Din Sosyolojisi arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Sosyoloji Açısından Din Bedava Pdf İndir
Din Sosyolojisi / Ocak 21, 2018

Sosyoloji Açısından DinSon iki asırda DİN-DEVLET münasebetleri sun’î bir hassasiyet kazanmıştır. Oysa ki DİN ve DEVLET, her ikisi de tabiî ve zarûrî müesseselerdir. Ne din devleti, ne de devlet dini inkâr edemez. Bu itibarla DİN-DEVLET münasebetlerinde, bir muarazadan, hatta bir hassasiyetten söz etmek yersizdir.Devletin görevi, hükümranlığıyla himaye ettiği küçük inanç gruplarına vicdanî baskı uygulamadan; ana dinî grubun fıtrî ve tabiî seyrini bozmayarak, ilmî seviyede ciddî ve kontrollü bir din eğitimi vermektir.Din, devletlerin hayat kaynağıdır. Tarihte bütün devletler din sayesinde kurulmuştur. Çeşitli safhalarda din ile devlet ayniyet kazanmıştır. Bugün, gelişen organizasyon, dinî hayatın dışında da yüklenir olmuştur. Ancak din ile devletin iştirak sahaları devam etmektedir. Devletin fonksiyonları artarken, dinin etkinliği de büyümektedir. Çoğu kez üst üste çakışan bu fonksiyonlar, bir bütünlük arzetmektedir.

Batı Avrupa’da Türk Gençlerinin Din Algılanması ve Dini Davranışları Bedava Pdf İndir
Din Sosyolojisi / Aralık 31, 2017

Doç. Dr. M. Said Doğan \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Batı Avrupa’da Türk Gençlerinin Din Algılanması ve Dini Davranışları Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Batı Avrupa’da Türk Gençlerinin Din Algılanması ve Dini Davranışları Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Türkiye’de İslami Oluşumlar ve Siyaset & İslamcılık Bedava Pdf İndir
Din Sosyolojisi / Aralık 15, 2017

Türkiye’de İslami Oluşumlar ve Siyaset & İslamcılıkÜlkemizde İslamcılık üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır. Ne var ki bu çalışmaların büyük çoğunluğu “dışarıdan bir gözle” ve genellikle de “irticai tehdit algılaması” üzerine inşa edilmiştir. Bazı kitaplar ise akademik yönü güçlü olmakla birlikte İslami mücadeleyi tarihi bir süreç içerisinde ele almamaktadır. 1990 sonrasında yayınlanan siyasal İslam ile ilgili çok sayıda kitap ise popüler kültür okumalarının etkisinde kalmıştır.Bu çalışmada ise Türkiye’nin en önemli toplumsal kesimini oluşturan İslamcılar bütün renkleriyle, olduğu gibi yansıtıldı. İdeolojik angajmanlardan uzak durularak bilimsel bir eser ortaya konuldu. Bunun için Cumhuriyet dönemi ile ilgili olarak birincil kaynaklara müracaat edildi. İslami oluşumlarca çıkarılan dergilerin önemli bir bölümü tarandı. Cemaat liderlerinin, düşünce önderlerinin kitapları, vaaz kasetleri, makaleleri incelendi.Bu sayede Osmanlı’nın son döneminden bugüne kadar olan sürede İslami cemaatler, dernekler, partiler, toplumsal faaliyetleri ve siyasetle ilişkileri bağlamında ele alındı. Böylece Okuyuculardan Zehra grubuna, İskenderpaşa’dan İsmailağa’ya, Menzil’den Anadolu Platformu’na; Bediüzzaman’dan Süleyman Hilmi Tunahan’a, Necip Fazıl’dan Sezai Karakoç’a, İslam Demokrat Partisi’nden Büyük Doğu Partisi’ne, Beyanul Hak’tan Sırat-ı Mustakim’e İslami kesimin bütün renklerinin ele alındığı kaynak bir çalışma ortaya çıktı.

İslami Hareketler ve Modernlik Bedava Pdf İndir
Din Sosyolojisi / Kasım 30, 2017

İslami Hareketler ve ModernlikGerek bizde, gerekse Batıda olsun, İslam’la ilgili son dönemlerde yapılan tartışmaların ağırlık noktasını toplumsal değişim ve süreklilik oluşturmaktadır. Bu durumda modernizm, çağdaşlık, yenilikçilik, çağdaşlık, fundamentalizm, ıslah, muhafazakârlık ve İslamî hareketler gibi kavramlar hakkında çok farklı yorum ve yaklaşımlar gündeme gelmekte ve bunlarla açıkça neyin kastedildiği çoğunlukla belirsiz kalmaktadır. İslamiyât sahasında yaptığı özgün araştırmalarla Batı dünyasında haklı bir şöhretin sahibi olan Watt’ın elinizdeki kitabı, İslam dünyasının içinde bulunduğu mevcut durumu sadece siyasî, ekonomik ve toplumsal açılardan değil, dinî ve akidevî açılardan da ele alarak modernlik fenomeni karşısında İslam dünyasında ortaya çıkan hareketlerin zihniyet tahlillerini yapmak amacındadır.

Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi 1 Bedava Pdf İndir
Din Sosyolojisi / Kasım 25, 2017

Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi 1Dini, siyasi ve kültürel bir hareket olarak İslamcılık batılılaşma ve modernleşme vakıasıyla yüz yüze gelene İslam dünyasının değişik coğrafyalarında birbirine benzer kalıplarla ortaya çıktı. II. Abdülhamid döneminde İttihad-ı İslam adı altında siyasi bir kalkınma ve kurtuluş ideolojisi olarak benimsendi ve tahkim edildi. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra etkili bir fikir hareketi özelliğini kazandı ve din, siyaset, kültür alanlarının hemen hepsinde göz ardı edilemeyecek ürünler verdi. Batılılaşma ve Cumhuriyet dönemine zayıflayarak yansıdı. Bu çalışmada İslamcılık hareket içinde etkili olmuş onaltı fikir ve siyaset adamının değişik alanlarda temel görüşlerini veren metinlerini bulacaksınız.