Vergi arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Bir İtirazınız Yoksa Vergiyi Tabana Refahı Tavana & Hayat ve İktisat Üzerine Yazılar Bedava Pdf İndir
Vergi / Ocak 9, 2018

Bir İtirazınız Yoksa Vergiyi Tabana Refahı Tavana & Hayat ve İktisat Üzerine YazılarMaliye Bakanlığı Hesap Uzmanı olarak uzun yıllardır verginin ekonomi ile ilişkisini irdeleyen Bülent Soylan, “Vergiyi Tabana Refahı Tavana” isimli yeni kitabında hayatın içinde karşımıza çıkan taban-tavan ilişkileri ve çelişkilerine değiniyor. ‘Vergiyi Anlamak’, ‘Kayıtdışı’, ‘Bir Vergi Kaçakçısının Günlüğü’ gibi kitaplarıyla okuyuculara genellikle anlaması ya da okuması sıkıcı gelen vergi konusunu ve yasalarını akıcı bir dille tartışmaya açan Soylan, bu kez vergiyi tabana yayma söylemini inceliyor. ‘Hayat ve iktisat üzerine makalaler’ altbaşlığını taşıyan kitap, farklı başlıklarda 30 makaleden oluşuyor.

Vergi İhtilafları ve Vergi Yargısı İlke ve Esasları Bedava Pdf İndir
Vergi / Ocak 6, 2018

Vergi İhtilafları ve Vergi Yargısı İlke ve EsaslarıAnayasamıza göre; “Devletin temel amaç ve görevleri; kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya çalışmaktır.” Anayasayı uygulamak aynı zamanda hukuka saygılı olmak demektir. Ama anayasayı tersine çevirmek, artık devletin bir “Hukuk Devleti” olmasından çok, ?Kanun Devleti? olduğuna delalet eder.Yıllardır aynı davalarla maddi ve manevi kayba uğrayan idare yol ayrımındadır. Mükellefle daha az sorun oluşturacak tabana yayılmış bir vergi sisteminin tesisi ve sonuna kadar yargı sürecinin takipçisi bir idari yapının oluşturulması amacında olmalıdır. Bu amaçla da Vergi Denetim Kurulu kurulmuşturReel ekonomik sistemle bağlantılı olarak doğruların masaya açıkça yatırılması ve verginin idari süreçleri ve yargısal süreçlere kadar uzanan bu serüveni daha gerçekçi bir zeminde tartışılması gerekmektedir.Bu süreçler ilk başından itibaren sonu belli olan, vatandaşın ifadesi ile ? Salma? yöntemi olarak adlandırılmaktadır. Bu süreçte ihtilaf konusu olan ve dava konusu edilen dosya Toplam incelemeler içindeki oranı % 20 civarında bulunsa da dava açılanların idare açısından kaybetme oranı çok yüksektir.Çalışmamız idarenin ve mükelleflerin savunmaları üzerine yapılan tespitler üzerine kuruludur. İdare ve Mükelleflerin Savunması usul ve esaslar şeklinde ikili bir ayırıma tutarak tespitler yapılmıştır.Esasında bir sektör olmuş bu yapının karşısında zayıf kalmış savunma (İdare) yapısının…

Üreten Türkiye’ye Uygun Vergi Yapısı Bedava Pdf İndir
Vergi / Ocak 4, 2018

Üreten Türkiye’ye Uygun Vergi YapısıPiyasa ekonomisinde önemli olan üretimin artmasıdır. Üretim arttıkça ekonomi büyüyecek, ekonomide büyüme oldukça da, yeni iş olanakları –yatırımlar çoğalacaktır. Bu şekilde de ekonomide, tam istihdama (işsizliğin çözülmesine) doğru bir yöneliş olacak; toplum genelinde kişi başına düşen milli gelir refah düzeyi gün geçtikçe artan bir seyir izleyecek, insanlarımız zaman içinde geleceklerine daha umutla bakar hale geleceklerdir.

Kayıtdışı Ekonomi Bakımından Türk Vergi Sisteminin Analizi Bedava Pdf İndir
Vergi / Kasım 27, 2017

Mehmet Yücel \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Kayıtdışı Ekonomi Bakımından Türk Vergi Sisteminin Analizi Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Kayıtdışı Ekonomi Bakımından Türk Vergi Sisteminin Analizi Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.