Alevilik-Bektaşilik arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Arap Alevileri Tarihi Bedava Pdf İndir
Alevilik-Bektaşilik / Ocak 3, 2018

Arap Alevileri Tarihi1924 yılında yayımlanan bu kştap, üyesi olduğu cemaatin tarihini, uğredığı baskı ve zulümleri, yönetimin iplerini ele geçirdiği dönemlerdeki haklı ve haksız uygulamalarını, cemaat içi ve karşı cemaatlerle yapılan çatışmaları İslam tarihinin ana hatlarını izleyerek anlatmaya çalışan bir Arap Alevi yazarın kaleminden çıktı. Muhammed Galib et-Tavil kitabında bütün haklara ve inan gruplarına karşı saygılı bir yaklaşım sergileyen ve en önemlisi, farklı kimliklerin bir çatışma aracından çıkarılması ve bir arada barış içinde yaşamanın sağlanması için yapılması gerekenlerin bir incelemesi olarak sunar kitabını. Alevilerin tarihini ilk kez yazmaya girşirken, toplumsal inanç gruplarının farklılıklarını koruyarak çatışmalardan kaçınma staratejilerinin ne olabileceği üzerine ilk kafa yoranlardan biriydi desek yeridir.