Tasavvuf arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Melametilik / Bir Tasavvuf Okulu Olarak Bedava Pdf İndir
Tasavvuf / Kasım 25, 2017

Melametilik / Bir Tasavvuf Okulu OlarakGenel itibarıyla, “Hayırları izhar, şerleri izmar etmemek” şeklinde formüle edilen ve kınayanın kınamasına aldırmamak esası üzerine kurulu olan Melâmetîlik, Türklerin İslâmlaşma sürecinde hatırı sayılır derecede varlığını hissettiren Horasan sûfîliğinin temel özelliğini oluşturmaktadır. Bu bakımdan anılan düşünce ve hareket, Türk din ve tasavvuf tarihi açısından ayrı bir önemi haizdir. Bu yönüyle eser, sadece tasavvuf ilmine değil, tarih, kültür tarihi ve sosyolojiye de önemli malzemeler sunmaktadır.