Biyografi-Otobiyografi arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Kitle Savaşının Ustası Mareşal Jukov Bedava Pdf İndir
Biyografi-Otobiyografi / Kasım 30, 2017

Kitle Savaşının Ustası Mareşal JukovDünyayı küçük gören bu hırsın önüne kattığı Fransa İmparatoru Napoleon Bonaparte, yeterince hazırlık yapamadan 21 Haziran 1812 günü kıtalarına Moskova üzerine yürüme emrini vermiş ve ertesi günü Niemen Nehrini geçerek uçsuz bucaksız Rus topraklarını istilaya başlamıştı. Düşmanın savaş niteliklerine aldırış etmiyor, uyguladıkları strateji ve taktiği görmezlikten geliyor; Avrupa’nın geri kalanı gibi Ruslar’ı da yeneceğini ve daha sonra yalnız kalan İngiltere’nin hesabını göreceği inancını koruyordu. Böylece, ünlü “Tarih tekerrürden ibarettir” sözü, değerini bir kez daha kanıtlamıştır.

Son Jön Türk Kalesi Ahmed Kemal Akünal Bedava Pdf İndir
Biyografi-Otobiyografi / Kasım 29, 2017

Son Jön Türk Kalesi Ahmed Kemal Akünal‘’Jön Türk’’ tabiri, tek tip bir siyasetçi modelini işaretlemeye yetmez. Jön Türk’ün silahşörü vardır; kimi eylem adamıdır, kimi fikir adamı… Bazısı ser alır, bazısı serdengeçtidir; ezilip geçileni vardır, ezilenin üstüne basıp yükseleni… Ahmed Kemâl ise, hem Servet-i Fünûn’un şairidir hem Sultan Abdülhamîd ’e suikast tertipçisi; hem Âzerîlerin mektep hocasıdır hem Rusların idam mahkûmu… Jön Türklük için çalışır, iktidarı ve ikbali başkaları kapar; Milli Mücadele için çalışır, âkıbeti Beykoz Belediyesi’nde memurluk olur. Ahmed Kemâl’in hayatını okurken siyaset ve edebiyat tarihimizin karanlıkta kalan pek çok noktalarının aydınlandığını görecek ve gördüklerinizden memnun kalacaksınız.

Sinan / Bir Düşsel Yaşamöyküsü Bedava Pdf İndir
Biyografi-Otobiyografi / Kasım 22, 2017

Sinan / Bir Düşsel YaşamöyküsüAbidin Dino, tüm yaşamı boyunca, Anadolu topraklarında boy atmış ozanlara, mimarlara, âşıklara derin bir ilgi duymuştu. Ama Anadolu’nun iki dehâsı vardı ki, onlara tutkusu bambaşkaydı. Biri Yunus Emre, biri de Mimar Sinan. Sinan’ın sanatı üstüne dönem dönem dergilerde yazılar yayınlamıştı Abidin Dino. Ama belki de kimsenin aklına gelmeyecek bir şey daha yapmış, oturup kendi imgeleminden süzdüğü bir yaşamöyküsü kaleme almıştı büyük usta için.Sinan, gerçek bir yaşamöyküsü değil, bir ustanın bir ustaya biçtiği düşsel bir yaşamöyküsü. Mimar Sinan’ın doğduğu, çocukluğunu yaşadığı topraklara yaklaşık 450 yıl sonra sürgün giden Abidin Dino, Sinan üstüne düşlüyor, düşünüyor:Sinan’ın Ağırnas’ta doğup devşirilmesi, İstanbul’a gelmesi, bin bir serüvenden ve savaştan sonra, Süleymaniye’yi, Selimiye’yi gökyüzüne nakşetmesi, bir su damlasının gökyüzünden kopup belirli bir noktaya düşmesi kadar kaçınılmaz mıydı? Belki Sinan rastlantıya inanmıyordu ama, rastlantı Sinan’a muhakkak inanmıştı…Sinan’ı, bir başka ustanın, Ara Güler’in fotoğrafları eşliğinde sunuyoruz.

Kazakistan’ın Efsanevi Lideri Nazarbayev Bedava Pdf İndir
Biyografi-Otobiyografi / Kasım 21, 2017

Kazakistan’ın Efsanevi Lideri Nazarbayevzmi, çalışkanlığı ve üreticiliğiyle; çelik işçiliğinden dünyanın en zengin ve stratejik açıdan en önemli ülkelerinden birinin başkanlığına yükselen Nursultan Nazarbayev’in öyküsü, günümüzde pek çok devlete ve devlet adamına örnek olacak zorlu bir yaşamı anlatıyor. Nazarbayev’in yolculuğu; steplerdeki bir dağ otlağında, bir çoban kulübesinde başlar. Çocukluğu Stalin baskısından yılmış, yoksul göçer ailesi içinde geçer. İlk işi, metalürji konusunda eğitildiği bir demir-çelik fabrikasında yüksek fırın işçiliğidir. Genç bir Komünist Parti üyesi olarak yaşamı Nikita Kruşçev, Leonid Brejnev ve Yuri Andropov dönemlerinde geçer. Daha 44 yaşındayken, Konstantin Çernenko tarafından Kazakistan Sovyet Cumhuriyeti’nin başkanlığına atanır. Ondan sonra gelen Sovyet önderi Mihail Gorbaçov, Nazarbayev’e Sovyetler Birliği başbakanlığını bile önerse de, gözünü geleceğe dikmiş olan Nazarbayev bu teklifi geri çevirir. Asırlar boyu Rus ve Çinli komşularının istilasına ve baskısına maruz kalan, Batı Avrupa’nın tamamından daha geniş topraklara sahip olan Kazakistan, Sovyetler Birliği’nin dağıldığı 1991 yılına kadar bir ulus değildir. Birlik’in dağılmasındaki önemli oyunculardan biri olan Nazarbayev, bu enkazın içinden yeni Kazakistan devletinin başkanı olarak çıkar. Otokrasiden demokrasiye giden yönde ağır ağır ilerleyen Nazarbayev, ülkesini serbest piyasa ekonomisine geçirerek petrol zengini bir ülke olmasını sağlarken, Orta Asya’nın steplerinde modern çağların en çapraşık ve en etkili destanlarından birini yazmıştır.Nazarbayev olmasa Kazakistan’ın başarılarından çok azı gerçekleştirilebilirdi….

Lenin Bedava Pdf İndir
Biyografi-Otobiyografi / Kasım 19, 2017

LeninLenin yirminci yüzyılın en etkili liderlerinden biri ve muazzam bir figürdür. Parti merkez arşivlerinin açılmasından sonra Lenin ile ilgili belgelere ulaşmış ilk tarihçidir Robert Service. Bu belgeler, aldığı övgü ve hakaret eşit olan devrimci bir eylemci; Marx ve Engels yorumları resmi dogmaya dönüşmüş enerjik bir düşünür; ikon statüsüne yükselmiş bir parti lideri ve devlet adamı; kişiliği katı kendini kontrol ile ani patlamalar arasında gidip gelen bir adamdan oluşan karmaşık bir figürün tam bir biyografisini mümkün hale getirmiştir. Elinizdeki biyografi Lenin’i, devrimci, düşünür, devlet adamı ve psikolojik yönleriyle parçalanamaz bir bütün olarak incelemektedir. Çocukluk dönemi ile eğitiminin onun politik yaşamını nasıl derinden etkilediği ve Komünist Parti’yi kurup daha sonra SSCB’ye dönüşecek ilk sosyalist devleti nasıl yarattığı konusunda yeni bakış açıları getirmektedir. Service, Ekim Devrimi ve tek parti devletinin doğuşu gibi konularda açık ve ayrıntılı analizler yapıyor; Lenin’in, Sovyet rejiminin ve komünizmin çöküşünden sonra bile tümüyle yok olmayan mirası olan devlet ve toplumun doğası konusunda tartışmalar açıyor. ‘En iyisinden bir politik biyografi… Harika bir kitap hatta Lenin hakkında yapılmış çalışmaların en iyisi… Bu portrenin gücü ve canlılığı beni hayretlere düşürdü’DOMINIC LIEVEN, SUNDAY TELEGRAPH ‘Açık seçik yazılmış, keskin gözlemler ile sezgi gücü ve etkileyici alıntılara sahip ama hepsinin ötesinde çok sayıda araştırmacının başarısız…