Siyasal Sistemler arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Faşizm ve Diktatörlük Bedava Pdf İndir
Siyasal Sistemler / Ocak 16, 2018

Faşizm ve DiktatörlükPoulantzas, Faşizm ve Diktatörlük’te III. Enternasyonal’in özellikle faşizm karşısında düştüğü saf ekonomizmi eleştirir. Poulantzas’ın dikkat çektiği nokta iktidar, kapitalist devlet tarzının aldığı biçimler, bu biçimler altında şekillenen rejimler, bu rejimler içindeki devlet personeli (bürokrasi) ve elitlerin egemen sınıflarda kurdukları ilişkilerin çok katmanlı doğasıdır. Onun için faşizm ”kapitalist devletlerin özel bir rejim biçimi”dir ve Poulantzas daha önce bu kadar kapsamlı ele alınmamış bir eksen üzerindeki tartışmasıyla faşizmin temel karakteristiklerini ortaya koymaya çalışır. Faşizm ve Diktatörlük bu çabanın, bu çok katmanlı çözümleme çabasının Alman ve İtalyan tipi faşizm örnekleri üzerinden ele alınmasıdır. Poulantzas tarihsel süreç içerisinde Alman ve İtalyan faşizmlerinin birleştikleri ve ayrıldıkları noktalara dikkat çeker ve bu benzerlik ve farklılıkların tarihsel doğasına ilgi gösterir. Devlet bürokrasisi içinde şekillenen faşist rejimin ve bu rejimin sınıflarla kurduğu ilişkinin ele alınması Faşizm ve Diktatörlük’ün önemli özelliğidir.

Aman Piyasalar Bedava Pdf İndir
Siyasal Sistemler / Ocak 9, 2018

Aman Piyasalar21. yüzyılın başında Ahmet Tonak’ın BirGün’deki köşesinde herhangi bir yazısını okuyan birçok insanın, tabii burjuva ideolojisinin hakimiyeti ile körleşmiş olanlardan söz etmiyorum, kendi kendine şöyle söylediğini hep duymuş gibi oldum: “Doğru yahu, meseleye bir de böyle bakmak mümkün. Liberalizmin en yüzü kızarmaz biçimlerinden en sinsisine kadar solun büyük bölümlerinin beynini tutsak ettiği ya da solculuğun milli çıkarların neredeyse yüz yıl önceki kazanımlarını örümcek ağlarıyla savunmaya indirgendiği bu çağda, Tonak bu yazılarda gayet yalın ve anlaşılır bir tarzda, ama arkasına Marksist teorinin ekonomi politik alanındaki dev eleştirel birikimini alarak, alaycı ama en ciddi argümanlarla ey okuyucu diyor, bütün düşüncelerin ardında, dolaysız ya da dolaylı biçimde maddi toplumsal çıkarların etkisini, yani sınıf çıkarlarını ara. Yoksa etrafında ne olup bittiğini anlayamazsın. Sınıfın ve sınıf mücadelesinin her gün etrafınızda yaşanan sayısız olayda nasıl gizlendiğini görmek istiyorsanız, Tonak’a kulak verin.

Toplumsal Adalet ve Totalitarizm Bedava Pdf İndir
Siyasal Sistemler / Ocak 8, 2018

Toplumsal Adalet ve TotalitarizmToplumlarda, adaletin yüksek olduğu zamanlarda daha demokratik, buna karşın, bozuştuğu zamanlarda ise daha totaliter bir siyasal yapının öne çıktığı anlaşılmaktadır. Ancak ne yazık ki, totalitarizmin adaletsizliğinde hemfikir olanlar, adaletin toplumsallığı konu edilince “ilk sahipleniş” ya da “hak ediş” gibi, temelde “çıkarcı” ve “fırsatçı” niyetler taşıyan gerekçeleri ileri sürmektedirler. Hiç kuşkusuz totalitarizmin, bir toplumsal adaletsizliğinde durumudur. Ama “toplumsallık” nosyonunu yitirmiş bir adaletin de âdil mi yoksa gayr-i adil mi olduğu şüphelidir. Oysa gerçekte adalet, öncelikle şüpheye yer vermeyecek ölçüde, kesin ilkelere bağlı kalmayı ve hakkaniyet ölçütünü keyfî tasarruftan, sistemsel olarak uzaklaştırmayı gerektirmektedir. Tarihin ilk döneminden beri yaşanan gerçekler, bize, bunu gerçekleştirmenin yalnızca bir hukuk sorunu olmadığını kanıtlamaktadır.

Totalitarizmin Kaynakları 3 / Totalitarizm Bedava Pdf İndir
Siyasal Sistemler / Ocak 5, 2018

Totalitarizmin Kaynakları 3 / TotalitarizmHannah Arendt’in kapsamlı eseri Totalitarizmin Kaynakları’nın Türkçe çevirisi, üçüncü cilt Totalitarizm ile tamamlanıyor. Arendt’in antisemitizm ve emperyalizm tartışmalarını ele aldığı iki cildin ardından, esere doğrudan adını veren bu ciltte totalitarist düşüncenin kökenleri, örgütlü hareket haline gelişi, kurumsallaşması, propaganda ve manipülasyon araçları etraflıca inceleniyor. Totalitarizmi sadece faşizmin çerçevesine sabitlenerek ve anti-semitizmin kıyıcılığı ekseninde ele almayı reddeden Arendt, bir yandan Nazi partisinin, kurumlarının ve yöntemlerinin totalitarist düşünceye dayanan biçimlenişini resmederken diğer yandan da Sovyetler Birliği ve Stalin üzerinden “Doğu despotizmi”nin bu totalitarist örneğini kapsamlı bir şekilde inceliyor. Arendt okuyucularını, özgür, yaratıcı ve gerçekten eşitliği benimseyen bir eleştirel anlayışla alt edebilecekleri totalitarizme karşı “dünya aşkıyla” biçimlenen bir politik sorumluluğa davet ediyor.

Kapitalizm ve Özgürlük Bedava Pdf İndir
Siyasal Sistemler / Aralık 31, 2017

Kapitalizm ve ÖzgürlükDevlet bir taraftan bireysel özgürlüklerimize bir tehdit gibi görünürken, onun vaat ediklerinden nasıl bir fayda sağlayabiliriz? Milton Friedman bu klasikleşmiş kitabında, rekabetçi kapitalizmin, hem ekonomik özgürlük kazanma adına hem de siyasi özgürlük için gerekli bir şart olduğu biçiminde özetlenebilecek son derece etkin ekonomi felsefesinin kesin ifadelerini sunuyor. Sonuç olarak ortaya İngilizce’de yarım milyondan fazla satılmış, on sekiz farklı dile çevrilmiş ve her geçen gün önemi artmakta olan bir metin çıkmış. “Yüzyılın ekonomisti.”Fortune “Milton Friedman dikkate değer analitik yetenekleri ve teknik hünerleri ile ülkenin önde gelen ekonomistlerinden biridir. Friedman toplum için sönmek nedir bilmeyen bir aydınlatıcı, bir bağımsız, bir cesaret sembolü, bir dahi ve hepsinden öte bir teşvik unsurudur.”Henry Hazlitt, Newsweek “Milton Friedman son on ya da on beş yıldır olması gerektiği biçimde tanınıyor… 2. Dünya Savaşı’ndan günümüze hali hazırda hayatta olan en etkili ekonomist.”Robert J. Samuelson, The Washington Post

Tarihsel Kapitalizm ve Kapitalist Uygarlık Bedava Pdf İndir
Siyasal Sistemler / Aralık 27, 2017

Tarihsel Kapitalizm ve Kapitalist UygarlıkTarihsel kapitalizm daha ilk bakışta, bazı savunucularının öne sürdüğü gibi ‘doğal’ bir sistem olmak şöyle dursun, açıkça saçma bir sistemdir. Daha fazla sermaye üretmek için sermaye üretilmektedir. Kapitalistler ayak değirmeninde daha da hızlı koşmak için gitgide daha hızlı koşan beyaz fareye benziyor. Marx gibi kararlı bir suçlayıcısı bile tarihsel kapitalizmin oynadığı ilerici role büyük ağırlık vermiştir.

Komünizmin İlkeleri Bedava Pdf İndir
Siyasal Sistemler / Aralık 24, 2017

Komünizmin İlkeleriModern üretimin ve üretici güçlerin gelişmesinin en sonu bir proleter devrime varacağını içeren materyalist tarih görüşü, proletaryanın tarihsel görevi ve onun kurtuluş koşullarının öğretisi olarak komünizm Engels`in bu yapıtında ilk bilimsel tanıtlanmasını bulur.

Kapitalizmin Suç Tarihi Bedava Pdf İndir
Siyasal Sistemler / Aralık 24, 2017

Kapitalizmin Suç TarihiWerner Biermann ve Arno Klönne,Bush dönemine kadar olan karanlık tarihi “Kapitalizmin Suç Tarihi” kitabında derleyip toparlıyorlar.Bu kitapta yer alan “Kapitalizmin Gündelik Yaşamı”na dair hikayelerin günümüz politikacılarınca merakla okunması beklenmiyor.Çünkü bu suçlu tarihin asıl itici gücü ,yazarların da ortaya koyduğu biçimde, bugün de modern öncesi çağlarda olduğu gibi etkili.”Sermaye karın ya da karın küçük bir kısmının elde edilmemesi korkusunu taşıyor.Söz konusu kar ile sermaye cüretkar oluyor.%10kar kesin ve her yerde kullanılabilir; %20 ile canlı hale geliyor. %50 kar ile pozitif seçeneklere sahip; %100 kar için tüm insani yasaları ayakları altına alıyor; %300 kar içinse kendisini darağacına götürme pahasına riske edemeyeceği ya da işleyemeyeceği hiç bire suç yok”. 19. Yüzyılda bir İngiliz içisinin yazdığı bu sözler,Avrupa’nın denizaşırı yayılmacılığından günümüze; Orta Çağda Amerika kıtasının kıymetli metallerinin Avrupalı yayılımcılar tarafından çalışmasından sömürüye ,köle ticaretine ve Karayiplerde şeker tarımına;modernleşme yoluyla Hindistan tekstil sanayisinin ortadan kaldırılmasından petroldeki karanlık işlere kadar kapitalizminiç yüzünü tümüyle ortaya koyuyor.Bu örnekler ve kapitalizmin şiddet,baskı ve şavaşla birlikte yaşaması kapitalist ekonominin tarihini,aynı zamanda bir suç tarihi yapıyor.Sonuçta önümüzde bir iktisat tarihi eseri ,bir jeo-strateji kaynağı ve polisiye olarak okunması şart muazzam bir kitap duruyor… Hermannus Pfeiffer,Frankfurter Rundshau

Kısaca Marksizm Düşünüşü Bedava Pdf İndir
Siyasal Sistemler / Aralık 1, 2017

Kısaca Marksizm DüşünüşüBugünkü sınıf mücadelesinin değişmesi ve kalkması, hangi sınıfın işine gelir? İşçi sınıfının. Şu halde Marksizm işçi sınıfının toplumu açıklama ve değiştirme bilimidir. Bugünkü toplumda hangi sınıf her şeyin olduğu gibi kalmasını ister? Sermayedarlarla büyük arazi sahipleri. Şu halde büyük zenginler, kodamanlar, ölümden korkar gibi Marksizm’den korkarlar.