Bursa arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Kalbimizin Tarihi Bursa Bedava Pdf İndir
Bursa / Ocak 14, 2018

Kalbimizin Tarihi BursaEdebiyat dünyamızda geçmişten günümüze şairler üzerine yazdığı eleştirel denemelerle bilinen Ramis Dara, Bursa kent kültürü ve baharlı bitkilerle ilgili kitaplar da yazdı. Editörlüğünü üstlendiği dergilerle güncel şiirin gelişimine katkı sağlarken, yaşadığı şehrin edebiyat dünyasıyla bağlarının güçlenmesinde etkin rol oynadı. Elinizdeki kitap yazarın Bursa denemelerinden bir seçmeyi içeriyor. Yazılar tek tek okunabileceği gibi baştan sona bir anlatı bütünlüğü içinde de okunabilir. Hayata ve edebiyata, güncel tarih ve coğrafyaya yakından tanıklık etmek için…

A153 Nolu Bursa Şer’iye Sicili Bedava Pdf İndir
Bursa / Ocak 2, 2018

Kollektif \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı A153 Nolu Bursa Şer’iye Sicili Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için A153 Nolu Bursa Şer’iye Sicili Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Süheyl Ünver’in Bursa Defterleri Bedava Pdf İndir
Bursa / Ocak 2, 2018

Süheyl Ünver’in Bursa DefterleriSüheyl Ünver, yurtiçinde ve yurtdışında pek çok ülke ve şehir ziyaret etmiş; gittiği yerlerde tarih ve tabiat güzelliklerini küçük defterlere suluboya resimleriyle aksettirmiş; mutlaka kütüphanelerini ziyaret ederek öncelikle yazma eserleri karıştırmış, okumuş ve defterine notlar kaydetmiştir. Bugün kaybolmuş pek çok tarihî cami, mevlevîhane, medrese, türbe, müze, hamam, çeşme, köprü, köşk, yalı, kahvehane, ahşap konak ve evler, Süheyl Hocamızın arşiv defterlerinde yaşamaya devam etmektedir. Devâsa arşivi içerisinde Süheyl Ünver’in Bursa defterleri ve suluboya resimleri ayrı bir yer tutmuştur. Ünver, ruhen bağlı bulunduğu ve memleketin manevî kalkınmasında önemli bir rolü olduğuna inandığı Bursa’yı çeşitli yönleriyle tanıyabilmek için her fırsatı değerlendirmiş, en ufak ayrıntıyı dahi atlamamış, ‘Bursa Defteri’ne mühim notlar almış, suluboya resimler çizmiş, her seyahati bu arşivi daha da zenginleştirmiştir. Onun bu defterleri hazırlarken duyduğu heyecanı 92.defterde ‘Yeşil Türbesi ziri zemininde yarım saat’ başlığı altında yer alan şu satırları bize de yaşatıyor: “Mum ışıkları ile dıştan içeri girdik. Bölmeli ve tonozlu hücreler. Çelebi Sultan Mehmed’in hücresine geldik… Sanduka ve cesetler çürümüş. Tabut çivileri erimiş bir pas halinde… Çelebi’nin bel kemikleri ve yanlarında kaburga izleri. Siyaha yakın bir toprak zeminde tebeşirle çizilmiş gibi. İşte beş asır sonra Çelebi’den kalan…”

Şer’iye Sicillerine Göre XVI. Yüzyıl İkinci Yarısında Bursa Esnafı ve Ekonomik Hayat Bedava Pdf İndir
Bursa / Ocak 1, 2018

Şer’iye Sicillerine Göre XVI. Yüzyıl İkinci Yarısında Bursa Esnafı ve Ekonomik HayatXVI. Yüzyıl ikinci yarısında Bursa esnafı ve Bursa’da iktisadi hayatın ele alındığı bu eserde, dönemin sosyo-ekonomik yapısı, esnaf-mekan ilişkisi, esnafın sosyo-ekonomik ilişkileri, esnafın toplumdaki rolü ve devlete karşı yükümlülükleri, ağırlıklı olarak Mahkeme Sicillerinden kalkılarak araştırılmaktadır. Yazar, XVI. Asır ikinci yarısında Bursa esnafı ve iktisadi hayatının anlaşılabilmesi için, dönemin sosyopolitik ve ekonomik durumunu de genel hatlarıyla ele alırken, dünyada meydana gelen iktisadi, siyasi ve coğrafi alandaki gelişmelerin Osmanlılara yansımalarını da göz önünde bulundurmaktadır.

Osmanlı’nın İlk Başkenti Bursa Gezi Rehberi Bedava Pdf İndir
Bursa / Aralık 18, 2017

Osmanlı’nın İlk Başkenti Bursa Gezi RehberiŞimdiye kadar gördüğüm şehirler içinde Bursa kadar muayyen bir devrin malı olan bir başkasını hatırlamıyorum.Fetihten 1453 senesine kadar geçen yüz otuz sene sade baştanbaşa ve iliklerine kadar bir Türk şehri olmasına yetmemiş, aynı zamanda onun manevi çehresini hiç değişmeyecek şekilde tespit etmiştir.Bursa Ulu Cami’siyle, Yeşil Cami ve Türbesi’yle, Yıldırım Külliyesi, Emir Sultan ve Üftade’siyle , Uludağ’ın eteklerinde neredeyse her sokakta yer alan camileri ve türbeleriyle ve Kuruluş Dönemi Osmanlı’sının ilk altı padişahını bağrında misafir etmesiyle, bir Osmanlı şehri olduğunu Bursa’yı gören herkese hissettirir. Bursa’ya yerli yabancı pek çok misafir gelmektedir. Bursayı anlatan çok sayıda eser olmasına rağmen belirli bir güzergah takip ederek Bursa’yı tanıtan bir rehber kitap bulunmamaktadır.Bu kitap bu eksikliği doldurmak için hazırlanmıştır…

Yüz Yıl Önce Bisikletle Bursa Bedava Pdf İndir
Bursa / Aralık 15, 2017

Yüz Yıl Önce Bisikletle BursaSanal ortamların doğal yaşantıya ket vurduğu günümüzde, bisikletle yapılan 266 kilometrelik bir seyahatten söz etmek hayal gibi. Ama bir o kadar da gerçek.Seyahatnamede bisiklet meraklısı iki maceraperest delikanlının, Galata Rıhtımından başlayıp, Mudanya´dan itibaren bisikletle devam eden Bursa – İnegöl – Yenişehir güzergahını kapsayan gezilerinde başlarına gelenler ve gözlemleri anlatılıyor.100 yıl önceki Bursa´yı tanımak için peşlerine takılmaya değer…

Bursa Şehrengizi Bildiriler Kitabı (28-30 Nisan 2011) Bedava Pdf İndir
Bursa / Aralık 13, 2017

\\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Bursa Şehrengizi Bildiriler Kitabı (28-30 Nisan 2011) Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Bursa Şehrengizi Bildiriler Kitabı (28-30 Nisan 2011) Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Bursa ve Civarı Bedava Pdf İndir
Bursa / Aralık 1, 2017

Bursa ve CivarıRessamlığının yanında tarihe ve mimariye özel ilgisi olan Victor Marie de Launay ve kimyager-eczacı Charles Bonkowski’nin araştırma ve incelemeleri neticesinde kaleme aldıkları Burusa ve Civârı isimli bu eser, özellikle 19. yüzyılın ikinci çeyreğine ait bir Bursa panoraması niteliği taşır. Tarihi süreçte Bursa’nın gelişimini ve bu gelişime katkısı olan önemli şahsiyetlerini, selatin camilerini, tekkelerini, hanlarını, hamamlarını, çarşısını, nüfus yapısını, ahalisinin kıyafetlerini, kaplıcalarını, otellerini, yollarını, iskelelerini, tarım ve sanayi ürünlerini, Uludağ’ı, içme ve maden sularını gözlem ve analizler ışığında ele alan bu çalışma, tarih disiplini açısından büyük önemi haiz olmakla birlikte, kimya, jeoloji, botanik, iktisat tarihi, bilim tarihi, demografi ve turizm gibi alanlar için de eşsiz verileri içermektedir.

Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Bursa Kent Tarihinde Gayrimüslimler Bedava Pdf İndir
Bursa / Kasım 28, 2017

Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Bursa Kent Tarihinde Gayrimüslimler19. yüzyılda içsel ve dışsal dinamiklerin belirleyici olduğu bir çerçeve içinde gerçekleşen toplumsal değişim ve dönüşüm süreci, ipekçilik sektörü aracılığıyla dünyaya eklemlenmiş Bursa’nın toplumsal yapılanmasında önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Yüzyılın başlarından itibaren ipekçilik sektöründeki teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak kentte bu alanda endüstriyel bir gelişmenin öncülüğünü yapan gayrimüslimler, şehrin ekonomik yaşamında önemli bir rol oynamaya başlamışlardı. Tanzimat ve Islahat fermanlarının sağladığı olanakların yanı sıra eklemlendikleri yabancı sermaye sayesinde kavuştukları dış ticaret bağlantıları, onlara “komprador” bir nitelik kazandırmıştı. 20. yüzyılın başlarına değin kentin sosyo-ekonomik yapılanmasında ağırlıklı bir yere sahip olan gayrimüslimler, İttihat ve Terakki’nin Balkan Savaşları’ndan sonra benimsediği milliyetçi yaklaşımların türevi olarak gelişen boykot ve millî iktisat siyasalarının erken örnekleriyle sarsıldılar. Birinci Dünya Savaşı esnasında söz konusu iktisadî politikalar hız kazanırken bunlara eklemlenen sevk ve iskân uygulamalarıyla Bursa’daki gayrimüslimler, kentin sosyo-ekonomik yapılanması içinden önemli ölçüde tasfiye edildiler. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Bursa Kent Tarihinde Gayrimüslimler adını taşıyan bu çalışmada, kentin demografik yapılanmasında ayırt edici bir kategoriyi oluşturan gayrimüslimlerin, devletin ve toplumun ciddi bir dönüşüm sürecine girdiği Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e değin Bursa kent tarihi içindeki yerleri sosyo-ekonomik, politik ve kültürel bağlamda ele alınmaktadır.

Bursa’dan Konya’ya Seyahat Bedava Pdf İndir
Bursa / Kasım 27, 2017

Bursa’dan Konya’ya Seyahat“Bursa’dan Konya’ya Seyahat” adlı eser, müellifin belirttiğine göre bir Osmanlı başkenti olan Bursa’da bulunduğu yıllarda, şehir hakkında edindiği derin tarihi bilgiler sebebiyle, Bursa yoluyla Konya’ya bir seyahat düzenlemek istemesiyle oluşmuştur. Bu fikirde müellifin Mevleviliğe olan meylinin de etkisi vardır. Elimizdeki bu kitap, Mahmudiye Rüştiyesi Coğrafya Muallimi Mehmed Ziya Bey’in 1328 (1912-1913) yılında İstanbul Vatan Matbaası’nda basılan eseridir. Müellif aynı isimle 600 sayfalık bir eser kaleme almış ve o eserde bütün Mevlevi büyüklerinin biyografilerini de vermiştir; fakat yine müellifin belirttiğine göre Malumat Basımevi’nde baskısına başlanan bu çalışma tamamlanamamıştır. İnsanlığa hizmet edip, başkalarına iyi ve güzel davranış örneği olma amacını düstur edinen Mevlevilik, Mehmed Ziya Bey’i de etkilemiştir. Bu ilgisi lise yıllarında başlamıştır. 1884 yılında Üsküdar’da misafir olarak bulunan Eskişehir Mevlevihanesi şeyhi Hasan Dede ile tanışmış, Edirne’de Aydınlı Şeyh Eşref Dede ile 3 yıl kadar beraber olmuş, Konya’ya atandığında da Mevleviliğe daha fazla yaklaşmak imkanı bulmuştur. İhtifalci lâkabıyla adeta bütünleşen Mehmed Ziya Bey, bu lâkabı anma geceleri tertib ettiği için almıştır. Öyle ki biyografilerde bile adı “İhtifalci Mehmed Ziya Bey” olarak geçmektedir. Halkın maneviyatını ayakta tutmak, eski günleri y?d etmek için anma geceleri tertip etmiştir. Mimar Sinan’ın, Sokullu Mehmet Paşa’nın ölüm yıldönümlerinde, İstanbul’un fethi ve İstanbul’un kurtuluş yıldönümlerinde anma geceleri…