Yerel Tarih arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Hey Koca Yurt Bedava Pdf İndir
Yerel Tarih / Ocak 7, 2018

Hey Koca YurtHey Koca Yurt, Balıkçı’nın başyapıtlarından biridir. Kitabın son satırları da kanıtlar bunu: ‘Bu yapıtın konusu, Anadolu’nun düşünce bakımından değil, sanat bakımından tarihidir. O yüzden düşünürler konusunun uzatılması gerekli görülmez. Buraya dek, Anadolu’nun ırmak ve sularıyla akıldı. Dağları ve taşlarıyla sarmaş dolaş olundu. Denizlerinde yol alındı. Efsaneleri anıldı. İlkçağının tarihiyle gezildi. Hacılar’a, Çatalhöyük’e uğrandı. Uzak geçmişin olayları gözden ve gönülden geçirildikten sonra, tüm bu yerlere, Hey Koca Yurt!.. denmez de ne denir?’

Tatvan Tarihi Bedava Pdf İndir
Yerel Tarih / Ocak 1, 2018

Tatvan TarihiTatvan’ın yerleşme tarihini ve gelişimini incelemek, bu konularla ilgili iddialarda bulunmak, kaynak yetersizliği dolayısıyla oldukça zordur. Şehrin coğrafyası, son döneminin ekonomik ve sosyal yapısı hakkında yapılmış bazı çalışmalar olmakla birlikte tarihi ile ilgili derli toplu bir çalışmadan söz etmek mümkün değildir. Dolayısıyla bu kitap birçok alanıyla birlikte Tatvan’ın tarihini de içine alan ilk çalışmadır.

Osmanlı Nüfus Defterlerinde Pütürge (Şiro) Bedava Pdf İndir
Yerel Tarih / Aralık 1, 2017

Osmanlı Nüfus Defterlerinde Pütürge (Şiro)Pütürge İlçesi tarihî geçmişi çok eskilere dayanan bir yerleşim yeridir. Çoğumuzun doğup büyüdüğü bu yerin geçmişini ve kendi kökeni hep merak etmişizdir. Tarihe olan ilginin temelinde insanların kendi kökenlerini bulma arzusu önemli bir yer tutmaktadır. Kişilerin ve ailelerin köken ve şecere araştırmalarında en önemli kaynak nüfus yazımıdır. İnsanların tarihe olan ilgisinin temelinde kendi kökenini arayıp bulma isteği yatmaktadır. Kökeninin ne olduğu, nereden geldiği hep merak konusu olmuştur. Türk tarihinde nüfus kayıtlarının yazılması 15. yüzyılda başlamış ve 17. yüzyıla kadar devam etmiştir. Bu sayımlar vergi ve askerlik amacıyla yapılmıştır. Ve yalnızca erkekler sayılmış ve kayda geçirilmiştir. 19. yüzyıla gelindiğinde Sultan 11. Mahmud modern devlet kurmak amacıyla ve ihtiyaçlara binaen bu sayımı yaptırmıştır. Sultan 11. Mahmud sayımı 1831 tarihinde başlatmıştır. Bu sayım kayıtları günümüzde kullanılan nüfus kayıtlarına da kaynaklık etmektedir. Osmanlı Devleti’nde yapılan sayım ve tahrirlerde yalnızca erkek nüfus yazılmıştır. Müslümanlara ve Gayr-i Müslimlere ait nüfus kayıtları ayrı ayrı yazılmıştır. Bugünkü Pütürge İlçesi’ne ait Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda üç adet defter bulunmaktadır. Bu defterlerden iki tanesi Müslümanlara, bir adeti de Gayr-i müslimlere aittir. Bu defterlerin Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda NFS.d. 2645-2646-2647 numarada kayıtlıdır. Kitapta nüfus kayıtları günümüz harflerine aktarılmış, titizlikle hazırlanmaya çalışılmıştır.

Gavurdağı’nın Bulanık Tarihindeki Sır Perdesi Bedava Pdf İndir
Yerel Tarih / Kasım 24, 2017

Mehmet Akif Terzi \\\\\\\\\\\\\\\\\’ın yazdığı Gavurdağı’nın Bulanık Tarihindeki Sır Perdesi Bedava Pdf İndir adlı kitabı bir çok kitap sever beğenmiş ve indirmiştir Sizler için Gavurdağı’nın Bulanık Tarihindeki Sır Perdesi Bedava Pdf İndir kitabını pdf formatına getirdik. Aşağıda indire bilirsiniz eüer linkler aiağıda yoksa konu tanıtımı yazısı içide bulabilirsiniz.

Rize Hemşin İlçesi Tarihi Mezar Kitabeleri Bedava Pdf İndir
Yerel Tarih / Kasım 22, 2017

Rize Hemşin İlçesi Tarihi Mezar KitabeleriHemşin coğrafyası yaylaları, yemyeşil vadileri ve bu vadilerde geçmişten miras kalan kemer köprüleri, camileri, çeşmeleri, değirmenleri, konakları, serenderleri ile adeta bir tabiat ve açık hava müzesidir. Bu coğrafyanın muhtelif yerlerinde bulunan, her biri hat ve sanat bakımından önem arz eden Osmanlı mezar kitâbeleri önemli kültür varlıklarıdır. Bu kitâbeler, üzerinde bulundukları coğrafyanın tapu senedi, metinleri ile nüfus kaydı, dinî ve kültürel aidiyeti belirleyen, dil-edebiyat ve folklor araştırmalarına kaynak teşkil eden kültür eserleridir. Mezar taşları, şekil ve başlıkları ile başucunda bulundukları kişinin meslek ve toplumdaki statüsünü belirtmekten başka, geçmiş ile gelecek arasında bağ kurmamızı sağlar. Bunlar ait oldukları dönemin dilini, sanatını, edebiyatını ve kültürünü yansıtması bakımından da bölge kültürüne dair araştırmalara kaynaklık eden belge özelliği taşırlar.