Araştırma-Inceleme arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Sevgili’nin Evi & Ev-Kabe Simgeciliği Üzerine Bir Çözümleme Bedava Pdf İndir
Araştırma-Inceleme / Ocak 19, 2018

Sevgili’nin Evi & Ev-Kabe Simgeciliği Üzerine Bir ÇözümlemeMekan dendikte, o en dar anlamıyla “ev” en geniş anlamıyla “Beytullah”tır. Yaşamsal bir ihtiyaca cevap veren “ev”le, evreni kutsallaştırmakla birlikte kutsal-insan bağının sürekli ve diri tutulmasına da vesile olan Beytullah, karşılıklı olarak birbirle- rini işaretlerler. Ev, düşünsel ve bedensel gelişme, Beytullah ise bu gelişmenin, kulluğun bir göstergesi olarak Allah’a takdim yeridir. Ev, düşlerin, imgelerin üreme, Beytullah ise düşlerin ve imgelerin ilahi gerçeklikle tashih yeridir. Ev, gerek düşünsel gerekse fiziki olarak temiz bir beden ve ruhların kirlendiği, Beytullah ise bu kirden arınma, ömrün bir evresinde yeniden tertemiz doğma yeridir. Mümin için evini Kâbe, Kâbesini ev kılmak hayatta sağlayacağı en güzel denge, gerçekleştirmeye çalışacağı en güzel amaçtır. Sevgili’nin Evi (Ev-Kâbe Simgeciliği Üzerine Bir Çözümleme); “ev” imgesinden yol alarak, yeryüzündeki ilk evin, Müslüman- ların kutsal evi Kâbe’nin simge, mit, rit kavramlarıyla derinlemesine anlatıldığı bir çalışma.

Stratejik İflas Bedava Pdf İndir
Araştırma-Inceleme / Ocak 2, 2018

Stratejik İflasAhmet Davutoğlu önce Başbakanın Dış Politika Başdanışmanı, daha sonra bizzat Dışişleri Bakanı olarak ve en son Başbakanlığa gelerek, AKP iktidarının dış politikasını belirleyen ve uygulayan isim oldu. Türk Solu gazetesinin Sahibi ve Yazıişleri Müdürü Özgür Erdem, bu kitapta Davutoğlu’nun dış politikasını ayrıntılı bir şekilde inceliyor ve 12 yıllık bilançosunu çıkarıyor: – Davutoğlu’nun “Stratejik Derinlik” kitabının incelemesi ve eleştirisi– “Komşularla Sıfır Sorun” ve “Yeni Osmanlı” tezleri– “Arap Baharı”nda Türkiye– AKP’nin Suriye’den Nijerya’ya uzanan “Sünni cephe”si– Çevremizde Katar ve Sudan dışında dost ülke bırakmayan stratejik hatalar ve hesap yanlışları Davutoğlu hakkındaki bu ilk (“yandaş” olmayan) kitapta “Stratejik Derinlik” nasıl “Stratejik İflas”a dönüştü, adım adım takip edeceksiniz.21 harita ve 150’yi aşkın gazete kupürü ve görselle Davutoğlu gerçeğiyle karşılaşacaksınız.

Doğu Türkistan Bedava Pdf İndir
Araştırma-Inceleme / Ocak 2, 2018

Doğu TürkistanBu çalışma, duygusallıktan arınmış ve objektif bir şekilde tarihsel kronolojisi içerisinde yaşanmış olayları anlatmaktadır. Türkiye’de özellikle milliyetçi kesimde sık sık dile getirilen Doğu Türkistan sorununun ne olduğunu ve bu mücadelede rol alan önemli şahsiyetlerin kimler olduğu bu çalışmada kısaca ele alınmıştır. Bu çalışmanın diğer bir özelliği de konunun Çin-Türk ilişkileri kapsamında paralel bir şekilde incelenmiş olmasıdır. Doğu Türkistan sorunu ele alınırken gerek Osmanlı Devleti, gerekse Türkiye’nin Çin’le geliştirmeye çalıştığı ilişkiler ve bu yönde politikalarından da bahsedilmiştir. Türkiye, her zaman başta Çin olmak üzere bütün ülkelerin toprak bütünlüğüne karşı saygı duyduğunu belirtmektedir. Uygurlar, Türk kamuoyunun her zaman gündeminde olmuşlardır. Bu açıdan bu kitap, Türk kamuoyunu farklı bir açıdan Doğu Türkistan konusunda bilgilendirmeyi amaçlamıştır. Konuya gerek tarih, gerekse Uluslararası İlişkiler açısından bakılarak sonuç okuyucuya bırakılmıştır.

Din Simsarları Din Kitaplarını Nasıl Dejenere Ettiler ? Bedava Pdf İndir
Araştırma-Inceleme / Aralık 24, 2017

Mustafa Çakmak \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Din Simsarları Din Kitaplarını Nasıl Dejenere Ettiler ? Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Din Simsarları Din Kitaplarını Nasıl Dejenere Ettiler ? Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Ana Hatlarıyla İslam Dini Bedava Pdf İndir
Araştırma-Inceleme / Aralık 13, 2017

Ana Hatlarıyla İslam Dini1936 yılında Bağdat’ta bulunan Merkez Lisesi’ne Arap Edebiyatı öğretmenliği için Irak’a gidince aynı zamanda dini bilgileri öğretmekle de görevlendirilmiştim. Öğrenciler, bir tecvit, tevhit ya da tefsir kitabı değil; fıkıh, fıkıh usulü, hadis ya da hadis usulü kitabı değil, İslam’ı kendisinden öğrenecekleri, Hz. Peygamber’in kendisine gelen insanlara anlattığı, onların da bir günde ya da günün bir bölümünde anladığı tarzda İslam’ı anlatan bir kitabı benden istemeye başladılar. Fakat böyle bir eseri bulamıyordum.Bu eseri fakihler ve bilginler için yazmayacaktım. Bilakis bu kitabı gençler için yazıp onda İslam’ın ne olduğunu onlara tanıtacaktım. Kitaplardan alıntıları azalttıkça ve yeni şeyler ortaya koydukça bu, gençler için daha hayırlı olacaktır,” dedim. Bu düşünceyle işe koyuldum. Aşağı yukarı elli yıldan beri söylediğim bazı görüşlerimi bugün bu kitapta zikrettim. Ali TANTÂVİ

Küresel Kriz ve Türkiye Bedava Pdf İndir
Araştırma-Inceleme / Kasım 28, 2017

Küresel Kriz ve Türkiye2010 yılına girildiği bu günlerde küresel krizin yerini hafif de olsa canlanmaya bıraktığı görülmektedir. Henüz hiçbir şey net olmasa da, krizden çıkarıldığına dair önemli göstergeler mevcuttur. Başka bir ifade ile bir kriz daha geride kalmıştır; ancak hala krizin nedenleri, oluşumu, gelişimi ve özellikle Türkiye üzerindeki etkileri net olarak kavranamamıştır. Konu ile ilgili pek çok makale, rapor ve kitap yayınlanmış, bazı profesyonellere yönelik, bazıları ise ideolojik ön yargılarla yazıldığından, birçok okuyucu kavramlar içinde boğulmuştur.İşte bu kitap yaşanan kavramkargaşasını önlemeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Hedef okuyucu kitlesi, konuya ilgi duyup yeterli teorik bilgiye sahip olmayanlar ve iktisadi ve idari bilimler fakültesinin lisans öğrencileridir. Çalışmanın amacı konuya merak duyanlara genel olarak kriz ve nedenlerini, yaşanılan küresel kriziş ve Türkiye ekonomisine etkilerini anlamalarına yardımcı olmaktır.

İslam ve Reenkarnasyon Bedava Pdf İndir
Araştırma-Inceleme / Kasım 27, 2017

İslam ve ReenkarnasyonÖlüm sonrasında ruhların başka bedenlerde yeniden doğduğu inancı, çok eski kültür ve toplumlarda olduğu gibi, bugün de güncelliğini korumaktadır. “Tekrar doğuş” veya “reenkarnasyon” adı verilen bu inancın, toplumdan topluma ve kültürden kültüre değişen çeşitli tezahürleri mevcuttur. Sistemli olarak ilk defa Hint kutsal metinlerinde yer alan, ruhların ölüm sonrasında tekrar tekrar doğduğu inancı, günümüzde Amerika ve Avrupa’da yaygın şekilde faaliyet gösteren ruhçuluk hareketinin etkisiyle de farklı bir görünüm arz etmeye başlamıştır.Adnan Bülent Baloğlu’nun bu çalışması, geçmiş İslam toplumlarında da yer yer ortaya çıktığı görülen “tekrar doğuş” (tenasüh) anlayışlarını ve İslam âlimlerinin bu meseleye bakışlarını ortaya koymakla kalmayıp bu kanaati İslam’ın inanç sistemi açısından sorgulamaktadır. Ayrıca eser günümüz Türkiye’sinde tekrar doğuş anlayışını savunan ve bu alanda faaliyet gösteren kurumları da mercek altına alması bakımından önemli katkılar içermektedir.