Muhasebe-Maliye arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Finansal Muhasebe (S. Burak Arzova) (1. Cilt) Bedava Pdf İndir
Muhasebe-Maliye / Ocak 3, 2018

Finansal Muhasebe (S. Burak Arzova) (1. Cilt)Muhasebe hesaplaşma bilimidir. Hesaplaşma ise insanlığın ilk çağlarından bu yana adaletin temeli olmuştur. Hesaplaşmaya vakıf toplumlar adaleti de gözetir. Bu nedenle adalet ve hesaplaşma diğer bir deyişle hukuk ve muhasebe birbiriyle sürekli bir etkileşim içindedir. Muhasebenin bir diğer önemli özelliği ise dengedir. Başlangıçta varlık=sermaye dengesinden hareket ederek işletmenin tüm hayatı boyunca dengenin bozulmasına imkan tanımaz.Hesaplaşmayı ve sürekli dengede durmayı becerebilen toplumlar ise ilerlemeyi başarmışlardır. Günümüzdeki kullanımıyla muhasebenin temel işlemi parayla ifade edilen tüm değer hareketlerinin sistem yaklaşımı çerçevesinde belirlenmesi ölçülmesi, uygun hesaplara gerçekleşme anında kaydedilmesi, bu bilgilerin ilgili taraflarca anlaşılır şekilde mali tablolar üzerinden raporlanması, yönetici, karar verici ve işletmeyle ilgilenenlere sunulması ve nihayetinde yorumlanmasıdır.

Kurumsal Beyannameler Bedava Pdf İndir
Muhasebe-Maliye / Aralık 3, 2017

Kurumsal BeyannamelerBilindiği gibi bir işletmenin en önemli sermayesi, çalışanlarının sahip olduğu bilgi ve beceri-lerdir. Gençlerimizin de iş hayatına başlarken en önemli sermayeleri hiç şüphesiz bilgidir. Beceri ise onların genlerinde doğuştan var olan ve daha sonra geliştirebildikleri yeteneklerdir. Çalışma yürürlükte olan tüm beyannameleri içermemektedir. Buradaki amacımız temel vergi kanunlarının ve bunlarla ilişkili beyannemelerin öğrenilmesine yardımcı olmaktır. Kanunların özünün öğrenilmesi, geriye kalan eksikliklerin tamamlanmasındaki kolaylığın en önemli güvence-sini oluşturacaktır.