Ankara arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Ankara Araştırmaları Dergisi C.4 S.1 Bedava Pdf İndir
Ankara / Aralık 28, 2017

Ankara Araştırmaları Dergisi C.4 S.1Kente dair her disiplinden makaleyi barındırmasıyla alanında tek olan Ankara Araştırmaları Dergisi’nin 7. sayısında ; iktisat tarihi, halk bilimi, siyaset bilimi, sanat tarihi alanlarından hakemli makaleler ile bibliyografya ve sosyal tarih alanlarından görüş yazılarıyla göz dolduracak.Dergideki ilk çalışmada, İstanbul’da yer alan Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde, 1890-1910 yıllarını kapsayan taramalarla ulaşılan arşiv kayıtları kullanılarak yazılan ilk  makale, muhacir iskânının yapıldığı 1890-1910 arasındaki 20 yılda, demiryolu hattı boyunca oluşan yeni yerleşim alanlarından, hane yapımına devletin katkısına;   bu alanlardaki üretim biçimleri ve ziraat tekniklerinden, zanaatkârların durumuna kadar geniş bir alanda, araştırma yapacaklara ışık tutacaktır.Dergideki ikinci çalışmada ise Ulucanlar Mahallesi’nde -neredeyse yıkık da olsa- varlığını sürdüren ve 1977 tarihli Resmi Gazete’de Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nca korunması gereken eski eser olarak kabul edilmiş Dedebayrak Evi’nin bezemeleri konu edilmektedir. Bu çalışma ile çok özel duvar resimleri ve bezemelere sahip bu harap evi gündeme taşımak ve sivil mimari koruma sorunlarına ışık tutmak amaçlanmaktadır.Derginin üçüncü makalesinde, Ankara’da gerçekleşen mütenalaştırma/soylulaştırma süreçlerinin en erken örneklerinden Koza Sokak’ta bulunan gecekondu mahallesinin bir bölümünün soylulaştırma süreci değerlendirilmektedir.  Sayının son hakemli makalesinde ise Ankara’da Hıdırellez kutlamaları ile ilgili bilgiler verilmekte; mekânın Hıdırellez geleneğinin sürdürülmesinde ve biçimlenmesindeki temel önemi, kentte kutlanılan Hamamönü Hıdırellez Şenlikleri özelinde değerlendirilmektedir. Büyük ilgi…

Sancılı Kent Ankara / Türkiye’nin Kentleri: 9 Bedava Pdf İndir
Ankara / Aralık 19, 2017

Sancılı Kent Ankara / Türkiye’nin Kentleri: 9Yaşamımın yarısı Ankara’da geçti. Çocukluk oyunlarımı, genç kızlık düşlerimi bıraktım Ankara sokaklarında. Orada gelin oldum, doğum yaptım; anneliği tattım. Çok acı, sıkıntılı zamanlar yaşadığım gibi çok mutlu anlarım da oldu. Gözyaşlarım döküldü toprağına, havasında çınladı kahkahalarımHer köşesinde nice anılarım gizli… Bu nedenle Ankara’yı yazmak ilk anda kolay gibi geliyor; ama bir kenti anlatmayı kabullenmek çok büyük bir sorumluluğu da sırtlamak demek. O kentin tarihini yazmadan bu gününü anlatamazsınız. Eksik kalır; çünkü kentin tarihi, onun yaşam öyküsüdür. Ankara’nın tarihine bakınca öylesine göz kamaştırıcı bir zenginlik var ki insanı ürkütüyor. Üstelik hem ülkemizin, hem de dünyanın tarihini etkilemiş bir kent.

Ankara 1939-1945 & II.Dünya Harbinde Gölgesinde Bedava Pdf İndir
Ankara / Aralık 18, 2017

Ankara 1939-1945 & II.Dünya Harbinde GölgesindeTüm dünya II. Dünya Savaşı’nın en karanlık günlerini yaşarken Türkiye’nin başkenti Ankara’da durum neydi? 5 yıl 4 ay süren harbin gölgesindeki ülkemizin başkenti Ankara, bu zor süreçte, gerek bayındırlık gerekse sosyo-kültürel gelişmesini nasıl ve hangi şartlarda oluşturmaktaydı? Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” düsturunu üstün başarıyla uygulayan Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve arkadaşları ülkemizi bu cehennemin dışında tutmayı nasıl başardılar? Çocukluğunda; savaşın çalkantılı günleriyle birlikte genç cumhuriyetin kurumsallaşma çabalarına da tanıklık eden yazarın kaleminden bir kentin mimari varoluşu… Yazar, söz konusu dönemin Ankara’sının modern mimarlık ve şehircilik ilkeleriyle toplumsal, kültürel ve sanatsal gelişmesini kendi anılarıyla beraber anlatıyor.

Ankara City Guide Bedava Pdf İndir
Ankara / Aralık 17, 2017

Ankara City GuideThe first English city guide about Ankara for tourists and expants, written for foreigners by foreigners. The authors wrote this travel guide from their own experience of living Turkey’s capital.The city is divided in chapters. Per area you will find map on which the highlights are marked. In the chapter the highlight and their background are explained. Pick out what interest you. The chapters can be read at random. In this book you will find:• The most popular areas, their highlights and how to get there• A summary of Ankara’s rich history• Practical information about public transport, currency, emergency telephone numbers etc.• Background stories• Restaurants• What to do with kids• What to do in the environments Enjoy the city, enjoy Ankara!

Ankara Araştırmaları Dergisi C4-S2 Bedava Pdf İndir
Ankara / Aralık 1, 2017

Ankara Araştırmaları Dergisi C4-S2Erken Cumhuriyet döneminde modernitenin simgesi olan ve diğer şehirlere de örnek olması tasarlanan Ankara, gerçekten büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Bu dönüşüm literatürde Ankara ile ilgili pek çok kent araştırmasına konu olmuştur.  Son yıllarda, Ankara yine büyük ve hızlı bir dönüşüm sürecine girmiştir. Bu kez bizlerin de tanıklık ettiği bu dönüşümün Ankara’yı yine kent araştırmalarının ilgi odağı haline getirdiğini gözlemlemekteyiz.Ankara Araştırmaları Dergisi’nin 8. sayısında farklı disiplinlerden, araştırma verileri özgün olan çalışmalarla okuyucularımızın karşısındayız.  Yakın tarihimizdeki izlerini dahi hızla kaybettiğimiz günümüzde, hayatta kalan kuşağın belleklerindeki Ankara yansımalarını takip etmenin; akademik kent araştırmalarına önemli veriler sağlayacağını  öngörerek, derginin bu sayısından itibaren yeni bir bölümü de ekliyoruz :  Kent Anıları.Derginin hakemli makalelerinden ilki,  1950’lerde ortaya çıkan ve çevrenin, bireylerin duygu ve davranışları üzerindeki etkilerini tanımlayan psikocoğrafya kavramı çerçevesinde Ulus’taki kentsel dönüşümü inceleyen bir araştırmadır. Ankara özelinde kent araştırmaları açısından daha önce deneyimlenmeyen yeni bir yöntem uygulayan bu çalışmanın, bundan sonraki araştırmalara da farklı bir ufuk açacağını umuyoruz.Yaşamının büyük bir bölümünü Ankara’da geçirmiş olan 18. Yüzyıl şairlerinden Razi’nin Ankara ile ilgili 42 manzumesinin incelendiği ikinci makalenin ise Ankara tarihi ve kültürüne büyük katkı sağlayacağını   düşünmekteyiz.Derginin üçüncü makalesi ise çok önemli bir kaynağı günyüzüne çıkarıyor. Ankara araştırmalarında daha çok  mimari yapılarıyla gündeme gelen…

Ankara İli El Sanatları ve Beslenme Kültürü Bedava Pdf İndir
Ankara / Kasım 27, 2017

Kollektif \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Ankara İli El Sanatları ve Beslenme Kültürü Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Ankara İli El Sanatları ve Beslenme Kültürü Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.