Kavramlar-Kurumlar arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
İslam’ın Yitik Yadigarları (2) Sevgi Bedava Pdf İndir
Kavramlar-Kurumlar / Ocak 9, 2018

İslam’ın Yitik Yadigarları (2) SevgiSevgi; hayatın özü, mutluluğun ise mayasadırı. O bütün zehirleri bala çeviren iksirdir. İnsanları sevgisiz bıramak için savaşanlar, hayata karşı duranlardır. Sevgiden nasipsizlik, dinsizlik kadar tehlikelidir. Çünkü sevginin olmadığı yerde din bulunmaz. Din; Allahü Teala’yı sevmek, Rasulüllah (sav)’i sevmek, müminleri sevmek ve bütün insanların mümin olmasnı istemek ve sevmektir. Geçmişimizin kurşun, geleceğimizin korku korkmasını istiyorsak, beynimiz bilgide, yüreğimiz sevgide olmalıdır. Bilmeli ve inanmalıyız ki; hiçbir yüreğe, kapıı kırılarak girilemez.

Endülüs’te Hisbe Teşkilatı Bedava Pdf İndir
Kavramlar-Kurumlar / Ocak 1, 2018

Endülüs’te Hisbe TeşkilatıHisbe, İslam’ın ‘iyiliği emir kötülükten sakındırma’ ilkesi doğrultusunda genel ahlak ve kamu düzenini koruma faaliyetidir. Bu faaliyet Hz. Peygamber döneminde başlamış olup zamanla Müslüman toplumun büyümesine paralel olarak gelişimini sürdürmüştür. Diğer Müslüman devletlerde olduğu gibi fetihle birlikte Endülüs’te hisbe faaliyeti başlamıştır. Endülüs Hisbe Teşiklatı’nı yürütmekle görevli olan muhtesibin görev alanını pazarlar ve oralardaki her türlü faaliyet ile belediye hizmetlerinin denetimi ve genel ahlak kurallarına riayetin sağlanması olarak sıralamamız mümkündür. Bu yüzden, şehirdeki ekonomik, sosyal ve kültürel hayat gibi çok geniş bir alanı kontrol etmekte olan muhtesib kimi yazarlarca ortacağ İslam şehirlerinin en renkli şahsiyeti olarak nitelendirilmiştir. Endülüs’te tek bir kurum eliyle yürütülen bu muazzam faaliyetlerin denetimi için günümüzde çok sayıda kurum ve kuruluşun görevlendirildiği dikkate alındığında muhtesibin görevinin önemi daha iyi anlaşılır. İşte elinizdeki bu eser; Endülüs örneğinden yola çıkarak bir İslam kurumu olan Hisbe Teşkilatı’nın görev ve faaliyet alanını ortaya koymaktadır.

Kitabu’r-Ruh Bedava Pdf İndir
Kavramlar-Kurumlar / Aralık 14, 2017

Kitabu’r-Ruhİslam ilim geleneğinde Selefî akımın verimli ve çok yönlü temsilcilerinden biri olan İbn Kayyim el-Cevziyye’nin Kitâbu’r-Rûh’u, ruh gerçeği etrafında akla gelebilecek neredeyse her soruya bir cevap sunmakta, Kitap ve sünnetle gelen bilgileri esas alarak kendisine ulaşan İslam düşüncesi birikimini değerlendirmekte ve bir sonuca bağlamaktadır. Ruh bedenden bağımsız bir varlık mı yoksa bedenin bir fonksiyonu mudur? Nefs ve ruh kavramları farklı varoluş biçimlerini mi ifade etmektedir? Ölüm nasıl bir hadisedir? Ölümden sonraki hayatın farklı aşamaları nelerdir ve nasıl yaşanacaktır? Kabir hayatını kimler, nasıl algılayacaktır? Kabir ziyaretinden ruhlar haberdar olur mu? Ruhlar arasında iletişim söz konusu mudur? Eser bu gibi sorulara cevap vermektedir.

Kitabi-Sihri Batıl (Batılname) Bedava Pdf İndir
Kavramlar-Kurumlar / Kasım 30, 2017

Şefik Bin Yakup İskilifi \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Kitabi-Sihri Batıl (Batılname) Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Kitabi-Sihri Batıl (Batılname) Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Kur’anda Metafizik Bir Alem: Cennet Bedava Pdf İndir
Kavramlar-Kurumlar / Kasım 30, 2017

Kur’anda Metafizik Bir Alem: CennetBu çalışma, metodolojik olarak şu üç temel öncül dikkate alınarak yapılmıştır: a) Kur’an’ın cennet anlatımında sembolik dil kullanmış olmasıb) Cennet muhtevasını anlatırken bütüncül olarak değil, örnekleme yoluyla sunulmuş olmasıc) Cennet nimetlerinin kendi yeni dünyasında inşa edilen maddi ve manevi lezzetleri kapsaması. Eser, bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde konunun kapsamı, metodu, gayesi, literatürü, cennet inancının temelleri konularına yer verilmiştir. Birinci bölümde cennetin kavramsal alanı, varlığı, yeni ve ebediliği; ikinci bölümde cennetin isimleri, çeşitleri ve dereceleri; üçüncü bölümde ise cennetin yapısı ve nimetleri konularına yer verilmiştir.