Kuramsal Kitaplar arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Eğitimli Zihin Bedava Pdf İndir
Kuramsal Kitaplar / Ocak 3, 2018

Eğitimli ZihinHoward Gardnerin günümüzün en önemli, en orijinal ve etkili eğitim kuramcılarından biri olarak nitelendirdiği Kieran Egan, kültürel ve eğitimsel gelişimi açıklamakta aşina olduğumuz psikolojik ve epistemolojik kategorilerden farklı bir kategori üzerine inşa ettiği eğitim kuramını Eğitimli Zihinde okurlarıyla paylaşmıştır. Egan, eğitimde bize miras kalan üç temel görüşün –sosyalleşme, Platonun akademik programı ve Rousseaunun gelişimciliği– eğitimde bugün yaşanan sorunlara çözüm oluşturamadığını göstermiş, onların yerine, farklı türde anlamaları –Somatik, Mitik, Romantik, Felsefi ve İronik– destekleyecek zihinsel araçların gelişimine dayalı yeni bir evrimsel tekrar şeması önermiştir. Egan, her bir anlama türünün nasıl geliştirileceğini ve bu gelişimin günümüzde büyük ve fırtınalı tartışmalar ve çıkar çatışmalarının odağında bulunan okul, müfredat ve öğretimde nasıl gerçekleştirileceğini etkili ve basit bir dille örneklendirerek anlatmıştır. Bir eğitim kuramcısı olarak Egan, eğitimci, yönetici, öğretmen ve akademisyenlere, sadece soyut bir çerçeve sunmuyor; bu çerçevenin içini, somut ve capcanlı bir resimle doldurarak beğenimize sunuyor. Tüm dünyada ondan fazla dile çevrilen Eğitimli Zihin, eğitime bambaşka bir çerçeveden bakmak isteyen herkes için aydınlatıcı ve sorgulayıcı bir yolculuk olacak. Howard Gardner, Zihin Çerçeveleri, Çoklu Zekâ kitabının yazarı: “Kieran Egan, en orijinal, en etkili ve en önemli günümüz eğitimcilerinden biridir. Bu kitap Onun önemli araştırma ve çalışmalarına sağlam bir giriş kapısıdır” font y Driver, New…