Küreselleşme arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Küreselleşen Dünyada Değişimin Farklı Yüzleri & Disiplinler Arası Bir Yaklaşım Bedava Pdf İndir
Küreselleşme / Ocak 17, 2018

Küreselleşen Dünyada Değişimin Farklı Yüzleri & Disiplinler Arası Bir YaklaşımKüreselleşen dünyanın farklı yüzleri ile karşılaşma bazıları için etken bazıları için de edilgen bir süreçtir. Çünkü bu süreç, gücü elinde bulunduranlara sayısız fırsatlar sunmakta, buna karşılık güçten yoksun olanları dışlamakta ve güce ortak etmemektedir. Örneğin bugün, mukayeseli üstünlüğe sahip olanlar, pastayı büyütmek yerine küçülterek bölüştürmekte, çalışma yaşamında enformasyonel emeğe önem vererek yeni bir tür tekel kurmakta, sermaye hareketlerini, çokuluslu şirketler üzerinden dünyaya yaymaktadır. Dolayısıyla da karteller ve tröstlerin her biri devlet içinde devlet olmaktadır. Bu bakımdan içinde yaşanılan yüzyılda ortaya çıkan veya çıkarılan krizlerin her biri yeni bir uluslararası düzene veya dengeye hazırlanma an’ıdır, denilebilir. Kuşkusuz, bu düzenin veya dengenin kurulmasına kapitalizmin aracı kurumları öncülük etmektedir. Bu anlamda Kit’lerin özelleştirilmeleri veya içlerinin boşaltılması sürecine, bu öncülüğün dışa vurulma biçimleri olarak bakılabilir. Kısaca, günümüzde yaşanan hızlı değişimlerde sürat, çok önemli bir faktördür ve her türlü savaşın veya mücadelenin esası kabul edilmektedir. Nitekim bugün diplomasinin paradigması dahi değişmek zorunda kalmıştır. Çünkü ülkelerin ulusal ve uluslararası politikası değişmiştir. Özetle, yenidünya düzeninde küreselleşen dünyada yeni yoksulluklar, eşitsizlikler, sınıfsal mücadeleler, ekolojik dengesizlikler ve bunlara dayalı olarak sağlığın gaspı veya ipotek altına alınması kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu bağlamda hazırlanan bu seçkide okuyucunun küreselleşme sürecine farklı açılardan ve…

Küreselleşen Dünyada Değişimin Farklı Yüzleri & Disiplinler Arası Bir Yaklaşım Bedava Pdf İndir
Küreselleşme / Ocak 10, 2018

Küreselleşen Dünyada Değişimin Farklı Yüzleri & Disiplinler Arası Bir YaklaşımKüreselleşen dünyanın farklı yüzleri ile karşılaşma bazıları için etken bazıları için de edilgen bir süreçtir. Çünkü bu süreç, gücü elinde bulunduranlara sayısız fırsatlar sunmakta, buna karşılık güçten yoksun olanları dışlamakta ve güce ortak etmemektedir. Örneğin bugün, mukayeseli üstünlüğe sahip olanlar, pastayı büyütmek yerine küçülterek bölüştürmekte, çalışma yaşamında enformasyonel emeğe önem vererek yeni bir tür tekel kurmakta, sermaye hareketlerini, çokuluslu şirketler üzerinden dünyaya yaymaktadır. Dolayısıyla da karteller ve tröstlerin her biri devlet içinde devlet olmaktadır. Bu bakımdan içinde yaşanılan yüzyılda ortaya çıkan veya çıkarılan krizlerin her biri yeni bir uluslararası düzene veya dengeye hazırlanma an’ıdır, denilebilir. Kuşkusuz, bu düzenin veya dengenin kurulmasına kapitalizmin aracı kurumları öncülük etmektedir. Bu anlamda Kit’lerin özelleştirilmeleri veya içlerinin boşaltılması sürecine, bu öncülüğün dışa vurulma biçimleri olarak bakılabilir. Kısaca, günümüzde yaşanan hızlı değişimlerde sürat, çok önemli bir faktördür ve her türlü savaşın veya mücadelenin esası kabul edilmektedir. Nitekim bugün diplomasinin paradigması dahi değişmek zorunda kalmıştır. Çünkü ülkelerin ulusal ve uluslararası politikası değişmiştir. Özetle, yenidünya düzeninde küreselleşen dünyada yeni yoksulluklar, eşitsizlikler, sınıfsal mücadeleler, ekolojik dengesizlikler ve bunlara dayalı olarak sağlığın gaspı veya ipotek altına alınması kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu bağlamda hazırlanan bu seçkide okuyucunun küreselleşme sürecine farklı açılardan ve…

Hangi Küreselleşme Bedava Pdf İndir
Küreselleşme / Aralık 31, 2017

Hangi Küreselleşme“Türkiye, 30’lu yıllardan itibaren ‘totaliterlik’ rüzgarına direnememiş, inkılapçı cumhuriyetin otoriterliğinden, bir ‘tek parti’ totaliterliğine sürüklenmişti; 1950’li yıllardan bugüne kendimizi demokrasiye geçmiş olmakla avutuyoruz; oysa ‘gidişat’ hiç de öyle görünmüyor. Türkiye, bu defa ‘küreselleşme’ ve ‘özelleştirme’ masalına inanmış, paldır kültür ‘globaliterliğe’ doğru sürüklenmektedir; üstelik daha ‘sivil,’ daha ‘demokrat,’ daha ‘insan haklarına dayalı’ bir düzene ‘dönüştüğünü’ zannederek!.. ’40 karanlığı’nda şair ne demişti, hadi gel de şimdi hatırlama: “… gün gibi ayan oldu içime, encamı fenadır bu gidişatın!..” – Attila İlhan- Attila İlhan

Küreselleşme Kapitalizm ve Toplumsal Dönüşümler Bedava Pdf İndir
Küreselleşme / Aralık 17, 2017

Doç.Dr. Hayriye Erbaş \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Küreselleşme Kapitalizm ve Toplumsal Dönüşümler Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Küreselleşme Kapitalizm ve Toplumsal Dönüşümler Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Küreselleşme-Yerelleşme Dikotomisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınma & Kamu Yönetimi Perspektifi Bedava Pdf İndir
Küreselleşme / Kasım 29, 2017

Küreselleşme-Yerelleşme Dikotomisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınma & Kamu Yönetimi PerspektifiKüreselleşme, bölgeselleşme ve yerelleşme dinamiklerinin ve bu bağlamda ortaya çıkan fırsatlar ve tehditlerin çevrelediği bir dünyada yaşıyoruz. Geleneksel yönetim anlayışından daha katılımcı bir yönetime doğru evrilen kamu yönetimi ile işletme yönetimlerinin giderek birbirine yakınlaştığı bu süreçte, küresel olanın karşısında yerel değerlerin, çabaların önem kazandığı ve öne çıktığı görülüyor. Dünyadaki bu hızlı değgişme ve gelişme, yaşanan hızlı kentleşme, toplumlardaki mevcut bütün anlayışları, kurumsal yapıları ile ilişkileri derinden etkilemektedir. Ekonomik, sosyal, kültürel ve idari olmak üzere birçok alanda görülen bu yeni anlayış ve yapılanmalar, daha önce var olan tarım ve sanayi toplumlarından çok farklı anlayış ve değerleri ön plana çıkarmaktadır. Bir yandan transnasyonel nitelikte yapılanmalar sürerken diğer yandan küreselleşen bir dünyada yerelliğin hiçbir zaman önemini yitirmediği, tam tersine ağırlığını artırdığı ve bu iki gelişme eğiliminin birbirlerini tamamladığı yönündeki düşünceler yaygınlaşmaktadır.