Kıbrıs arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
AB, AKP ve Kıbrıs Bedava Pdf İndir
Kıbrıs / Ocak 22, 2018

AB, AKP ve Kıbrıs1571’de Osmanlılar tarafından fethedilen ve 307 yıl Osmanlı Türk idaresinde kalan Kıbrıs Adası, Birinci Dünya Savaşında İngiltere tarafından tek taraflı olarak ilhak edilişinden bugüne dek, başta Yunanistan, İngiltere ve ABD olmak üzere pek çok ülkenin acımasız çıkar çatışmalarının odağı oldu. En ağır bedelini genellikle Ada’daki Türklerin ödediği olaylar son dönemde kaygı verici boyutlarda seyrediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tasfiyeyi amaçlayan “BM ‘çözüm’ planı”nın Türk tarafına dayatılmasının ve planın, Türkiye’nin Avrupa Birliği takvimine bağlanmasının ardından KKTC üzerindeki kara bulutlar yoğunlaştı.

Tassos Papadopoulos Valley of the Greek Cypriots in Cyprus Bedava Pdf İndir
Kıbrıs / Ocak 20, 2018

Tassos Papadopoulos Valley of the Greek Cypriots in CyprusThis book you are holding in your hands is aiming to show a very different dimension of Cyprus question. It tells about the life and some international affairs of Thassos Papadopoulos, the leader of Greek Cypriot Sector in Cyprus. The aim of this book is presenting you the roots that Greek Cypriot Sector is coming from and its essence, by being inspired from Papadopoulos’s life and career.Greek Cypriots have always had one argument. That argument was that the whole Cyprus would be under Greek Cypriot sovereignty and it would become the unsinkable aircraft carrier of the Mediterranean. The developments show us that Cyprus has become an unsinkable pirate ship. The book also mentions of the course of the Greek Cypriot administration.A chain in Greek Cypriot administration, which stretches from EOKA terrorist organisation to international money laundering operations, and especially how Slobodan Milosevich, Butcher of the Balkans laundered billions of dollars he stole from Serbian nation with the help of Papadopoulos are examined.There are many more crucial details in the book. If you have an idea on Cyprus issue or if there is something unconvincing in the Cyprus presented to you and the…

Kıbrıslı Bedava Pdf İndir
Kıbrıs / Aralık 31, 2017

KıbrıslıKıbrıs savaşının yaşanmış hikaye halidir. Savaşa katılan gazinin hatıraları kendi kaleminde sade bir dille anlatılmaktadır

Kıbrıs Nereye Gidiyor? Bedava Pdf İndir
Kıbrıs / Aralık 28, 2017

Kıbrıs Nereye Gidiyor?Kıbrıs sorunu elli yılı aşkın bir süredir Türkiye kamuoyunu meşgul ediyor ve Türk dış politikasının ana ekseni olmayı sürdürüyor. Ama ne yazık ki, ülkemiz açısından böylesine temel bir önem taşıyan bu sorunun ardında yatan nedenlerle ilgili sağlıklı bilgiler bilinçli biçimde kamuoyunun dikkatinden uzak tutulup, gelişen olaylar hep resmi politikanın merceğinden ve çoğu kez de manipülatif teknikler kullanılar yansıtıyor. Ahmet An’ın bu kitapta yer alan yazılarında, Kıbrıs sorunu resmi politikanın dışında kalan bir kıbrıslı Türkün bakış açısıyla bakılıp değerlendirilmekte ve büyük güçlerin Doğu Akdeniz’deki oyunlarına ışık tutan, çarpıcı açıklamalar ve zengin belgelerle desteklenmektedir.

Kıbrıs’ta Rumlaştırma Hareketleri Bedava Pdf İndir
Kıbrıs / Aralık 25, 2017

Kıbrıs’ta Rumlaştırma HareketleriBelgeler ışığında kaleme aldığım “Kıbrıs’ta Hristiyanlaştırma Hareketleri” adlı kitapta; Kıbrıs Türk toplumun tahiri geçmişinden günümüze kadar uzanan dönem içinde Rumlardan, Yunanlılardan ve onlara deste verenlere; Ortodoks ve Katolik Kilisesinden kaynaklanan baskı ve asimilasyon areketleri sonucu maruz kaldığı ve asla haketmediği zor günlerini ve demokratik olmayan yöntemlerle yitirmek zorunda kaldığı birçok sosyal değerleri belgelere dayalı olarak birer birer anlatılarak ön palana çıkarılmakta; birçok yazar ve yazılı kaynakların desteğiyle okuyucuların bilgisine sunulmaktadır. Kıbrıs’ta haklı davasına sadakak gösteren ve direnen Türk toplumunun bireysel ve toplumsal olarak kendisine yöneltilen er türlü baskılara, hileli davranışlara ve asimilasyon eylemlerine karşın bugünlere gelebilmesi ve ayakta kalabilmesi; gerçekten örnek alınacak, övgüyle anılacak bir olaydır.

Doktor Fazıl Küçük Ve Şeyh Nazım Kıbrısi Bedava Pdf İndir
Kıbrıs / Aralık 25, 2017

Doktor Fazıl Küçük Ve Şeyh Nazım KıbrısiKıbrısta Türlük ve Müslümanlık Kimliğinin şahsiyet bulma mücadelisinde menfi ve müspet en etkin iki odak:Fikri bir uğraş içeresinde bulunan güçlü dimağlar, dağlara çıkıp mağralara saklanark bu uğraşı sadece kendi tek kişilik dünyalarının dar hudutları içeresinde hapsetmek istemez, fikirlerini başkalarına da aktararak onlarla beraber bir müsademeye girişmeyi tercih ederler.Bir fikrin etrafında toplanıp uğraş vermek suretiyle onu parlatıp kemâle erdirmek ve daha geniş kitleler tarafından kabul görmesini sağlamak güçlü fikir mensuplarını daha da güçlendirir ve manen huzura kavuşturur…

Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs Bedava Pdf İndir
Kıbrıs / Aralık 5, 2017

Milliyetçilik Kıskacında KıbrısBüyükada ya da Yavruvatan… Kıbrıs kendi kaderini belirleyememiş veya kendi kaderini iki “anavatan”ın kaderine, alınyazısına göre belirlemeye çalışmış iki milliyetçiliğin kıskacında varolmaya çalışan bir ada. Bir tarafta Yunan milliyetçiliğinin teritoryal genişlemesinde sınırın en ucu, diğer taraftan Türk milliyetçiliğinin yeni “Hatay”ı… Kıbrıs’taki iki toplumun çok uzun süredir varoluş koşullarını belirleyen milliyetçiler, iki toplumun kendi özgün kaderlerini yaşamalarındansa, hayatlarını “anavatanlar”ın kaderine bağımlı sürdürmeyi tercih ettiler. Kıbrıslı Rum milliyetçiliği Ada’nın Yunanistan’ın bir parçası olarak kabul edilmesini isterken, Kıbrıslı Türk milliyetçiliği Türkiye’nin sancağı olmasını arzuladı. Elbette bu tercihler, Yunanistan’da ve Türkiye’de yaşanan farklı ulus-devlet inşa süreçlerinin hem kendi projeleri için hem de adadaki iki toplumun “gelecek” planları için hayati sayıldı. Ada’daki milliyetçiler kimi zaman kendi modellerini savunurken “anavatanlar”ın bunu kabullenmesini arzuladılar, kimi zaman da “anavatanlar” kendi dış politika manevralarında Kıbrıs’ı bir koz olarak kullanmaya çalıştılar. Kıbrıs ayrıca 20. yüzyılda “bazı sorunlar vardır ve bunlar çözümsüzür” diyen bir uluslararası ilişkiler yaklaşımının iyi bir örneği olarak sunuldu. Niyazi Kızılyürek Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs’ta, halen iki toplumun yaşadığı adanın “çözümsüzlük” üzerinde katettiği mesafeyi geriye sarmak için dörtlü milliyetçilik matrisiyle nasıl ve niçin hesaplaşılması gerektiğini tartışıyor

Kıbrıs Uyuşmazlığı Çalıştayları Bedava Pdf İndir
Kıbrıs / Aralık 1, 2017

Kollektif \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Kıbrıs Uyuşmazlığı Çalıştayları Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Kıbrıs Uyuşmazlığı Çalıştayları Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Kıbrıs’ta Zafer ve 40 Yıl Bedava Pdf İndir
Kıbrıs / Kasım 30, 2017

Kıbrıs’ta Zafer ve 40 YılTarihinin derinliklerinden gelen ve halen bir devlet politikası niyetliğindeki Megali İdea’nın peşinde koşan Yunanistan, 20 nci yüzyılda da özellikle Türk Milleti’nin en zayıf olduğu anlarda dehşet saçarak Türkiye aleyhine büyüdü ve genişledi. Nihai hedef Türkleri bu coğrafyada yok edip Bizansı yeniden canlandırmaktı. Bu mücadelenin İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze gelen Kıbrıs sorunu bölümü, şimdi Türk – Yunan anlaşmazlıklarının kilidi durumundadır ve halen de kilitli durundadır. Bu kitapta; İkinci Dünya Savaşı’ndan beri, Türk Milleti’nin Kıbrıs mücadelesi ve özellikle bu mücadelede her safhada aktif rol alan ve Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan genç bir kurmay subayın o günkü heyecanı ile kaleme aldığı anıları yer almaktadır. Ayrıca kitapta Kıbrıs Barış Harekatı’ndan beri 40 yıldır çözülmeyen Kıbrıs meselesine ve diğer Türk – Yunan sorunlarına bütün açıklığı ile yer verilmiştir.