Felsefe arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Ölümsüzlük Düşüncesi Bedava Pdf İndir
Felsefe / Kasım 21, 2017

Ölümsüzlük DüşüncesiTanrı’nın varlığı ve insanın özgürlüğü gibi, bizim nihai varoluş şartlarımızla ilgili felsefi-teolojik problemlerin başta gelenlerinden biri de ‘ölümsüzlük’ problemidir. Bu problem karşısında belli bir kanaate sahip olmanın….

Hayat Nedir? Bedava Pdf İndir
Felsefe / Kasım 21, 2017

Hayat Nedir?Hayat, insan için bir yanıyla ömür dediğimiz bir süreç, bir yanıyla da algı, tutum, davranış ve zihniyet dünyasının birbirine eşlik ederek insanın kendisi tarafından an be an inşa edilen değerler sistemi. Hayat bu yönüyle insan için hem bir problem hem de kendini gerçekleştireceği, varoluşunu anlamlar dünyasına katacağı bir lütuf, bir ödül ve imkan. İnsan isterse onu, özünü ortaya koyacağı verimli bir toprak, kalbine sığdıracağı gökyüzü, tecrübelerinin ateşi, düşüncelerini ve eylemelerini arıtacağı berrak bir su haline getirebilir. Onsuz insan terkedilmiş ve asla hatırlanmayacak bir eşya ya da bir nesne.

Şeriat ve Kadın Bedava Pdf İndir
Felsefe / Kasım 21, 2017

Şeriat ve Kadın“…Dindar ve laik herkesin bu önemli eseri baştan sona okumasını salık veririm… İrtica ya da gericilik denen davranışın ne kadar ‘çağdışı’ olduğu bu kitaptan apaçık anlaşılıyor. Son yılların en güçlü birkaç araştırmasından biridir.”(Talât Halman, Milliyet, 15 Şubat 1988) “…İlhan Arsel, din sorunlarını, din kitaplarının incelenmesini ve eleştirilmesini bir uygarlık ölçüsü olarak kabul etti. Ortadoğu uygarlığını, Musevi, Hıristiyan ve İslam kaynaklarını inceledi. Denilebilir ki, hayatını bu konulardaki bilimsel araştırmalara adadı; ürünler verdi. Daha önemlisi… Arsel’in medeni ve fikri cesaretidir…”(Doğu Perinçek, 2000’e Doğru, 12 Mart 1989) “…Arsel’in kitabı son derece değerli, titiz bir inceleme, araştırma ürünü. Sağlam, dürüst bir bilimadamının değerlendirmesi olarak, sağlam kaynaklara dayalı. Yürekli, daha güzel bir dünya kurulmasına yönelik, ışık tutucu, örnek bir çalışma. Kitap, yüzyılımızın kitabı olacak nitelikte. ‘Kadın hakları’ yönünden özellikle…”(Turan Dursun, 2000’e Doğru, 19 Mart ve 11 Haziran 1989) “…Prof. Arsel, bu kitabında da özgün kaynaklara, Kur’an-ı Kerim’e, hadislere, ayetlere ve İslam kaynaklarına dayanarak, bu kaynaklara yollama yaparak Şeriat düzeninde kadının nasıl köle durumuna sokulduğunu anlatıyor.”(Uğur Mumcu, Cumhuriyet, 6 Nisan 1989)