Müzik arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Resimde Müziğin Etkisi & Yeni Bir Alımlama Boyutu Bedava Pdf İndir
Kavram-Kuram / Ocak 21, 2018

Resimde Müziğin Etkisi & Yeni Bir Alımlama BoyutuSanatları birbirinden ayıran sınırların aşılması çağımızın başlıca özelliklerinden biri. Resim, müzik, bale, tiyatro, sinema… Bütün bu sanatlar birbiriyle doğrudan doğruya bağıntısı olsun ya da olmasın, iç içe giriyor ve birbirinin biçimlendirme öğelerini kendi biçim dilleri içinde eriterek bütünleştiriyorlar.Bu kitapta yirminci yüzyılın ilk yarısında resim sanatının müzikle bağlarını göstermeye çalıştım. Resimde zamansal mekân arayışının ve bu bağlamda ritim ile hareketin, öte yandan da rengin başlı başına değer kazanmasının, resimle müzik arasındaki temel benzerlikleri ortaya çıkardığını ve iki sanat arasındaki etkileşimi hızlandırdığını gördük.İki sanatın birbirine yaklaşması, her ikisi için de yeni yapı ve ifade öğelerinin bulgulanmasına yol açıyor. Daha doğrusu sanatçılar var olan, bilinen malzemeleri yeni bir anlayışla biçimlendirme öğeleri olarak kullanmaya başlıyorlar.İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan toplumsal değişim sanat anlayışını ve sanatçının dünyaya bakışını değiştirdi. Bu yeni gelişmede hızla ilerleyen teknolojinin payı büyük. Özellikle zaman ve mekân kavramları yepyeni boyutlar kazandı. Bu bağlamda resim ve müzik birbirine daha çok yaklaşmış oldu.Bu kitap, modern sanatın öncülerine alışılmadık bir açıdan yaklaşıyor. Yirminci yüzyıl sanatına açık olanların bildikleri, tanıdıkları sanatçıların resimlerini müzik bağlamında ele alıp irdeleyerek bu resimlere yeni bir alımlama boyutu getiriyor.Nazan İpşiroğlu

Aşk Mevsimi (CD) Bedava Pdf İndir
Şarkılar-Türküler / Ocak 21, 2018

Aşk Mevsimi (CD)Uvertür Gönül Kimi Severse Sen Gelirsen Gönlüm Sevinç Bulur Pembe İnci Aşk Mevsimi Neden Gücendin Gül Fatma Ayrılık Kelebek Gülistan Tango Önce Gözlerin Terk Etti Beni Sarı Yapıncak İtiraf Hazin Teraneler Hayal Ufkunda Mavi Kelebek Akşam Yine Gölgen Yine Akşam Cici Beyim

Rüya Dansçısı Bedava Pdf İndir
Dans / Ocak 21, 2018

Brigitte Blobel \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Rüya Dansçısı Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Rüya Dansçısı Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Klasik Müzik Koleksiyonu (6 Kitap+30 CD) Bedava Pdf İndir
Türler Hakkında / Ocak 19, 2018

Klasik Müzik Koleksiyonu (6 Kitap+30 CD)Dünya müzik tarihinin kilometre taşları, dahi bestecilerinin ölümsüz eserleri 30 özel CD, 6 özel kitaptan oluşan Klasik Müzik Koleksiyonu’nda. Özenle hazırlanmış kitapların her biri 5 farklı bestecinin yaşamına ve eserlerine ait bilgileri kapsıyor.30 ünlü bestecinin en güzel eserlerinden oluşan 30 CD’lik bir koleksiyon da kitaplığınızdaki yerini almaya hazır. Klasik Müzik Koleksiyonu’na sahip olduğunuzda, okurken müziğin sınırsız evreninde dolaşacak, dinlerken okumanın tadına varacaksınız.

Caz Müziğinde Akor Dizileri Bedava Pdf İndir
Türler Hakkında / Ocak 17, 2018

Caz Müziğinde Akor DizileriEmprovizasyon caz müziğinin vazgeçilmez bir öğesidir. Emprovizasyonun mekanizmasını tam olarak açıklamak mümkün değildir. Ancak süreklilik gösteren üç elemandan meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bunlar melodi, armoni ve ritimdir. Bu elemanlardan hiçbiri yerinden oynatılamaz ve birbirinden ayrı olarak düşünülemez, kısacası melodi armoniyle, armoni melodiyle ve her ikisi de caz müziğine özgü bir ritmik yapıyla iç içedir. Bu kitap emprovizasyon yapmasını öğretmez, ancak nasıl yapıldığı ve hangi temellere dayandığı konusunda bir fikir verebilir. Melodinin akışı ile akorlar arasında bağlantı kurabilmek teorik olarak emprovizasyon aşamasına gelinmesine yardımcı olur. Her icracı melodik hareketleri farklı duyabilir. Burada önemli olan kendi duyguları çerçevesinde kalarak kendi melodilerini çalmasıdır. Öncelikle doğru çalmanın ve sürekli aşama içinde olmanın kuramsal bilgiye bağlı olduğunu unutmamalıdır. Bu kitap, hem icracı, hem de kuramsal bilgi yönünden belli bir düzeye gelmiş müzisyenlerin faydalanacağı ve zaman zaman başvuracakları bir kaynak kitap niteliğinde hazırlanmıştır.

En Sevgiliye 6 / Habibullah’ı Sevmek (Cd) Bedava Pdf İndir
İlahiler / Ocak 15, 2018

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı En Sevgiliye 6 / Habibullah’ı Sevmek (Cd) Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için En Sevgiliye 6 / Habibullah’ı Sevmek (Cd) Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Türk Musikisi Nazariyatı Ve Usulleri & Kudüm Velveleleri Bedava Pdf İndir
Kavram-Kuram / Ocak 13, 2018

Türk Musikisi Nazariyatı Ve Usulleri & Kudüm Velveleleri  Mûsıkîmiz hakkında, son otuz yıl içinde çıkmış en hacimli eserdir. Mukaddimesinde Türk Musikisinin nazariyatına dair esaslı malumat verilir. Mûsikimizin ses ve âhenk özelliklerinin temelleri mukayeseli olarak izah edilir. Nazariyatı makamlarla ve usullerle alakalı bölümler takip eder. 154 makam geniş ve doyurucu bir biçimde incelenir. Usûller zamanlarına göre açıklanır ve örneklenir. 120’nin üzerinde eser notası, bütün küçük ve büyük usûller ve bunların kudümle vuruluşları, örnekleri ile gösterilir. Bu eser her yaş ve öğrenim seviyesinde olanlara Türk Mûsikîsinin bütün inceliklerini öğretmek maksadı gütmektedir. “İsmail Hakkı Özkan’ın gayret ve çalışmalarını her türlü takdirin üzerinde değerlendirmek istiyorum. Eser, musiki kütüphanemizde seçkin bir yer alacaktır.”Prof. Dr. Nevzad ATLIĞ 

Eşkıyalık ve Eşkıya Türküleri & Sosyal İsyancılık Geleneği ve Folklor Bedava Pdf İndir
Şarkılar-Türküler / Ocak 13, 2018

Eşkıyalık ve Eşkıya Türküleri & Sosyal İsyancılık Geleneği ve FolklorBaşkaldırı ve eşkıyalık nedir, boyutları nelerdir?Halk şiirinde toplumdal olaylar ve eşkıya türküleriŞiir örnekleriyle sosyal isyancılık geleneğiEşkıya ağıtlama-türkülerinin yakılışı ve derlenişiAlevi önderlikli halk hareketleri ve çağdaş destanlarHalk şiirinde protesto geleneği