Kronolojiler arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
A Chronology of The Armenian Problem & Wıth A Bibliyography (1878-1923) Bedava Pdf İndir
Kronolojiler / Ocak 16, 2018

Doç. Dr. Recep Karacakaya \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı A Chronology of The Armenian Problem & Wıth A Bibliyography (1878-1923) Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için A Chronology of The Armenian Problem & Wıth A Bibliyography (1878-1923) Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi-1 Bedava Pdf İndir
Kronolojiler / Ocak 11, 2018

Gotthard Jaschke \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi-1 Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi-1 Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Kurtuluş Savaşı Günlüğü- II Bedava Pdf İndir
Kronolojiler / Ocak 10, 2018

Kurtuluş Savaşı Günlüğü- IITürk Kurtuluş Savaşımım tam bir kronolojisini yapmak oldukça güçtür.Kurtuluş Savaşı tarihinin yazılabilmesi için o yıllarda yayımlanmış gazeteletin tam olarak taranması gerekiyor. Bunlardan bazılarının kütüphanelerde bulunan koleksiyonları oldukça eksiktir; hele mahalli gazetelerden bazılarının elde ancak birkaç sayısı vardır. Türk devlet arşivlerinden Örneğin Başbakanlık Arşivi’nden de ancak sınırlı sayıda kişinin yararlanmasına izin verilmektedir.İngiliz arşivleri, Türk okuyucusu için önemli ölçüde gün ışığına çıkarıldı. Ancak bu savaşla ilgili diğer ülkelerin arşivlerinden yeterince yararlanılamadı. Bunun yanında, yabancı ülkelerin, hele Arap ve İslam dünyasının o zamanki basını taranamadı.Eksiksiz bir kronoloji ancak, devletçe veya büyük kuruluşlarca desteklenen uzman kurulların, araştırma ekiplerinin uzun süreli, sabırlı ve dikkatli bir çalışmasını gerektiriyor.Bazı olayların hangi gün geçtiğini kesin olarak saptamak zordur. Bu durum da tam bir kronoloji yapmanın önündeki engellerden biridir.Elinizdeki kitap, yazılı kaynaklar üzerinde 10 yıl süren bir araştırmanın ürünüdür. Türkçe’de eski ve yeni yazıyla basılmış hemen bütün ciddî kaynaklar gözden geçirilmiştir. Bunların içinde belgesel özelliği olan, olayların tarihlerini ve¬renlere ağırlık verilmiştir. Kurtuluş Savaşı’nda İstanbul ve Anadolu’da çıkan gazetelerin taranmasına, olaylar için bunların kaynak gösterilmesine önem verilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Başkanlığı’nın Özef olarak çevirttiği ve daktilo metinler halinde muhafaza ettiği Yunan kaynaklarından yararlanılmıştır. Tükçe’ye çevrilmiş bazı İngilizce ve Fransızca önemli kaynaklar da taranmıştır.Kurtuluş Savaşı Günlüğü’nde,…

Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi-2 Bedava Pdf İndir
Kronolojiler / Aralık 29, 2017

Gotthard Jaschke \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi-2 Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi-2 Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Doğu Anadolu ve Muşun İzahlı Kronolojik Tarihi (4-C-41) Bedava Pdf İndir
Kronolojiler / Aralık 28, 2017

M. Salih San \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Doğu Anadolu ve Muşun İzahlı Kronolojik Tarihi (4-C-41) Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Doğu Anadolu ve Muşun İzahlı Kronolojik Tarihi (4-C-41) Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Çeşmi-zade Tarihi Bedava Pdf İndir
Kronolojiler / Aralık 25, 2017

Çeşmi-zade TarihiÇeşmî-zâde Mustafa Reşid Efendi’nin vak’anüvis sıfatıyla h. 1180 recebi (3 Aralık 1766) başından 1182 muharremi (13 Haziran 1768) sonlarına kadar meydana gelen olayları günlük şeklinde anlatan eser. (Bilinen dört yazma nüshası incelenerek neşre hazırlanmıştır).

Musul Meselesi Kronolojisi 1918-1926 (3.hmr) Bedava Pdf İndir
Kronolojiler / Kasım 30, 2017

Musul Meselesi Kronolojisi 1918-1926 (3.hmr)1919 ile 1926 yılları arasında Türk dış politikasını ve Türk-İngiliz ilişkilerini birinci derecede ilgilendiren Musul Meselesi üzerinde geniş kapsamlı, müstakil akademik araştırmalardan yoksunuz. Bu konu, dönemi içeren çeşitli kitaplara sadece bir bölüm olarak girebilmiştir. Bibliyografyamızdan da görüleceğe üzere, Musul olayını incelemeyi doğrudan hedef alan çalışmalarla da gerek uzunluğu, gerekse muhtevası açısından, makale düzeyini aşamamışlardır. Yabancı dillerdeki yayınlarda da durum farklı değildir. Yabancı dillerdeki yayınlarda da durum farklı değildir. Bu eser, yakın dönem Türk tarihindeki bu boşluğu kısmen de olsa da doldurabilmek amacıyla kaleme alınmıştır. (Önsöz’den)

Türkiye Kronolojisi (1938-1945) Bedava Pdf İndir
Kronolojiler / Kasım 22, 2017

Gotthard Jaschke \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Türkiye Kronolojisi (1938-1945) Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Türkiye Kronolojisi (1938-1945) Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.