Anayasalar arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Elveda Anayasa & 16 Nisan 2017’de Oylayacağımız Anayasa Değişikliği Hakkında Eleştiriler Bedava Pdf İndir
Anayasalar / Ocak 8, 2018

Elveda Anayasa & 16 Nisan 2017’de Oylayacağımız Anayasa Değişikliği Hakkında EleştirilerHükûmet sistemimizi baştan sona değiştiren bir Anayasa değişikliği halkoylamasına sunuldu. 16 Nisan’da oylayacağız. Bu Anayasa değişikliğini hazırlayanların Türkiye’ye “başkanlık sistemi” getirmek iddiasıyla yola çıktıkları herkesin malûmu. Ne var ki halkoylamasına sunulan sistemin başkanlık sistemiyle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Çünkü başkanlık sistemi bir kuvvetler ayrılığı sistemidir. Başkanlık sisteminde yasama ve yürütme organları birbirinden bağımsız olarak seçilir ve birbirinden bağımsız olarak görevlerini sürdürürler. Biri diğerinin görevine son veremez. Oysa önerilen sistemde Cumhurbaşkanı da, TBMM de, kendi seçimlerinin yenilenmesini göze almak kaydıyla diğerinin görevini sona erdirebilmektedir. Böyle bir sistemin “başkanlık sistemi” olduğunun söylenmesi muazzam bir yalandır.       Muhtemelen bu nedenle Adalet ve Kalkınma Partisi, önerilen sistem için, çoğunlukla  “Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi” ibaresini kullanıyor.  Ne var ki, “Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi” diye bir sistem, anayasa hukuku literatüründe şimdiye kadar duyulmuş bir sistem değildir ve eğer hukuk terimleriyle, dilsel simgeler değil, kurumlar kastediliyor ise böyle bir sistemin olması mantıken mümkün de değildir. Yürütme organı, monist yapıdaysa, bu sisteme, ister “başkanlık sistemi”, ister “Cumhurbaşkanlığı sistemi”, isterse “X sistemi” densin, değişen bir şey olmaz. Türkiye’de önerilen hükûmet sistemine “Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi” isminin verilmesi, bir kelime oyunun dan, bir aldatmacadan başka bir şey değildir.       Türkiye’de önerilen sistem, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş,…

Türk Anayasa Tarihi (1808-2007) Bedava Pdf İndir
Anayasalar / Aralık 20, 2017

Türk Anayasa Tarihi (1808-2007)Elinizdeki kitap, Osmanlı devleti anayasıcılık hareketi başlangıcı sayılan 1808 tarihli Sened-i ittifak belgesi ile başlayıp, 1839 tarihi Tanzimat Fermanı ve 1856 tarihli Islahat Fermanı’nın analizini yapıp, 1876 tarihli ilk Osmanlı Kanun-ı Esasi’ni 1909 tarihli değişiklikleriyle inceleyerek, Türkiye Devleti’nin ilk Anayasa’sı sayılan 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 1924 tarihli Kanun-ı Esasi’si, 1961 Anayasası ve nihayet yürülükte olan 1982 Anayasası ve 2007 tarihine kadar bu Anayasa’da yapılan değişiklikleri ortaya koyan bir çalışmadır.

Elveda Anayasa & 16 Nisan 2017’de Oylayacağımız Anayasa Değişikliği Hakkında Eleştiriler Bedava Pdf İndir
Anayasalar / Aralık 19, 2017

Elveda Anayasa & 16 Nisan 2017’de Oylayacağımız Anayasa Değişikliği Hakkında EleştirilerHükûmet sistemimizi baştan sona değiştiren bir Anayasa değişikliği halkoylamasına sunuldu. 16 Nisan’da oylayacağız. Bu Anayasa değişikliğini hazırlayanların Türkiye’ye “başkanlık sistemi” getirmek iddiasıyla yola çıktıkları herkesin malûmu. Ne var ki halkoylamasına sunulan sistemin başkanlık sistemiyle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Çünkü başkanlık sistemi bir kuvvetler ayrılığı sistemidir. Başkanlık sisteminde yasama ve yürütme organları birbirinden bağımsız olarak seçilir ve birbirinden bağımsız olarak görevlerini sürdürürler. Biri diğerinin görevine son veremez. Oysa önerilen sistemde Cumhurbaşkanı da, TBMM de, kendi seçimlerinin yenilenmesini göze almak kaydıyla diğerinin görevini sona erdirebilmektedir. Böyle bir sistemin “başkanlık sistemi” olduğunun söylenmesi muazzam bir yalandır.       Muhtemelen bu nedenle Adalet ve Kalkınma Partisi, önerilen sistem için, çoğunlukla  “Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi” ibaresini kullanıyor.  Ne var ki, “Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi” diye bir sistem, anayasa hukuku literatüründe şimdiye kadar duyulmuş bir sistem değildir ve eğer hukuk terimleriyle, dilsel simgeler değil, kurumlar kastediliyor ise böyle bir sistemin olması mantıken mümkün de değildir. Yürütme organı, monist yapıdaysa, bu sisteme, ister “başkanlık sistemi”, ister “Cumhurbaşkanlığı sistemi”, isterse “X sistemi” densin, değişen bir şey olmaz. Türkiye’de önerilen hükûmet sistemine “Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi” isminin verilmesi, bir kelime oyunun dan, bir aldatmacadan başka bir şey değildir.       Türkiye’de önerilen sistem, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş,…

Elveda Anayasa & 16 Nisan 2017’de Oylayacağımız Anayasa Değişikliği Hakkında Eleştiriler Bedava Pdf İndir
Anayasalar / Aralık 19, 2017

Elveda Anayasa & 16 Nisan 2017’de Oylayacağımız Anayasa Değişikliği Hakkında EleştirilerHükûmet sistemimizi baştan sona değiştiren bir Anayasa değişikliği halkoylamasına sunuldu. 16 Nisan’da oylayacağız. Bu Anayasa değişikliğini hazırlayanların Türkiye’ye “başkanlık sistemi” getirmek iddiasıyla yola çıktıkları herkesin malûmu. Ne var ki halkoylamasına sunulan sistemin başkanlık sistemiyle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Çünkü başkanlık sistemi bir kuvvetler ayrılığı sistemidir. Başkanlık sisteminde yasama ve yürütme organları birbirinden bağımsız olarak seçilir ve birbirinden bağımsız olarak görevlerini sürdürürler. Biri diğerinin görevine son veremez. Oysa önerilen sistemde Cumhurbaşkanı da, TBMM de, kendi seçimlerinin yenilenmesini göze almak kaydıyla diğerinin görevini sona erdirebilmektedir. Böyle bir sistemin “başkanlık sistemi” olduğunun söylenmesi muazzam bir yalandır.       Muhtemelen bu nedenle Adalet ve Kalkınma Partisi, önerilen sistem için, çoğunlukla  “Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi” ibaresini kullanıyor.  Ne var ki, “Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi” diye bir sistem, anayasa hukuku literatüründe şimdiye kadar duyulmuş bir sistem değildir ve eğer hukuk terimleriyle, dilsel simgeler değil, kurumlar kastediliyor ise böyle bir sistemin olması mantıken mümkün de değildir. Yürütme organı, monist yapıdaysa, bu sisteme, ister “başkanlık sistemi”, ister “Cumhurbaşkanlığı sistemi”, isterse “X sistemi” densin, değişen bir şey olmaz. Türkiye’de önerilen hükûmet sistemine “Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi” isminin verilmesi, bir kelime oyunun dan, bir aldatmacadan başka bir şey değildir.       Türkiye’de önerilen sistem, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş,…

Anayasal Bir Kurum Olarak Milli Güvenlik Kurulu Bedava Pdf İndir
Anayasalar / Aralık 15, 2017

Anayasal Bir Kurum Olarak Milli Güvenlik KuruluMilli Güvenlik Kurulu, 1961 Anayasası ile ilk kez “milli güvenlik” gibi geniş bir alanda görev almak üzere oluşturulmuş; asker ve sivil üyelerden oluşan, Bakanlar Kurulu’na yardımcı, danışma nitelikli bir uzmanlar kuruludur. 1971 Anayasa Değişiklikleri ile gücünün artırıldığı kabul edilen Kurul, 1982 Anayasasında düzenlenen ilk şekliyle tarihteki en güçlü dönemini yaşamıştır. 2001 yılında, Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında Anayasa’da yapılan değişikliklerde, Kurulun görev alanı sınırlandırılmamış; sivil üyeleri artırılmak ve kararlarının tavsiye niteliğinde olduğu vurgulanılmakla yetinilmiştir. Eldeki kitap, Türkiye’nin en önemli anayasal kurumlarından biri olan MGK’yı hukuksal bir bakış açısıyla incelemektedir. Milli güvenlik kavramının tanımı, kapsamı, ilişkili kavramlar. Dünyada MGK benzeri yapılanmalar. MGK’nın tarihi ve oluşturulma amacı. 1961 Anayasası döneminde MGK’nın oluşumu, görev ve yetkileri, kararlarının hukuki niteliği. 12 Mart Muhtırası sonrası Anayasa değişikliğinin MGK üzerindeki etkisi. 1982 Anayasası ile yenilenen MGK ve 28 Şubat Sürecine bu düzenlemenin etkisi. Yürürlükteki mevzuatımızda MGK.

THEMIS Anayasa Hukuku Bedava Pdf İndir
Anayasalar / Aralık 12, 2017

THEMIS Anayasa HukukuKitaptaki konuların ana başlıkları:Anayasa Hukukuna GirişTürk Anayasa Tarihi1982 AnayasasıYasamaYürütmeYargıAnayasanın Değiştirilmesi Ek 1 – 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 Anayasa değişiklikleriEk 2 – Hükümet SistemleriEk 3 – Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü

Türkiye’de Anayasalar ve Sivil Toplum Bedava Pdf İndir
Anayasalar / Aralık 7, 2017

Türkiye’de Anayasalar ve Sivil ToplumTürkiye’de “sivil anayasa” yapalım tartışmaları söz konusu olduğunda, çoğu kez 1961 ve 1982 Anayasalarının toptancı bir yaklaşımla ve aynı düzlemde değerlendirilmesi önemli bir paradokstur. Zira günümüz dünyasında yalnızca kavramlar değil, aynı zamanda temel hukuksal belgeler de tarihsel ve toplumsal bağlamından soyutlanmakta ve bir anlamda kafa karışıklığı yaratılmaktadır. Çalışma; anayasa-sivil toplum ilişkisinin anlaşılması açısından önemli bir inceleme alanı olan 1961 ve 1982 Anayasalarına, dönemlerinin tarihsel ve toplumsal gerçeklikleri ışığında yaklaşmaktadır. Bu çaba, Türkiye’de sivil toplumun gelişim dinamiğinde, anayasaların oynadıkları role ilişkin tartışmalara kafa karıştırıcı değil, tersine fikir açıcı katkılar sunabilmeyi hedefleyen bir tavırdır.