Günümüz İslam Düşüncesi arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Nasıl Sömürüldük Bedava Pdf İndir

Nasıl SömürüldükGörüyoruz ki Amerika güdümündeki batı, çıkarlarına alet etmek için 1945’de kurduğu Birleşmiş Milletler örgütü vasıtasıyla makro planda Üçüncü Dünya, mikro planda da İslam Dünyası üzerinde her türlü tasarrufta bulunuyor; bu ülkeleri dilediği gibi sömürüp gidiyor. Hem de müslümanları de kendi emellerine alet ederek..Kaldı ki, beş milyarlık dünya nüfusu içinde sömürenler bir milyar, sömürülenler ise dört milyar nüfusa sahipler.. Peki nasıl oluyor de bir milyar, dört milyarın kanını sülük gibi emiyor?

Şura’dan Saltanata Teokrasiye ve Laisizme Yönetim Bedava Pdf İndir
Günümüz İslam Düşüncesi / Kasım 21, 2017

Şura’dan Saltanata Teokrasiye ve Laisizme Yönetimİslam tarihi’nin erken bir döneminde meydana gelen ve diğer sapmaları tetikleyip yönlendiren yönetim sapması sonucunda İslam toplumu kamplara ayrılmış, fırkalar arasında meydana gelen dinsel, siyasal, sosyal ve kültürel çatışmalar Kur’an ve Sünnet İslamını aşındırmış ve gün gelmiş Müslümanlar İslamın izzet ve onuruna yakışmayan durumlara düşmüşlerdir. Yönetim sapmasının beslediği ve yönlendirdiği bu sapmaların sonucunda da denizin bittiği yere helinmiştir.