Bilim Tarihi arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Pandanın Başparmağı & Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler Bedava Pdf İndir
Bilim Tarihi / Ocak 17, 2018

Pandanın Başparmağı & Doğa Tarihi Üzerine DüşüncelerStephen Jay Gould’un, Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler serisi Gould’un, evrim kuramını ana tema olarak kullandığı denemelerinden oluşuyor. Stephen Jay Gould dizinin ikinci kitabı olan Pandanın Başparmağı’nda, Türkiyeli okurun Darwin ve Sonrası’ndan alışık olduğu ve çoktandır özlediği kendine has üslubuyla evrim kuramının en sıcak konularına değiniyor. Yirminci yüzyılın en etkili bilim insanlarından biri olan Stephen Jay Gould, inanması güç çeşitlilikteki ilgi alanları ve engin kültürel birikimiyle bir o kadar da önemli bir bilim yazarıdır. En bilinen ve etkili kitaplarından biri olan Pandanın Başparmağı bu çeşitliliği ve enginliğini sergilemede son derece başarılı bir eser. Toplam otuz bir denemeden oluşan Pandanın Başparmağı’nda evrim okurlarını “kesintili denge kuramından yaşamın başlangıcına, Mickey Mouse’un evriminden “bencil gen”lere, uyarlanmanın anlamından evrimsel değişimin hızına kadar çok renkli bir yolculuk bekliyor.

Pandanın Başparmağı & Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler Bedava Pdf İndir
Bilim Tarihi / Ocak 17, 2018

Pandanın Başparmağı & Doğa Tarihi Üzerine DüşüncelerStephen Jay Gould’un, Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler serisi Gould’un, evrim kuramını ana tema olarak kullandığı denemelerinden oluşuyor. Stephen Jay Gould dizinin ikinci kitabı olan Pandanın Başparmağı’nda, Türkiyeli okurun Darwin ve Sonrası’ndan alışık olduğu ve çoktandır özlediği kendine has üslubuyla evrim kuramının en sıcak konularına değiniyor. Yirminci yüzyılın en etkili bilim insanlarından biri olan Stephen Jay Gould, inanması güç çeşitlilikteki ilgi alanları ve engin kültürel birikimiyle bir o kadar da önemli bir bilim yazarıdır. En bilinen ve etkili kitaplarından biri olan Pandanın Başparmağı bu çeşitliliği ve enginliğini sergilemede son derece başarılı bir eser. Toplam otuz bir denemeden oluşan Pandanın Başparmağı’nda evrim okurlarını “kesintili denge kuramından yaşamın başlangıcına, Mickey Mouse’un evriminden “bencil gen”lere, uyarlanmanın anlamından evrimsel değişimin hızına kadar çok renkli bir yolculuk bekliyor.

Türk Eğitim Tarihinin Ana Evreleri & Kurumlar, Kişiler ve Söylemler Bedava Pdf İndir
Bilim Tarihi / Ocak 13, 2018

Türk Eğitim Tarihinin Ana Evreleri & Kurumlar, Kişiler ve SöylemlerBu kitapta Türk kültür ve uygarlıklarını üreten eğitim olgusu, kişiler, olaylar ve söylemler boyutlarında ele alınmaktadır. Çalışma, yazarın eğitim tarihinin yöntem ve teknikleri doğrultusunda tarihsel ve sosyolojik deneyimlerini öne çıkarmaktadır. Buna göre Türk eğitimi İslâm öncesi dönem, İslâm etkisindeki dönem, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri olmak üzere ana evrelerde tasarlanmıştır. Eğitimsel olaylar ve bu olaylar üzerinde kuramsal ve deneyimsel katkıları olan kişiler ve onların söylemleri ise bu kita bın en özgün yanını oluşturmaktadır. Türk Eğitim Tarihi lisans dersinin kur tanımı dikkate alınarak hazırlanan bu kitap, aynı zamanda eğitimin Türk kültüründeki serüvenini felsefi ve sosyolojik planda merak eden ortalama okurların ve aydınların da bu çerçevedeki entelektüel ilgilerine cevap verecek ayrıntılara sahiptir. İÇİNDEKİLERÖZ GEÇMİŞ IIIÖN SÖZ V 1. BÖLÜMESKİ TÜRKLERDE EĞİTİMEski Türkler 1Türk Sözcüğü 1Eski Türklerde Sosyalleşme 2Töre 4Eski Türk Kültürünün Kaynakları 6Eski Türk Kültürünün Tanıkları Olarak Sözlü Kaynaklar 7Destan Nedir? 9Oğuzkağan Destanı 12Manas Destanı 14Destan hakkında kısa bilgi 14Manas Destanı’nın toplumsallaşma modeli olarak ortayakoyduğu gerçekler 16Statüler 16Baba/Koca 16Anne/Kadın 18Çocuklar 22Aile İçi İlişkiler 26Evlilik 28Tartışma 31İlk Yazılı Kaynaklar 34Orhun Âbideleri (Anıtları) 34Kül Tigin Yazıtı 34Bilge Kağan Yazıtı 35Eski Türklerde (İslÂm Öncesi Dönem)Eğitimin Genel Özellikleri 36

Boyutlar Eukleides’den Günümüze Felsefe ve Bilim Dünyasından Bedava Pdf İndir
Bilim Tarihi / Ocak 12, 2018

Boyutlar Eukleides’den Günümüze Felsefe ve Bilim Dünyasından“Geometrik bir ölçü birimi” olarak kullanaglediğimiz “boyutlar,” Eukleides (Öklit) zamanından beri “en,boy ve derinlik” olarak “üç yöne uzanımı” belirliyordu. Tek boyut, bir yöne doğru uzanım olan “çizgi”yi; iki boyut ise, kare, diktörtgen, beşgen, daire, elips vb. gibi bir “düzlem”i meydana getiriyor; ancak üç boyut ile “hacim” oluşuyor ve cisimler ortaya çıkıyordu. 19. Yüzyıla gelinceye dek, “üç boyut dışında” herhangi bir boyut düşünülemez olmuştu. 1840 yılından Kazan Üniversitesi profesörlerinden Lobaçevsky, Ruysa’nın geniş arazisi üzerinde yaptığı geometrik ölçümlerde, Öklit geometrisinin dünya yüzeyine uygulanacağını görmüştü.

Tuz Kitabı Bedava Pdf İndir
Bilim Tarihi / Ocak 11, 2018

Tuz Kitabı“Neden tuz? “Tuz, çünkü mütevazı konuları daha yakından, daha derinlemesine ve daha uzun dilimlerini göz önünde bulundurarak incelememiz gerektiğini düşünüyorum. Böylece yaşamın dokusunu parmaklarımızın arasında ovuşturacağımı hissediyorum. Bir “varlığın hissetme meselesi” de diyebiliriz. Tuz, tabii, tuzluğun içindeki haliyle, gündelik bir nesne. Toplar atılarak, davullar çalınarak sözünü ettiren bir nesne değil. Ancak tuz insan için hep değerli olmuş, insan tuza hep değer vermiş; çünkü dipfriz öncesi çağlarda yiyecekler tuzlanarak muhafaza edilmiş, turşular kurulmuş, peynir yapmak için tuza ihtiyaç duyulmuş, zeytin, et ve balık tuzlanarak saklanmış, tansiyon düşmesi tuzla geçirilmiş.

Ateş Etmek Bedava Pdf İndir
Bilim Tarihi / Ocak 11, 2018

Ateş Etmekİnsanoğlu atış ve ateş ile çevreyi belirli bir uzaklıktan değiştirebilen tek canlı türü. Bu iki yeteneğimizle tarihimizin ve dünyadaki evrimin akışını değiştirdik ve sonunda uzaya çıkmayı becerdik. Bu yetenek insanoğluna, kullandığı aletlerin boyutuyla kıyaslanması imkansız bir güç verdi. Uzaklara ateş ve korkunç gümbürtüler saçan nesneler fırlatmaya bayılırız. Fırlatıp atmak, türümüzün en ayırt edici karakteristikleri olan iki ayak üzerinde hareket etme ve alet yapma becerisinin ürünleri. Mars’ın yüzeyinde su ve dolayısıyla geçmişinde bir yaşam belirtisi olup olmadığını belirlemek amacıyla daha önce, Nisan ayında uzaya fırlatılmış olan Mars Odyssey aracı, kaderin bir dönüm noktası olan 11 Eylül 2001 tarihinde gezegene, güneşe göre saniyede 24 kilometre hızla yaklaşmaktaydı. 24 Ekim’de ilk Amerikan füzeleri Afganistan’a düşerken, araç dördüncü gezegenin yörüngesine oturmuş ve incelemelerine başlamıştı. Sonunda kendimizi gayya kuyusunda mı yoksa uzayda mı bulacağımızı kestirmek çok güç, ama bunu mutlaka ateş yağdırırken yapacağız.

Türkiye’de Tercüme Müesseseleri Bedava Pdf İndir
Bilim Tarihi / Ocak 10, 2018

Türkiye’de Tercüme MüesseseleriBu çalışma Lale devrinden, Hasan Ali Yücel dönemine kadar devlet tarafından tesis edilen tercüme heyetleri, müesseseleri, encümenleri üzerinde durmaktadır. Efkar-ı umumiyenin görüş ufkunu Doğudan ve Batıdan eserler tercüme ederek genişletmek maksadıyla devletin ciddi bir şekilde ele aldığı bu faaliyet başarılı olmuş mudur? Tercüme hareketi hangi alanlarda yoğunlaşmıştır? Tesis edilen müesseselerde kimler görev almıştır? Tercüme edilen eserler nelerdir? Devletin bu konudaki politikaları hangi düşünceye göre oluşturulmuştur? Elinizdeki kitap bütün bu soruları tartışmaya açmakta ve cevaplamaya çalışmaktadır.

İslamda Bilim Tarihi Bedava Pdf İndir
Bilim Tarihi / Ocak 8, 2018

İslamda Bilim Tarihiİslam’da bilim tarihinin esas olarak, Hz. Adem ile başlayan insanlık tarihinin bilim açısından araştırılmasını konu edindiği söylenebilir. Zira diğer mahlukat arasında insan, akıl ve buna bağlı olarak öğrenme, bilgi edinme ve edindiği bilgiden yenilikler üretebilme yeteneğiyle donatılmıştır. Bu açıdan bakıldığında yeryüzünde başlayan insanlık tarihiyle birlikte bilim de başlamıştır. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’den başlayarak bütün peygamberler, aynı zamanda bilimin de öncüleri olmuşlardır. Tarihi seyir içinde bilimsel faaliyet ve üretim, insanlığın rehberi olan peygamberlerin rehberliğinde, akli melekelerin kullanılmasıyla başlamıştır. Bu arada unutulmaması gerekir ki, bu süreçte bugüne kadar bilim alanında pek çok olumlu gelişmenin yanı sıra, bilim adına ortaya konulanların tahribi de yine bilimin ve bilimsel birikimin, özellikle çağımızda müslümanlar dışındakilerce olumsuz yönde kullanılmasıyla gerçekleşmiştir.

Pandanın Başparmağı & Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler Bedava Pdf İndir
Bilim Tarihi / Ocak 8, 2018

Pandanın Başparmağı & Doğa Tarihi Üzerine DüşüncelerStephen Jay Gould’un, Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler serisi Gould’un, evrim kuramını ana tema olarak kullandığı denemelerinden oluşuyor. Stephen Jay Gould dizinin ikinci kitabı olan Pandanın Başparmağı’nda, Türkiyeli okurun Darwin ve Sonrası’ndan alışık olduğu ve çoktandır özlediği kendine has üslubuyla evrim kuramının en sıcak konularına değiniyor. Yirminci yüzyılın en etkili bilim insanlarından biri olan Stephen Jay Gould, inanması güç çeşitlilikteki ilgi alanları ve engin kültürel birikimiyle bir o kadar da önemli bir bilim yazarıdır. En bilinen ve etkili kitaplarından biri olan Pandanın Başparmağı bu çeşitliliği ve enginliğini sergilemede son derece başarılı bir eser. Toplam otuz bir denemeden oluşan Pandanın Başparmağı’nda evrim okurlarını “kesintili denge kuramından yaşamın başlangıcına, Mickey Mouse’un evriminden “bencil gen”lere, uyarlanmanın anlamından evrimsel değişimin hızına kadar çok renkli bir yolculuk bekliyor.

Teknoloji Tarihinde Osmanlılar & İlke ve Uygulamalara Dair Gözlemler Bedava Pdf İndir
Bilim Tarihi / Ocak 8, 2018

Teknoloji Tarihinde Osmanlılar & İlke ve Uygulamalara Dair GözlemlerYaşar Bülbül, kitabında Batı’daki ekonomik gelişmeye ayak uyduramadığı düşünülen Osmanlı İmparatorluğu’nun gerçek hikayesini teknoloji politikaları üzerinden sorguluyor. Osmanlı teknoloji politikalarının izinde Batı’daki gelişmelere yaklaşımını, sanayileşme çabalarının temel felsefesini ve uygulamalarının sonuçlarını, farklı bir bakış açısıyla ele alıyor. Teknoloji politikasını daha çok bilim ve sanayileşme politikaları perspektifinden ele alan benzer çalışmaların aksine, yazar Osmanlı’nın teknoloji politikalarının başarısız bulunması şeklindeki yaygın kanaati paylaşmıyor. Bunu yaparken karşı görüşlerini somut örneklerle gerekçelendiren yazarın bu farklı yaklaşım ve tespitleri, eseri benzerlerinden ayrı bir yere koyuyor