Ticaret arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Türkiye’nin Dış Ticaretinde Yapısal Dönüşüm Bedava Pdf İndir
Ticaret / Ocak 22, 2018

Türkiye’nin Dış Ticaretinde Yapısal DönüşümTürkiye’nin 1980 sonrası uyguladığı makro iktisat politikası değişikliği, birçok alanda olduğu gibi dış ticaret alanında da önemli yapısal değişikliklere neden olmuştur. 1980 öncesinden farklı olarak dış ticaret politikasında da köklü bir değişiklik gündeme gelmiş ve “İhracata Yönelik Sanayileşme Stratejisi” adı verilen yeni bir paradigmaya geçilmiştir. 1980 yılından 1990’a kadar geçen süre yapısal değişikliklerin hazmedilmeye çalışıldığı bir dönem olmuştur. Bu on yıllık sürede makro iktisat politikalarının bilhassa küresel iktisat politikalarıyla uyumlu hale getirilmesi çalışmalarına da şahit olunmuştur. 1990 sonrası Türkiye’nin dış ticaretinde yapısal bir dönüşümün gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılması çalışmamızın amacını oluşturmaktadır. Çalışmamızda, “Sabit Pazar Payı-(Constant Market Share CMS)” analiz yöntemine ilişkin yeni formül kullanılarak, Türkiye’nin 1990 sonrası dış ticaretinin yapısal dönüşüme uğrayıp uğramadığı ilk kez değerlendirilmiştir. Bu analiz yöntemi uygulanırken 1990-2011 arası dönemdeki veriler Birleşmiş Milletler (BM) Geniş Ekonomik Grupların Sınıflandırması’na göre derlenmiş ve standart sağlanması açısından “Bütünleştirilmiş Dünya Ticaret Çözümü (The World Integrated Trade Solution-WITS)” verileri kullanılmıştır.

111 Soruda İncoterms Bedava Pdf İndir
Ticaret / Ocak 10, 2018

111 Soruda İncotermsDış ticaret sürecinin en önemli aşamalarından biri, ihracatçının malını ithalatçıya gönderme aşamasıdır. Bu aşamada cevap aradığımız sorulardan bazılarının ana başlıkları, malın taşıma ücretlerinin ödenmesinden sigorta işlemlerine, gümrükleme işlemlerinin yapılmasından gümrük vergilerinin ödenmesine, ilgili belgelerin hazırlanmasından malların gönderilme aşamasındaki olası risklerin kime ait olacağına kadar sıralanmaktadır. İşte tüm bu süreçleri düzenleyen, Uluslararası Teslim Şekillerini yani Incoterms’i doğru bilmek dış ticaretçi için en can alıcı hususlardan biridir. Incoterms ne demektir?• FOB demek Çin, Almanya ya da ABD’de aynı anlama mı gelir?• Taşıma esnasında oluşabilecek hasar ve riskler hangi tarafın sorumluluğundadır?• Alıcı ile masaya oturdum, sigorta yapma yükümlülüğünü ona nasıl aktarabilirim?• Çin’deki satıcıya navlun bedelini ödettirebilir miyim?• Günümüzde hangi Incoterms versiyonu geçerlidir?• Ürün yurtdışına birden fazla taşıma moduyla gönderilirse ne olur?• EXW teslim şeklinde ihracatçının yükümlülüğü nerede başlar?• Incoterms dış ticarette yapılan sözleşmelerin hangisini kapsamı içine alır?• Incoterms 2010 iç ticarette kullanılabilir mi?• Uyuşmazlıkların çözümü ve uluslararası tahkim noktasında Incoterms’in bakış açısı nasıldır?

E-Ticaret & Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu & Bedava Pdf İndir
Ticaret / Ocak 6, 2018

E-Ticaret & Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu &Prof. Dr. Şule Özmen bu eserinde, internetin yarattığı değişimin ekonomik hayata yansıyan sonuçlarını ve yeni ticaret yollarını ele alıyor. E-ticaret, geleneksel iş modellerinden farklı bir gelişim gösteriyor. Sanal mağazalar, müzayede siteleri, elektronik pazaryerleri, ve portal modellerine her geçen gün yeni bir e-iş modeli ekleniyor. Bloglar, sosyal ağlar, paylaşım siteleri kuruluyor. Markaları yönetme gücünü sahip olmaya aday, sosyal bir mecra oluşuyor. Web 2.0 ve üstü sürümlerle etkileşimli, kullanıcı dostu uygulamalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Mikro siteler kurularak geliştirilen kampanyaların, e-posta ve mobil pazarlamanın, arama motoru pazarlamasının artık çok daha etkin ve verimli yönetilmesi gerekiyor.Dördüncü baskı ise, geçtiğimiz birkaç yıl içinde meydana gelen birçok gelişmenin yanı sıra , tamamen ayrı bir bölüm olarak olmasa da, e-devlet uygulamalarına yer verildi. 18 Aralık 2008’de, e-devlet portalı e-turkiye.gov.tr “Türkiye’nin kısa yolu” sloganıyla, hizmetleri konusunda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış kullanıcı dostu yardım videolarıyla yayına başlamıştı. Birinci bölümün sonuna E-Devlet Portalı ve E-Devlet Projeleri başlığıyla bir bölüm eklendi. Kitabın son iki baskısında bir başka önemli değişiklik de ilgili kaynaklara, özellikle web sitelerine ve güncel bilgilerin paylaşıldığı bloglara daha fazla atıfta bulunulmuş olmasıdır. Okuyucuların kendi bilgi birikimlerini artırmaları ve değişimleri izlemeleri konusunda en azından kitabın bir sonraki baskısını beklemelerine…

Hayali İhracat & Dış Ticarette Usulsüz İşlemler Bedava Pdf İndir
Ticaret / Ocak 5, 2018

Hayali İhracat & Dış Ticarette Usulsüz İşlemlerDış Ticaret işlemlerinin tamamının mevzuatta belirtildiği gibi uygulanması Türkiye şartlarında elbette ki mümkün değildir. 1980 sonrası ihracatın önem kazanması ile beraber yoğunlukla duyulan hayali ihracat kavramı, 1990 yıllarda kaynakların azalması ile önemini kaybetmiş gibi gözükse de yöntem değişliğine uğrayarak yapılmaya devam edilmiştir. Dış piyasalarda Türk mallarına, firmalarına ve özellikle Türk insanına bakış açısı böyle bir konunun verdiği tahribatın sadece uygulandığı yer ile sınırlı kalmadığını göstermekte ve Türk ihracatçıları mal satışlarında güven, imaj ve kredibilite sorunu ile sık sık karşılanmaktadırlar.

Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Bedava Pdf İndir
Ticaret / Aralık 31, 2017

Dış Ticaret İşlemleri ve MuhasebesiDış Ticaret Ve Temel Kavramlar Dış Ticarette Kullanılan Belgeler Dış Ticarette Ödeme Şekilleri Dış Ticarette Teslim Şekilleri Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi İle İlgili Çalışma Soruları

Dış Ticarette Akreditif Riskler ve UCP Bedava Pdf İndir
Ticaret / Aralık 25, 2017

Dış Ticarette Akreditif Riskler ve UCPAkreditif dış ticarette kullanılan çok önemli ve güvenli bir ödeme yöntemidir. Akreditifin avantajından yararlanabilmek için akreditifi kullanmak kadar akreditifin tekniğini, risklerini ve tabi olduğu kuralları bilmek son derece önemlidir. Akreditifi bilinçli kullanmak ne kadar güvenli ise akreditifin tabi olduğu kuralları bilmeden ve risklerin farkında olmadan kullanmakta o ölçüde tehlikelidir. Bu kitabın amacı akreditifin doğru ve güvenli biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Bu amaçla akreditif konusunda yazılan binlerce makale, ICC görüşü ve uygulamada karşılaşılan sorunlar incelenerek tespit edilen konular soru cevap haline getirilerek akreditif ve UCP ilgili konuların kolay ve doğru anlaşılmasına çalışılmıştır. Kitapta 1500 adet soru ve cevap bulunmaktadır. Bu soru ve cevaplar şu konulları kapsamaktadır; Ø UCP 600 kurallarının ICC görüşleri ışığında yorumlanmasıØ Eğitim ve konferanslarda akreditif ve uygulama ile ilgili sorulansorular ve verilen cevaplarØ Uluslararası Ödeme Şekilleri hakkında bilgilerØ Önemli bazı ICC görüşleri ve bilirkişi kararlarıØ Akreditife ilişkin kavramlar, tanımlar ve deyimlerØ Akreditif’in tarafları ve ilişkileriØ Akreditif türleri;Revolving, Transferable, Red Clause vs.Ø Ticari ve Teminat Akreditifleri (Standby L/Cs)Ø Uluslararası kuralların akreditif ve birbirleriyle ilişkileriØ Akreditifin açılış, ibraz ve inceleme süreciØ Akreditifin hukuki süreçte uygulamasıØ Belgeler; Finansal, Ticari, Taşıma, Sigorta ve diğer belgelerØ Rezerv konuları, ret bildirisiØ Akreditife ilişkin riskler, öneriler ve korunma yöntemleriØ Bankalararası rambursmanlarØ…

E-Ticaret & Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu & Bedava Pdf İndir
Ticaret / Aralık 22, 2017

E-Ticaret & Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu &Prof. Dr. Şule Özmen bu eserinde, internetin yarattığı değişimin ekonomik hayata yansıyan sonuçlarını ve yeni ticaret yollarını ele alıyor. E-ticaret, geleneksel iş modellerinden farklı bir gelişim gösteriyor. Sanal mağazalar, müzayede siteleri, elektronik pazaryerleri, ve portal modellerine her geçen gün yeni bir e-iş modeli ekleniyor. Bloglar, sosyal ağlar, paylaşım siteleri kuruluyor. Markaları yönetme gücünü sahip olmaya aday, sosyal bir mecra oluşuyor. Web 2.0 ve üstü sürümlerle etkileşimli, kullanıcı dostu uygulamalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Mikro siteler kurularak geliştirilen kampanyaların, e-posta ve mobil pazarlamanın, arama motoru pazarlamasının artık çok daha etkin ve verimli yönetilmesi gerekiyor.Dördüncü baskı ise, geçtiğimiz birkaç yıl içinde meydana gelen birçok gelişmenin yanı sıra , tamamen ayrı bir bölüm olarak olmasa da, e-devlet uygulamalarına yer verildi. 18 Aralık 2008’de, e-devlet portalı e-turkiye.gov.tr “Türkiye’nin kısa yolu” sloganıyla, hizmetleri konusunda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış kullanıcı dostu yardım videolarıyla yayına başlamıştı. Birinci bölümün sonuna E-Devlet Portalı ve E-Devlet Projeleri başlığıyla bir bölüm eklendi. Kitabın son iki baskısında bir başka önemli değişiklik de ilgili kaynaklara, özellikle web sitelerine ve güncel bilgilerin paylaşıldığı bloglara daha fazla atıfta bulunulmuş olmasıdır. Okuyucuların kendi bilgi birikimlerini artırmaları ve değişimleri izlemeleri konusunda en azından kitabın bir sonraki baskısını beklemelerine…

E-Ticaret & Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu & Bedava Pdf İndir
Ticaret / Aralık 22, 2017

E-Ticaret & Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu &Prof. Dr. Şule Özmen bu eserinde, internetin yarattığı değişimin ekonomik hayata yansıyan sonuçlarını ve yeni ticaret yollarını ele alıyor. E-ticaret, geleneksel iş modellerinden farklı bir gelişim gösteriyor. Sanal mağazalar, müzayede siteleri, elektronik pazaryerleri, ve portal modellerine her geçen gün yeni bir e-iş modeli ekleniyor. Bloglar, sosyal ağlar, paylaşım siteleri kuruluyor. Markaları yönetme gücünü sahip olmaya aday, sosyal bir mecra oluşuyor. Web 2.0 ve üstü sürümlerle etkileşimli, kullanıcı dostu uygulamalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Mikro siteler kurularak geliştirilen kampanyaların, e-posta ve mobil pazarlamanın, arama motoru pazarlamasının artık çok daha etkin ve verimli yönetilmesi gerekiyor.Dördüncü baskı ise, geçtiğimiz birkaç yıl içinde meydana gelen birçok gelişmenin yanı sıra , tamamen ayrı bir bölüm olarak olmasa da, e-devlet uygulamalarına yer verildi. 18 Aralık 2008’de, e-devlet portalı e-turkiye.gov.tr “Türkiye’nin kısa yolu” sloganıyla, hizmetleri konusunda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış kullanıcı dostu yardım videolarıyla yayına başlamıştı. Birinci bölümün sonuna E-Devlet Portalı ve E-Devlet Projeleri başlığıyla bir bölüm eklendi. Kitabın son iki baskısında bir başka önemli değişiklik de ilgili kaynaklara, özellikle web sitelerine ve güncel bilgilerin paylaşıldığı bloglara daha fazla atıfta bulunulmuş olmasıdır. Okuyucuların kendi bilgi birikimlerini artırmaları ve değişimleri izlemeleri konusunda en azından kitabın bir sonraki baskısını beklemelerine…

Küresel Kamusal Mallar ve Finansmanı Bedava Pdf İndir
Ticaret / Aralık 20, 2017

Küresel Kamusal Mallar ve Finansmanı• Kamusal Mal Kavramı Hakkında Teorik Açıklamalar• Kamusal Malların Temel Özellikleri ve Tarihsel Analizi• Kamusal Malların Sınıflandırılması• Üretim Zincirindeki Yerine Göre Küresel Kamusal Mallar• Temel ve Tamamlayıcı Küresel Kamusal Mallar• Sektörlere Göre Küresel Kamusal Mallar• Kamusal Mal Sunumu ve Karşılaşılan Sorunlar• Küreselleşme ve Küresel Kamusal Mallar • Küresel Kamusal Mallara Yönelik Sunum Teknikleri: Toplama Tekniği, En İyi Vuruş Tekniği, En Zayıf Halka Tekniği, Ağırlıklı Toplam Tekniği• Küresel Kamusal Malların Finansman Yöntemleri• Kamusallık Türüne ve Toplama Teknolojilerine Göre Küresel Kamusal malların Finansmanı• Küresel Kamusal Malların Sunumu ve Finansmanına Yönelik Çözüm Önerileri

Dış Ticaret Finansmanı Bedava Pdf İndir
Ticaret / Aralık 19, 2017

Dış Ticaret FinansmanıDış Ticaretin Finansmanı konulu kitabın ilk baskısı 2009 yılında yapıldı. Kitabın ilk baskısının kısa sürede tükenmesi ikincibaskı konusunda cesaret verdi. Kitap onbir bölümden oluşmaktadır. Giriş niteliğindeki ilk bölümde ağırlıklı olarak dış ticaret finansmanının özellikleri, taşıdığı riskler ve iç ticaretten ayrıldığı noktalar üzerinde durulmuştur. II’nci bölümü “Dış Ticarette Belgeler”e ayrılmıştır. Uluslararası Ticaret Odası’nın “Ticari Terimlerin Açıklanmasına İlişkin Resmi Kurallar” düzenlemesi (Incoterms – 2010) III’ncü bölümün içeriğini oluşturmuştur. Dış Ticarette Ödeme Şekilleri’nin yer aldığı IV’ncü bölüm, kitabın en geniş bölümüdür. V’nci bölümde ülkemizde ihracat finansmanında ihtisas bankası kimliğinde olan Türk Eximbank’ın (Türkiye ihracat Kredi Bankası) uyguladığı finansman programlarına geniş yer verilmiştir. VI’ncı bölümün içeriğini; bankalar ithalatıdaha çok gayrinakdi kredilerle finanse ettiklerinden, bölümün ana konusunu bankaların bu bağlamdaki gayrinakdi kredileri oluşturmuştur. Alternatif finansman teknikleri olarak da nitelendirilen faktöring, forfaiting ve finansal kiralama (leasing) ve bu tekniklerin dış ticaret finansmanında uygulanmaları, VII’nci bölümün ana konusudur. Dünya ticaretinde ağırlığı ve payı tartışmalı olan “Bağlı – Karşılıklı – Ticaret”, tarihsel uygulama şekilleriyle birlikte kitabın VIII’nci bölümünde açıklanmıştır. “Sendikasyon Kredileri”ne kitabı IX’ncu bölümünde yer verilmiştir Dış ticarette özellikle kur ve ticari riskleri azaltmaya yönelik yöntem ve korunganlık (hedge) teknikleri X’ncu bölümde açıklanmıştır. Kitap, üniversitelerde finans alanında lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim gören öğrencilere, dış…