Finans arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Eurobond Piyasaları ve Türkiye Bedava Pdf İndir
Finans / Kasım 30, 2017

Eurobond Piyasaları ve Türkiye2003-2008 döneminde dikkat çekici bir artış gösteren uluslararası sermaye yatırımları ve portföy hareketleri, genel olarak gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme performanslarına önemli katkılar sağlamıştır. Sermaye hareketleri yüksek derecede bir korelasyon ilişkisi çerçevesinde ülke finansal piyasalarını etkilerken, risk primlerinde oluşan farklılıklar zaman zaman ülkeler arasında yatırımcı algılamasında ayrışmalara neden olmaktadır. Türkiye, 2003-2008 döneminde sermaye hareketlerinden önemli pay alan gelişmekte olan ülkelerden biridir. Bu Çalışma ile 2003-2008 döneminde, Türkiye’nin ülke risk priminin önemli bir göstergesi olan Eurobond getiri marjlarını temsil eden JP Morgan EMBI Endeksi’ni etkileyen iç ve dış faktörler ile etki derecelerinin saptanması ve Türkiye’nin Eurobond piyasalarından yararlanma olanaklarının tartışılması amaçlanmıştır.

Belediyelerde Borçlanma ve İktisadi Girişimler Bedava Pdf İndir
Finans / Kasım 30, 2017

Belediyelerde Borçlanma ve İktisadi GirişimlerBorçlanma bir gelir elde etme yöntemi değil, finansman ve kaynak temin etme yöntemidir. Borçlan­ma, ileride yapılacak olan bir hizmetin daha önceye alınmasında fayda ve maliyet analizi yapılarak kamu yararı görülmesi halinde finansman temini amacıyla başvurulan bir yöntemdir.Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları yasa ile düzenlenmiştir. İdari ve mali özerkliği olan bele­diyelerin müstakil bütçeleri vardır. Belediyeler görev ve hizmetleri yerine getirirken gerek duymaları halinde borçlanma yoluna gidebilecekleri gibi, bazı iktisadi faaliyetlerde de bulunabilir veya ortaklık ve üyelik kurabilirler. Bu kitapta belediyelerin borçlanması, arsa ve konut üretimi ile şirket, işletme, kooperatif, dernek ve vakıf, sendika kurması, ortaklığı ve üyeliği konuları uygulayıcılara yönelik olarak sade bir dille ve mümkün olduğunca örnekli anlatılmaya çalışılmıştır. Açıklamalar ve yorumlar varsa yargı kararlarıyla desteklenmiştir. Bu yönüyle “Belediyelerde Borçlanma ve İktisadi Girişimler” isimli eser şimdiye kadar alanında yazılmış en kapsamlı çalışma olma özelliğini de taşımaktadır.

Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Finansal Tablolar Analizi Bedava Pdf İndir
Finans / Kasım 21, 2017

Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Finansal Tablolar Analizi• Tekdüzen Hesap Planı Ve Finansal Raporlama Standartlarına Genel Bakış• Finansal Tablolara Genel Bakış Ve Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Esaslar• Finansal Raporlama Açısından Finansal Tablolar• Finansal Tabloların Analizinde Kullanılan Teknikler• Entelektüel Sermayenin Finansal Tablolarda Sunulması