Konya arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Ermeni Tehcirinde Konya Bedava Pdf İndir
Konya / Ocak 17, 2018

Ermeni Tehcirinde KonyaYüzlerce yıl Türk idareleri altında barış içinde yaşayan Ermeniler, büyük devletlerin emperyalist politikalarının sonucu olarak 19. Yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti’nde problem oluşturmaya başlamışlardır. Sun’î bir çaba ile bağımsızlık macerasına kapılıp hem kendi huzurlarını bozmuşlar hem de yaşadıkları devlet için asayiş ve güvenlik meselesi haline gelmişlerdir. Osmanlı Devleti’nin düşmanlarıyla işbirliği yapıp ülke içinde ayaklanma çıkartıp masum insanlara yönelik katliâma girişince, devlet hem kendi kamu güvenliğini hem de Ermenilerin güvenliğini sağlamak için birtakım önlemler almıştır. Bu çerçevede Ermenileri ülkenin güneyine sevk etmiştir. Sevk bölgesi ve güzergahı olarak önemli merkezlerden birisi de Konya’dır. Yazar Prof.Dr. Ramazan Tosun, Ermenilerin sevk ve iskân edilmelerinin 100.yılında Konya’daki Ermeni hareketliliğini ortaya koymakla önemli bir boşluğu doldurmuştur. Konya’ya gelen Ermenilerin sayısı, yaşayışları ve buradan daha güneye intikallerine yönelik ortaya çıkarılan bulgular son derece önemlidir. Çalışmada özellikle mahallî bir bölge olarak Konya’daki Ermeni hareketliliğinin ortaya koymasıyla önemli bir boşluğu doldurduğu düşünülmektedir.

Konya’da Çok Partili Dönem Genel Seçimleri (1946-1957) Bedava Pdf İndir
Konya / Ocak 9, 2018

Konya’da Çok Partili Dönem Genel Seçimleri (1946-1957)Milletvekillerinin maaşlarının şimdiden verilmesi nedir? Bu paralar ne olacaktır? Hiçbir milletvekili buna itirazda bulunmamıştır. Bunlar bir gün Konya’da Araplar ve Topraklık Mevkilerine gelip bakmışlar mıdır? Kimin hatırını sormuşlardır? Yıkılacak ve rutubetten girilmeyecek evlerdeoturan vatandaşlar senin maaşını veriyor. Milyonlara yaklaşan Meclis binasını bitiremediler. Buna ne lüzum vardı? Buraya sarf edilen paraları sulama işlerinde sarf edilmesi lazımdı. Birkaç fabrika kurulsa idi vatandaşlar işletse fena mı olurdu? Cennet vatanımızın her köşesini binalarla süslesek fena mı olurdu? Sel sularını önlemek günah mı olurdu? Yolsuzlukların arkası alınmaz mı? Din dersleri okutulacaktı niçin tatbik edilmedi? Seçeceğiniz milletvekillerinin kıymetli kimseler olmasına dikkat ediniz. Milletvekilleri birbirine bağrışıyorlar doğru yoldan ayrılmayalım (Dp Konya İl Kongresi’nde Bir Delegenin Konuşmasından-1950)

İslam Su Medeniyeti ve Konya Suları Bedava Pdf İndir
Konya / Aralık 31, 2017

İslam Su Medeniyeti ve Konya SularıBilindiği üzere su hayatın esas kaynağı olup, suyun tarihi insanoğlunun hayatı ile özdeşleşen medeniyetin de tarihidir.Osmanlı medeniyetini tam anlamıyla bir “su medeniyeti” olarak nitelendirebiliriz. Tarihte hiçbir medeniyet çizgisinde suya bu kadar ehemmiyet izafe edilmemiştir. Bilindiği üzere geleneksel medeniyetlerde su, içerisinde mistik bir arıtma ve temizleme gücü barındıran saflığı, sadeliğin, bilgeliğin sembolüdür. Osmanlı su medeniyetinde ise bu saydıklarımızın yanında su, kullanılan tüketilen bir sıvı değil aynı zamanda çeşmeler, sebiller, selsebiller, fıskiyeli havuzlar, suluklar, şadırvanlar, sarnıçlar, kuyular, hamamlar ve köprülerle vs. ile şehrin içerisinde tabiatın hareketli ve hür havasını getiren bir temaşa unsurudur. Her ne kadar bu kitapla İslam su Medeniyetinin diğer medeniyetler içindeki yeri ve gelişimi anlatılmaya çalışılmışsa da muhakkak olan şudur ki su hakkında en iyi susuz kalanlar konuşur ve dolayısıyla da yazar. Onlar suyun değerini, güzelliğini ve faydasını bilirler. Su hiç şüphesiz hayatın kaynağıdır ve yeryüzünde de hayat muhtemelen bütün sular kuruduktan sonra nihayete erecektir. İnsanlar tarih boyunca hayatta kalabilmek için hep suya koşmuşlar ve gerektiğinde bir yudum su için savaşmışlardır. Sonuç olarak diyebiliriz ki insanlık tarihi kısaca suyu arama, bulma ve kullanma tarihidir.

Konya’dan Esnaf Manzaraları Bedava Pdf İndir
Konya / Aralık 31, 2017

Konya’dan Esnaf ManzaralarıMüslüm Amca yazıhanede bir şeyler aramaya başladı. Ben izliyordum. Birkaç yeri karıştırdıktan sonra aradığını buldu. Ortasından delinmiş 100 YTL’yi bana uzattı. “Bak bu parayı bana alışverişte verdiler, sahteymiş. Doğruluk dost kapısıdır. Haram lokma yedirmedim çocuklarıma. Kazancımda ve evimde bereket var. Doğruluktan ayrılmam. Bu para mesela… Sahte … İnsanlar korkmalı… Allah’tan da korkacak, kanundan da korkacak… Yoksa suçun arkası kesilmez… İnsanlar çalışmadan, gayret sarf etmeden kazanmaya itibar etmemeli. Helal kadar tatlısı yoktur… Ben hiç boş durmam. Tatil günlerinde bile evimizin bahçesinde çalışırım. Sabah namazını vaktinde kılarım. Hâlâ üzerime güneş doğmaz.“ Dünyaya gelmişim, yiyeceğim bir lokma ekmek. Aman ne zormuş onu da temin etmek Müslüm Amca’dan insani anlamda günümüz ile ilgili bir tahlil yapmasını istiyorum. Cevabı oldukça net oluyor: “ Geçmişlerde elbette saygı, sevgi vardı. Sevgi, şefkat kalkmış insanlarda. Kimse kimseyi sevmiyor, saymıyor. Ben sorayım sana… Sen memnun musun bugünden? Köye vardım köpekleri salmışlar, taşları bağlamışlar…” (Müslüm Canpolat ile yapılan görüşmeden) Raşit Aker’in çalışması; günümüze kadar gelebilmiş, ama asla yarını olmayan mesleklerden bir kısmının fotoğrafını çekerken, yüreğimizdeki sızılar bu nedenle baş kaldırıyor. Yarına baktığımız zaman onlar belki olmayacak, ama biz biliyoruz ki, o ustaların “Eline, beline, diline sahip ol” düsturu gündelik hayatın içinde kaybolsa da, ne zaman geçmişimize dönüp bakma…

Konya Halk Müziği Bedava Pdf İndir
Konya / Aralık 28, 2017

Konya Halk MüziğiGenel Anadolu Halk Müziği repertuarı içerisinde önemli yeri haiz olan Konya Halk Müziği bugün itibarı ile hak ettiği yerde değildir. Gerek repertuar zenginliği, gerekse tavrı, üslûbu ile mahallî icraların dışına taşamamıştır. Özellikle 1940 yılında Ankara Devle Konservatuarınca yapılan derleme çalışmalarında 500’ün üzerinde tespit edilen ezgiler notaya aktarılamamış, bir çoğu arşivlerde plak ve bant malzemesi olarak kırılmış, çürümüş, atıl hale getirilmiştir. Diğer yandan ne TRT kurumunda, ne de Kültür ve Turizm Bakanlığı Topluluklarında Konya’yı layıkıyla temsil eden ses vokal, saz sanatçıları yer almamıştır. Konyalı olmadığı halde Kemal Koldaş ve bir iki istisna hariç, okuyanlar ise, mekanik şekilde okumuş ve çalışmışlardır. Dolayısı ile özellik arz eden mahalli coşku, ruh yansıtılamamıştır. Elinizdeki kitapta Konya Halk Müziğine dair geniş bilgi ve daha geniş repertuar bulunmaktadır. Konuya samimi ve idealist yaklaşanlar bu dokümanlardan hareketle daha güzel işler yapabilirler.

Tarih İçinde Konya’daki Kürtler Bedava Pdf İndir
Konya / Aralık 24, 2017

Tarih İçinde Konya’daki KürtlerKonya Çölü’nün, Kürtlükle tanışıklığı bilindiğinin aksine çok eskidir. Konya’yı keşfeden Pers ordusunun “Okçu Kürtler”ini, zamanla İslam Ordusundaki cihatçı Kürtler, daha sonra Selçuklular döneminde Sivas Kürtleri ve Doğu Torosların Lek Kürtleri takip eder. Osmanlı’nın erken dönemlerinde Konya dolaylarına gelen Kürtler de dâhil bu saydıklarımız, bu kadim çölün diğer halklarına karışıp eriyip gittiler. Geriye rasyonalitelerinden esinlenerek adlandırılan mekânları kaldı. Konya’nın bu prototip Kürtlerin aksine, Osmanlı’nın geç dönemlerinde Konya’ya “Aşiret” olarak gelen, sürülen ya da “iskan” edilen Kürtler, varlıklarını korudular, eriyip gitmediler. Kültürel ve nasyonal değerlerini korudular. Günümüzde de Kürdistan’dan uzak bir coğrafyada, ana Kürtlüğün değerli bir parçası olarak Kürt ulusal davasına sahip çıkıyorlar. “Kitlesel olarak Konya’daki Kürt varlığınının yanı sıra, popüler Kürt şahısların Konya’daki varlıkları da bu ulusal ve sınıfsal davanın kaçınılmaz bir sonucudur, Keza “öteki” olmanın kaçınılmaz tepkiselliğinin ve sınıf mücadelesinin sonucu olarak daha çok sol cenahta yer alan Kürt entelijansının sürüldüğü yerlerden biridir Konya. Ruhî Su, Yılmaz Güney, Yaşar Kaya, Cemşid Bender bunlardan bazılarıdır. Velhasıl “tarih içinde Konya”, eski çağlardaki gibi günümüzde de Kürt tarihinin Kürdistan’dan uzak bir yapıtaşı olarak güncelliğini korumaktadır.

Vadi-i Meram Bedava Pdf İndir
Konya / Aralık 22, 2017

Vadi-i MeramLoras Dağı’ndan coşup gelen ırmakların binlerce yıldır aka aka meydana getirdiği Meram Çayı ve Vâdi-i Meram, Konya Ovası’nın batıya açılan kapısı gibidir. Vâdi-i Meram, Tavusbaba’dan batıya doğru, Loras Dağı’nın eteklerine uzanan bağlar ve bahçelerin bezediği upuzun yeşil bir vâdinin adıdır.  Loras Dağı’nın eteklerine kurulmuş yaylaları, şimdilerde hiçbiri ayakta kalmayan su değirmenleri, yörenin hayat damarı olmaya devam eden Meram Çayı, kuruluşu yüz yıla yaklaşan elektrik santralı, efsaneleri, asırlık mektebi ve köklerini günümüze kadar ulaştırmayı başarabilmiş aileleriyle Vâdi-i Meram, Konya’nın binlerce yılı bulan tarihinin cüzlerinden biridir. 

Süheyl Ünver’in Konya Defterleri Bedava Pdf İndir
Konya / Aralık 12, 2017

Süheyl Ünver’in Konya DefterleriSüleymâniye Kütüphanesi’ndeki Ord.Prof.Dr. A. Süheyl Ünver koleksiyonunda, Konya hakkında hazırlanmış 10 defter mevcuttur. Bu kitap, bahsi geçen 10 defterden alınan resimlerle, Gülbün Mesara Arşivi’nde yer alan münferit Konya tezhip ve resimleriyle, ressam Ahmet Yakupoğlu’nun yapmış olduğu Konya konulu yağlıboya tablolardan meydana getirilmiştir. Ünver’in Konya ile ilgili olup çeşitli yer ve yıllarda yayınlanmış yazıları da bu resimlere eşlik ederek metni oluşturmuştur. Böylece ortaya çıkan eser nefis tasarımı ve baskı kalitesiyle bir sanat, tarih ve renk şölenine dönüşmüştür.

1946 Yılı Konya Belediye Seçimleri Bedava Pdf İndir
Konya / Aralık 7, 2017

1946 Yılı Konya Belediye SeçimleriDemokrasinin temeli kabul edilen mahalli yönetimler, demokrasi tarihimiz açısından önemlidir. Yerel yönetimler, toplumun kendi kendini yönetmesi itibariyle demokrasinin ilk basamağını teşkil etmektedir. Bu yönüyle siyasi katılmayı hızlandırıcı bir özelliğe sahip olduğu kabul edilmektedir. Güçlü bir yerel yönetim, sadece şehirlerin ve köylerin bayındırlığını ve sağlıklı yaşamını sağlayan bir teşkilat değil; aynı zamanda sağlam bir demokratik terbiyenin yerleşmesini hazırlayan toplumsal bir sürecin önemli bir basamağı olarak görülmektedir. Bizi bu çalışmaya sevk eden iki temel sebep bulunmaktadır. Bunlardan birisi yukarıda da ifade edildiği gibi, yerel yönetimlerin demokratik süreçteki önemidir. Bu tür çalışmaların demokratikleşmeye katkı sağlayacağı ümit edilmektedir. İkincisi 1946 yılının bir geçiş devresi olmasıdır. Bilindiği gibi çok partili döneme 1945’de geçilmiş ve bir yıl sonra belediye seçimleri yapılmıştır.

Milli Mücadele’de Konya Kuva-yı Milliyecileri (2 Cilt) Bedava Pdf İndir
Konya / Kasım 26, 2017

Milli Mücadele’de Konya Kuva-yı Milliyecileri (2 Cilt)Bilindiği üzere Millî Mücadele tarihimiz henüz ilmî olarak bütün mahalleri ve yönleriyle ele alınıp incelenmiş değildir. Bir milletin varlığını ve istiklâlini korumak için artık en son imkânlarını seferber ettiği böyle bir mücadelenin ilmî olarak incelenip tarihinin yazılıp gelecek nesillere intikal ettirilmesi zarureti vardır. Bu zaruret yeni Türk devletinin bekası ile yakından ilgilidir. Çünkü Cumhuriyet ‘ten sonra yetişen ve yetişecek olan nesiller Türkiye Cumhuriyeti ‘nin hangi şartlarda nasıl kurulduğunun şuurunda olursa ancak o zaman Cumhuriyet ‘in korunmasında ve yüceltilmesinde daha azimli ve kararlı olacaktır. Zaten millî tarih terbiyesinden beklenen hedeflerin de neticede bu gayeye yönelik olduğu bilinen bir gerçektir. Millî Tarih ise mahallî tarih çalışmalarının ortay konduğu oranda zenginleşecek veya eksik kalacaktır. Bu bakımdan mahallî tarihlerin umumî tarihle olan ilişkisi bir bütünüyle aynı bütünün parçaları arasındaki ilişkiye benzemektedir. Nasıl ki bir bütünün doğru ve tam olarak izahı için o bütünü oluşturan parçaların tam anlamı ile bilinmesi gerekiyorsa Millî Mücadele tarihimizin de tam ve ilmî olarak tespiti ancak bu mücadele içinde yer alan bütün unsurların ortaya konmasıyla mümkün olacaktır. (1.CİLTTEN)Yine görüldü ki; Hürriyetimizin kaybolmaması Bayrağımızın inmemesi ezanların susmaması için düşmanın adım atıp kirlettiği topraklarımızı hayatları pahasına korudular. Esir edilemeyeceğimizi yedi düvele duyurdular. Türk ‘ü yok etmek…