar söyleyerek, kocaman birer erkek olduğumuzu kanıtlamaya çabalardık birbirimize: “Kayseri’yi seyretmeye geldim.” derdik… “Yılanlıdağ’ı seyredeyim istedim.” derdik… “Güneşin batışını seyretmek istedim.” derdik… Gerçekte tümümüz bilirdik neden gittiğimizi o an, oraya ama… Serde erkeklik var ya, annemizin başımızı okşayan elinin sıcaklığını, babamızın yüzümüze batan sakalını duyumsamak ya da evdeki sesleri duymak için o an oraya geldiğimizi birbirimize söylemezdik de, söyleyemezdik de… Mete Akyol Elinizdeki kitap bir dönem Talas Amerikan Kolejinde öğrenim gören öznelerin kurum tarihi açısından Talas Amerikan Koleji’nin zihinlerinde yeniden inşasıdır. Özne olarak yaşadıklarını, duygularını, keyif ve kederlerini, mekanın ve kurumsal yapının neliğinin nasıl ortaya çıktığını kendi kalemlerinden okuma fırsatı bulacaksınız. Kitap büyük bir anlatı kurmuyor. Tersine bireyin/öznenin gözünden bir kurumun tarihini inşa ediyor.

Değişen Türkiye’de Eğitim ve Müfredat Bedava Pdf İndir
Eğitim Kurumları / Ocak 3, 2018

Değişen Türkiye’de Eğitim ve MüfredatTürkiye’nin tarihî bir dönüm noktasında olduğu bu yıllarda yapılması gereken en önemli ve hayati görevlerden biri de temel felsefesini, toplumun ruh köklerinden alan yeni bir müfredat oluşturmaktır. Yeni nesiller, yeni Türkiye, yeni bir dünya ancak bu şekilde imkân dâhiline girecektir. Bu farkındalıkla 10. Öğretmen Sempozyumu’nun gündem konusunu “Değişen Türkiye’de Eğitim ve Müfredat” olarak belirledik. Başlıktan da anlaşılabileceği gibi, eğitim ve müfredat konusu, Türkiye’nin yaşamakta olduğu değişim süreci dikkate alınarak değerlendirildi. Bunun anlamı; eğitim ve müfredat önerilerinin palyatif, kısmi, yamalı, geçici, taktiksel olmayıp stratejik boyutta, bütüncül, kalıcı, köklü ve kurucu niteliklere sahip olmasıdır. Çünkü gün, milletin kendi kaderine sahip çıkma günüdür, nesillerin ifsadına engel olma günüdür. Bu minvalde, açılış konuşmaları ertesinde üç oturumda “Değişen Türkiye’de Değiş(e)meyen Müfredat”, “Eğitimde Model Arayışı” ve “Eğitimin Çıktısı: İnsan” başlıkları ele alındı. Böylece kapsamlı, derinlikli ve uygulanabilir bir müfredatın yol haritası ortaya konulmuş oldu. Atölye çalışmalarında ise daha somut, ayrıntıya dokunan öneriler yer aldı. Yeni Türkiye’yi gerçekleştirecek yeni bir müfredatın ortaya çıkmasında 10. Öğretmen Sempozyumu, önemli bir katkı sunacaktır. Bu çalışma, aynı zamanda sivil toplumun kendi kaderine sahip çıkmasının da en somut örneğidir. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve bütün toplumumuza hayırlı olması dileğiyle bu çalışmayı eğitim camiasına sunuyoruz.

Yuva Bedava Pdf İndir
Eğitim Kurumları / Aralık 29, 2017

Yuvaİlkokulu Trabzon’un bir köyünde bitiren bir çocuk, Darüşşafaka’nın giriş sınavlarına katılır ve binlerce aday arasından ilk yüz on kişi içine girerek, 140 yıllık bir geçmişi olan bu eğitim kurumunda okumaya hak kazanır. İngilizce eğitimi verilen Darüşşafaka’da, ülkenin dört bir yanından gelen yoksul fakat zeki çocuklar okumaktadır. Bu çocukların, zekâları dışında bir başka özellikleri daha vardır: Fırlamalıkları! Yuva, zor koşullarda oluşan yıkılmaz bir arkadaşlık öyküsüdür…Yuva, Darüşşafaka’nın yaşam öyküsüdür… “Darüşşafaka’lıyız biz!Yurda nur saçar bilgimiz,İlmin yolunda rehber olacakBu yuva evladıyız. Var ol sen her an,Şefkat yuvamız.Bu yurt uğrunda çarpan yürekleHep sana bağlıyız biz.”(…)

Eğitim Sürecinde Aile Okul ve Toplum Bedava Pdf İndir
Eğitim Kurumları / Aralık 8, 2017

Eğitim Sürecinde Aile Okul ve ToplumÇağımız sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik değişmelerin hızlı bir şekilde cereyan ettiği ve toplumların bu değişmelerden aşırı derecede etkilendiği bir süreci yaşamaktadır. Ancak bu değişmelerin toplumları refaha götürecek, hayat standartlarını yükseltecek ilerlemeler olarak zuhur etmesi gerekmektedir. Toplumların sağlıklı olarak gelişmeleri her yönüyle nitelikli olarak yetiştirdikleri bireylere bağlıdır. Bu da günümüzde eğitimin önemini bir kat daha artırmıştır. Bugün hemen hemen bütün toplumların problemi, bu değişmelerin aracı olarak eğitimin nasıl organize edileceğidir. Bu hususta, özellikle istenen insan tipinin belirlenmesi ve bu doğrultuda planların, programların hazırlanması ve uygulamaya koyulması büyük önem arz etmektedir. Temel toplumsal kurumlar – aile, eğitim, din, ekonomi, siyaset – geçmişte vegünümüzde toplumsal hayatı sürdüren fertlerin ihtiyaçlarını gidermek için var olmuşlardır. Her toplumda temel evrensel sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan bu kurumların işleyiş biçimleri kültürden kültüre çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitlilik kültürün eğitimi, eğitimin de kültürü şekillendirmesinin tabii bir sonucudur. Bu nedenle toplumda meydana gelen her türlü değişme ve gelişmeler bütün sistemleri etkilediği gibi eğitim sistemlerini de etkilemektedir. Eğitimin sosyal temelleri alanına dayalı olarak hazırlanmaya özen gösterilen bu eser, akademik ve popüler sahada çalışmalar yapacak araştırmacılara katkı sağlayacak bir özelliğe sahiptir. Eserin elden geldiğince öğretici olmasına ve konuların anlaşılır bir dille ifade edilmesine çalışılmıştır. Yapılacak eleştiriler, kitabın geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Bursa Amerikan Kız Kolejinin Misyonerlik Davası Bedava Pdf İndir
Eğitim Kurumları / Aralık 5, 2017

Bursa Amerikan Kız Kolejinin Misyonerlik DavasıBu kitap; -Cumhuriyet’in, artık yaralarını kaybetmiş medrese ve mahalle mektebinden “milli eğitim”e geçişini ve yabancı okulların nasıl denetim altına alınmaya çalışıldığını, -Bu geçiş sırasında yaşanan Lozan Konferansı’nda milli eğitimin nasıl savunulduğunu ve emperyalistlerin engelleme çalışmalarına rağmen milli eğitimin ne şekilde uygulandığını, -Ve bu dönemde bir örnek olay olarak meydana gelen; Bursa Amerikan Kız Koleji’ndeki Hırıstiyanlaşma (tanassur) olayının ayrıntılarını anlatmaktadır. Kitapta Cumhuriyet’in eğitim anlayışı kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim hakkındaki düşünceleri özellikle kendi konuşmalarından alıntılanmış ve bu süreç içersinde çıkartılan kanun, genelge ve açıklamalar da birer belge olması bakımından metin olarak verilmeye çalışılmıştır.

Türkiye’de Köy Enstitüleri Bedava Pdf İndir
Eğitim Kurumları / Aralık 3, 2017

Türkiye’de Köy Enstitüleriİçindekiler: – Köy Enstitülerine Doğru Geliş– Türkiye’de Eğitim Sorununun Başlangıçları– Tanzimat– Meşrutiyet– Cumhuriyetin İlk On Yılı– Cumhuriyet’in Başlangıç Yıllarında Genel– Eğitim Durumu– Eğitim Bütçeleri ve Ekonomik Koşullar– Yönetim– Eğitim Bakanlığı– İlköğretim ve İlkokul Öğretmenlerinin Eğitimi– Orta ve Yükseköğretim Sorunları– Uzmanlar ve Önerilen– Cumhuriyet Eğitimini Kurma Çabaları– Hükümet ve Eğitim Politikası– Eğitim Bakanları– Talim ve Terbiye Kurulu– Gazi Eğitim Enstitüsü– İki Görüşün Belirişi– Toplumsal ve Eğitimsel Kalkınmanın Ekonomik Koşullan– Devrim ve Köy Sorunu– Ulusal Değerler Tartışması– Kemalizmin Devletçilik ve Ulusçuluk Anlayışı– Köy Enstitülerinin Temeli Olan Düşünceler ve Deneyler– Eğitmen Projesi ve Deneyler– Kızılçullu ve Çifteler Deneyleri– Kuruluş ve Hareket Olarak Enstitüler– Köy Enstitüleri’nin Yasal Temeli

Dünden Bugüne Eğitim Öğretim Öğretmen Bedava Pdf İndir
Eğitim Kurumları / Aralık 2, 2017

Dünden Bugüne Eğitim Öğretim ÖğretmenEğitim öğretim sistemimiz tam anlamıyla bir bunalım içindedir .son yıllarda okullar çoğalmıştır,öğretmen sayısı ve diplomalı insan sayısı artmıştır.ama beklenen verim alınamıyor.aksine eğitim ve öğretimin niteliği,kalitesi düşüyor;her gün daha da bozuluyor.oy avcılığı yapıp seçim kazanmak, uzun zaman iktidarda kalmak vb. ilkel amaçlarla başlayan yozlaşma, bugün cumhuriyet düzeninden uzaklaşmak,Osmanlılaşmak,dindar ve kindar bir nesil yetiştirmek gibi çok tehlikeli bir yere sürüklemiştir elinizdeki kitapta eğitim ve öğretimdeki birliğin nasıl bozulmaya başlandığını,ulusallıktan nasıl uzaklaşıldığını okuyacaksınız.

Eğitimin Dili Olsa Bedava Pdf İndir
Eğitim Kurumları / Aralık 1, 2017

Eğitimin Dili OlsaDevlet okullarında yıllarca öğretmen ve yönetici olarak çalışan eğitimcinin emekli olduktan sonra çalıştığı özel eğitim kurumlarındaki deneyim ve karşılaşmış olduğu sistem içinde yaşanan olaylara da değinerek özel sayılabilecek ve kimilerine kaynaklık yapacak bu kitabı hazırlamıştır.Bazı bölümlerinde ironik, komik ve düşündürücü olaylarla yaşanmış eğitim içi olayların anlatıları bulunmaktadır. Ayrıca yeni kurulan okul ve diğer eğitim kurumlarında gerekli olan ve alınması gereken bazı belge, defter ve dosyalar bu kitapta ayrıntıya girilmeden verilmiştir. Bazı yöneticilere rehberlik edecek niteliktedir. Öğretmenlere, öğrencilere ve velilere de öğüt ve hatırlatmalar açısından da faydalı bir kaynak olacağı düşüncesiyle yazılmıştır.

Mükemmellik Yolculuğunda Bir Eğitim Kurumu D.E.Ü.İMYO Bedava Pdf İndir
Eğitim Kurumları / Kasım 26, 2017

Mükemmellik Yolculuğunda Bir Eğitim Kurumu D.E.Ü.İMYOMükemmellik Yolculuğunda Bir Eğitim Kurumu D.E.Ü. İMYO” adlı bu kitap bir eğitim kurumunun mükemmellik yolundaki çalışmalarını konu almaktadır. Rekabetin yoğunlaştığı günümüz dünyasında artık özel sektör kadar kamu kurum ve kuruluşlarının da sorunu verimliliği ve etkinliği artırmak, müşteri memnuniyetini sağlamak ve bunu sürekli kılmaktır. Bu unsurları dünya çapında yakalayabilmek ise kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimsemek ve tüm çalışanların katılımını sağlamakla mümkündür. Hazırlanan bu kitap, ülkemizdeki mükemmellik yolculuğuna adım atan gerek kamu gerekse özel sektör kuruluşları için bir rehber olma niteliğindedir.

Son Devrin İslam Akademisi Bedava Pdf İndir
Eğitim Kurumları / Kasım 20, 2017

Son Devrin İslam AkademisiBu kitap, yakın tarihimizin karanlıklar içinde bırakılan bir cephesine, kıtalara hükmeden bir imparatorluğun, Devlet-i Aliye-i Osmâniye’nin kaderini elinde tutanların, yalnız kuvvete değil, aynı zamanda Hakka, Hakikata ve Hikmete dayanmanın gereğini hissederek kurdukları bir İslam Akademisi olan Dâru’l-Hikmeti’l-İslamiye’nin tarihçesine ışık tutmaktadır. Son Devrin İslam Akademisi’nde Dâru’l-Hikmeti’l-İslamiye’nin neden ve nasıl kurulduğunu, ne gibi faaliyetlerde bulunduğunu, Osmanlı İmparatorluğu çevresi içinde bu vazifeyi üstlenebilecek şahsiyetler arasından seçilen on müstesna âlimin kimler olduğunu ve daha sonra bu müessesede kimlerin vazife aldığını göreceksiniz.. Mehmed Akif, İzmirli İsmail Hakkı, Şeyhülislam Mustafa Sabri, Bediüzzaman Said Nursi ve yakın tarihimizin diğer önemli simalarının medreseyi ihya etme yolundaki olağanüstü çabalarının belgelere dayalı tarihi bu kitapla gün yüzüne çıkıyor…